• <
smartre_2023

Przymusowa restrukturyzacja albo bankructwo dla norweskiej Grupy DOF

14.11.2022 12:03
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Przymusowa restrukturyzacja albo bankructwo dla norweskiej Grupy DOF

Partnerzy portalu

Przymusowa restrukturyzacja albo bankructwo dla norweskiej Grupy DOF - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Zagrożona bankructwem norweska Grupa DOF, dysponująca flotą ponad 60 statków serwisowych, staje w obliczu przymusowej restrukturyzacji lub upadłości na mocy norweskiej ustawy o odbudowie. 

11 listopada, podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, akcjonariusze spółki nie zgodzili się na propozycję restrukturyzacji, która została wcześniej zaakceptowana przez głównych wierzycieli przedsiębiorstwa.

Wierzyciele wystosowali do akcjonariuszy list, w którym poinformowali ich o roszczeniach wobec DOF o wartości ok. 23 mln NOK (ok. 104 mln zł).

Z listu dowiadujemy się, że:

„Z nielicznymi wyjątkami, w ciągu ostatnich 30 miesięcy od roszczeń nie zapłacono żadnych odsetek ani amortyzacji. Kapitał własny DOF ASA oraz część zabezpieczonego i niezabezpieczonego długu spółki zostaje utracona. W ramach restrukturyzacji przewidziano zatem zamianę przez wierzycieli łącznej kwoty ok. 6,2 mln NOK na akcje DOF. Pomimo faktu, że wierzytelności, które będą podlegać zamianie, są wyżej uprzywilejowane w stosunku do kapitału własnego, przez co taki kapitał zostaje utracony, restrukturyzacja zakłada, że akcjonariusze DOF zachowają 4% udziałów w spółce w zamian za współpracę. Ta propozycja jest zatem pod każdym względem słuszna i uczciwa wobec akcjonariuszy”.

Przedsiębiorstwo poinformowało akcjonariuszy, że z listu jednoznacznie wynika, iż wierzyciele nie widzą przestrzeni na dalsze negocjacje. Obustronna akceptacja zaproponowanych warunków restrukturyzacji jest jedyną alternatywą wobec roszczenia o pełną spłatę pożyczek. Wobec niezaakceptowania  przez akcjonariuszy propozycji uchwały na zgromadzeniu walnym, restrukturyzacja w opisanej formie zostanie przeprowadzona w trybie przymusowym, zgodnie z Norweską Uchwałą o Odbudowie bądź w drodze upadłości DOF, co dla akcjonariuszy oznacza mniejszą lub zerową wartość w porównaniu do założeń proponowanej restrukturyzacji za obopólną zgodą.


Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.