• <
nauta_2024

Położono stępkę pod pierwszy na Litwie statek napędzany wodorem i energią elektryczną

01.07.2024 15:05 Źródło: Zarząd Portu Morskiego w Kłajpedzie
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Położono stępkę pod pierwszy na Litwie statek napędzany wodorem i energią elektryczną

Partnerzy portalu

Fot. Western Baltija Shipbuilding

W stoczni Western Baltija Shipbuilding (WBS) na zlecenie Państwowego Zarządu Portu Morskiego w Kłajpedzie oficjalnie rozpoczęto budowę pierwszego w historii państwa statku napędzanego wodorem. Statek ten, zaprojektowany do zarządzania odpadami, ma stać się symbolem dla Litwy w zakresie jej zaangażowania w zmniejszanie wpływu na środowisko. Jednocześnie projekt ten ma świadczyć o zdolności do łączenia umiejętności specjalistów o wysokim poziomie kompetencji w celu realizacji innowacyjnych projektów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie statki wpływające lub wypływające z portu w Kłajpedzie są zobowiązane do utylizacji wszystkich, wytwarzanych odpadów w portowym punkcie ich składowania. Usługa odbioru odpadów została powierzona Zarządowi Portu. Aby jeszcze bardziej podnieść jakość swoich usług w zakresie odbioru odpadów ze statków, firma zdecydowała się na wykorzystanie w tym celu nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska sprzętu, w tym też jednostki pływającej.

Projekt budowy statku o łącznej wartości 12 milionów euro został zlecony przez Zarząd Portu i jest budowany przez Baltic Workboats, w ramach wspólnej umowy operacyjnej z Western Baltija Shipbuilding. Oczekuje się, że statek będzie pływał po wodach portu w Kłajpedzie pod koniec przyszłego roku.

Symboliczna ceremonia położenia stępki jest integralną częścią procesu budowy statku. Nawiązując do wielowiekowej tradycji, w konstrukcji umieszczono specjalną tablicę, ozdobioną trzema monetami. Ma to zapewnić szczęście jednostce nawodnej oraz jej załodze. Na tabliczce widnieją nazwy zaangażowanych stron: organu zamawiającego statek, Państwowego Zarządu Portu Morskiego w Kłajpedzie i firm zaangażowanych w budowę, estoński Baltic Workboats i litewski Western Baltija Shipbuilding.

- Cieszę się, że ten nowoczesny statek, który spełnia najwyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska, jest budowany w Kłajpedzie. Jest to niezwykle istotne i znaczące nie tylko dla Litwy, ale także w skali globalnej. Na Litwie mamy wszelkie warunki do realizacji najbardziej zaawansowanych projektów rozwoju transportu morskiego i infrastruktury. Mam nadzieję, że będzie to silny impuls dla naszego przemysłu żeglugowego, prowadzący do produkcji większej liczby takich statków w naszym mieście portowym. Jest to również doskonały przykład tego, jak nasze firmy mogą promować innowacje i dawać przykład całemu rynkowi - podkreślił litewski minister transportu i komunikacji Marius Skuodis.

- Zarząd Portu podjął w ostatnich latach bardzo ambitne projekty. W ciągu kilku lat firma stanie się pierwszą na Litwie, która nie tylko będzie produkować ekologiczny wodór, ale także będzie posiadać statek napędzany wodorem. Będzie również czyścić inne statki wpływające do portu, odbierając od nich odpady bez pozostawiania śladu środowiskowego. Jesteśmy dumni, że nowy, nowoczesny i przyjazny dla środowiska tankowiec jest budowany nie gdzieś za granicą, ale tutaj, na Litwie, w porcie w Kłajpedzie - powiedział Algis Latakas, dyrektor generalny Państwowego Zarządu Portu Morskiego w Kłajpedzie.

- Realizacja tego historycznie ważnego projektu, który generuje wysoką wartość dodaną, jest dla nas podwójnym sukcesem. Po pierwsze, budujemy zaawansowany statek dla naszego własnego kraju, Litwy, co jest dla nas zaszczytem oraz wielkim zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Projekt realizujemy również wspólnie z naszymi estońskimi partnerami, a współpraca ta po raz kolejny dowodzi silnego partnerstwa biznesowego między tymi dwoma krajami. Nie mam wątpliwości, że dzięki konsolidacji naszych kompetencji osiągniemy najlepszy możliwy wynik, który przyniesie korzyści Litwie przez wiele lat - zaznaczył Arnoldas Šileika, dyrektor generalny Grupy Kapitałowej Western Shipyard (WSY), która jest właścicielem spółki zależnej Western Baltija Shipbuilding.

- Projekt ma być kamieniem milowym dla Baltic Workboats i jesteśmy niezwykle zadowoleni, że możemy dostarczyć tak nowoczesny statek naszym bałtyckim sąsiadom w Kłajpedzie. Będzie to pierwszy zbiornikowiec zbudowany z udziałem Baltic Workboats, a oprócz napędu elektrycznego, w którym Baltic Workboats ma duże doświadczenie, będzie to pierwszy statek wyposażony w elektrownię wodorową w portfolio Baltic Workboats. Chcielibyśmy również podkreślić współpracę między nami a Western Shipyard Group przy budowie statku, łącząc doświadczenie firm, jesteśmy przekonani, że statek będzie nowoczesnym i ekologicznym dodatkiem do floty portu w Kłajpedzie -  wskazał Jüri Taal, członek zarządu Baltic Workboats.


Fot. Zarząd Portu Morskiego w Kłajpedzie


Fot. Zarząd Portu Morskiego w Kłajpedzie

Statek o długości 42 metrów i szerokości 10 metrów będzie w stanie zebrać 400 metrów sześciennych płynnych odpadów. Kadłub, nadbudówka i sterówka zostaną zbudowane w stoczni Western Baltija Shipbuilding w porcie w Kłajpedzie, wraz z instalacją systemów ładunkowych i innymi pracami. Estońska firma Baltic Workboats jest odpowiedzialna za instalację głównych i pomocniczych maszyn oraz harmonizację i testowanie wszystkich systemów statku. W Estonii zostanie również zainstalowany system wodorowych ogniw paliwowych.

Głównym wyzwaniem dla stoczniowców było zaprojektowanie i zbudowanie statku do zbierania zaolejonej wody zęzowej, ścieków, osadów i innych odpadów. Statek będzie musiał być wyposażony w zbiorniki do gromadzenia odpadów i oczyszczalnię zaolejonych wód zęzowych, która będzie oczyszczać ścieki i przesyłać je wraz ze ściekami do miejskiej oczyszczalni ścieków. Przewiduje się, że statek będzie działał przez 24 godziny na dobę. Będzie wyposażony w dwa silniki elektryczne zasilane bateriami o pojemności 2000 kwh oraz zainstalowany na pokładzie system wodorowych ogniw paliwowych. W zależności od intensywności prac, statek będzie mógł działać w porcie w Kłajpedzie do 36 godzin na jednym ładowaniu.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.