• <
KONGSBERG_2023

Sporo transakcji w inwestycjach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 20-25/2023)

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Sporo transakcji w inwestycjach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 20-25/2023)

Partnerzy portalu

W ostatnich tygodniach więcej aktywności w zakresie inwestycji tonażowych notowano wśród drobnicowców wielozadaniowych. Spory ruch z różnym natężeniem w poszczególnych tygodniach notowano też w segmencie kontenerowców, ale dotyczyło to transakcji na rynku wtórnym. Niemal całkowity zastój na rynku wycieczkowców. Niemniej pozytywnym aspektem jest finalizacja wielu zawartych kontraktów. 

W naszej kolejnej odsłonie analiz wybranych segmentów żeglugi przekazujemy najświeższe informacje z rynków inwestycji tonażowych. Jakie były zatem trendy ostatniego okresu? Co oznacza to w przyszłości i z czego to wynika? O tym w naszej cyklicznej analizie. 

Rynek jednostek wielozadaniowych i drobnicowców


W tygodniu 20 doszło do 2 transakcji kupna – sprzedaży używanych drobnicowców wielozadaniowych na kwotę około 14 mln USD. Nie było żadnych złomowań ani też nowych zamówień.

W kolejnym tygodniu 21 nie odnotowano żadnych transakcji jednostek używanych. Pojawiło się za to jedno złomowanie statku o nośności 22 tys. ton. W tym samym czasie nie odnotowano żadnych nowych zamówień.  

W tygodniu 22 doszło do jednej sprzedaży używanej jednostki na kwotę 13 mln USD. Miało miejsce również jedno złomowanie statku o nośności 44,596 ton. Nie było za to żadnych nowych zamówień.

W kolejnym tygodniu 23 doszło do 2 transakcji używanymi drobnicowcami wielozadaniowymi. Łączna kwota tych transakcji opiewała na 32,7 mln USD. W tym samym czasie nie było żadnych złomowań ani również nowych zamówień.

Tydzień 24 to jedna transakcja używanym drobnicowcem wielozadaniowym na kwotę 21 mln USD. Nie było żadnych złomowań, ani też nowych zamówień. 

Z kolei w tygodniu 25 nie odnotowano jakichkolwiek transakcji dla tego typu jednostek. 

Ze względu na sytuację rynkową obecnie łącznie jedynie 28 drobnicowców wielozadaniowych jest w zamówieniu. Stanowi to poziom 2,82% istniejącej floty w odniesieniu do wielkości DWT. Wiele z tych statków jest już zakontraktowanych pod wieloletnie czartery i przewozy. Wiąże się to między innymi z podażą ładunków na przewóz turbin wiatrowych i innych maszyn i urządzeń związanych z postępującą transformacją energetyczną świata.

Rynek statków kontenerowych


Tydzień 20 to całkowity brak transakcji na rynku jednostek używanych. Zanotowano za to 2 złomowania kontenerowców o nośności ponad 82 tys. ton. Odnotowano również 10 nowych zamówień kontenerowców o łącznym DWT na poziomie 794 tys. oraz całkowitej wartości ponad 1 mld USD. 

Następny tydzień 21 to 6 sprzedaży używanych kontenerowców, 1 złomowanie (14,900 DWT) oraz brak zamówień nowych jednostek. 

W kolejnym tygodniu 22 właścicieli zmieniło 6 jednostek kontenerowych o łącznej wartości 17,85 mln USD. Zezłomowane zostały 4 kontenerowce o DWT ponad 122 tys. ton. Zamówiono również 5 nowych kontenerowców o łącznym DWT na poziomie 100 tys. i zainwestowanym kapitale na poziomie 311 mln USD.

Z kolei w tygodniu 23 doszło do 9 transakcji używanymi kontenerowcami na łączną kwotę 39,6 mln USD. W tym samym okresie były 2 złomowania kontenerowców o wielkości 63,263 DWT. Nie było żadnych nowych zamówień.

Tydzień 24 to z kolei 8 transakcji używanymi kontenerowcami na kwotę 103 mln USD. Doszło również do dwóch złomowań o łącznym DWT na poziomie 56,251. Nie było żadnych nowych zamówień. 

Natomiast w tygodniu 25 zanotowano aż 15 transakcji używanymi kontenerowcami o łącznej wartości 261 mln USD. Zezłomowano 1 pojemnikowiec o nośności około 10 tys. ton. Zamówiono jedynie 2 statki o łącznym DWT na poziomie 16 tys.

Rynek wycieczkowców


W tygodniach 20 – 25 nie odnotowano żadnych transakcji w tym segmencie.

Następuje kontynuacja małej aktywności w zakresie inwestycji tonażowych wśród wycieczkowców. Natomiast coraz więcej jednostek tego typu zakontraktowanych wcześniej jest oddawanych do eksploatacji. 

Radosław Marciniak

Fot. Depositphotos

etmal_790x120_gif_2020
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.