• <
siemens_gamesa_2022

MOL: zebrane mikrodrobiny plastiku mogą stać się źródłem energii

25.11.2021 18:30
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki MOL: zebrane mikrodrobiny plastiku mogą stać się źródłem energii

Partnerzy portalu

MOL: zebrane mikrodrobiny plastiku mogą stać się źródłem energii - GospodarkaMorska.pl
Fot. MOL

Podczas gdy znaczna część uwagi środowiskowej skupia się na emisjach, naukowcy nadal pracują nad równie palącym problemem mikrodrobin plastiku w oceanach na świecie. Japoński projekt, współpracujący z Mitsui O.S.K. Line, poinformował o postępach w swoich wysiłkach z udaną produkcją potencjalnego źródła energii czerpanego z mikrodrobin plastiku i mikroalg zebranych przez statki japońskiej linii żeglugowej.

Zespół Eco Trinity, który pracuje nad oczyszczaniem wody i przekształcaniem odpadów w zasoby, ogłosił udane wytworzenie produktów węglowych z mikroplastików i mikroalg. Ogłaszając projekt, MOL porównał wyniki z peletami drzewnymi, stwierdzając, że tworzywa sztuczne mają potencjał, by stać się alternatywnym źródłem energii. Produkty węglowe, odzyskane z zebranych mikroplastików, stają się surowcem do produkcji produktów paliwowych.

- Sukces tej demonstracji pokazuje potencjalne zastosowanie mikrodrobin plastiku jako źródła energii - poinformował MOL przemawiając w imieniu naukowców. Uważają, że ten sukces „może zachęcić do zbierania mikrodrobin plastiku z oceanu w celu zwiększenia produkcji materiałów węglowych, a co za tym idzie, zwiększenia dostaw energii”.

Naukowcy z Seas At Risk, stowarzyszenia organizacji ekologicznych z całej Europy, powiedzieli zeszłej wiosny, że uważają, że większość mikrodrobin plastiku w oceanach pochodzi ze źródeł takich jak pył z opon, syntetyczne włókna tekstylne, kurz miejski i farby morskie. Dodatkowe mikrodrobiny plastiku wynikające z degradacji większych plastikowych elementów na morzu pochodzą z większości zgłoszonych przez nich sektorów gospodarki, w tym rolnictwa, budownictwa, turystyki, akwakultury, rybołówstwa i żeglugi.

Seas At Risk cytuje dane, które pokazują, że globalna produkcja plastiku rośnie wykładniczo od lat pięćdziesiątych. Wynosiła ponad 200 mln ton wyprodukowanych w 2000 roku i 368 mln ton a w 2019 roku. Prognozuje się, że produkcja przekroczy 500 mln ton w 2025 i 650 mln ton w 2030 roku.

Każdego roku do oceanów może trafiać od czterech do ośmiu milionów ton plastiku. Niektóre prognozy sugerują, że na dnie oceanu znajduje się już 14 milionów ton plastiku.

Rok temu firma MOL ogłosiła, że rozpoczyna testowanie nowego filtra, który zostanie umieszczony na eksploatowanym pojemniku na suche wióry drzewne. Będzie on zbierał tworzywa sztuczne w systemie uzdatniania wody balastowej. Wyniki programu zbiórki zachęciły firmę do zainstalowania urządzenia na nowo zbudowanym transporterze zrębków drzewnych, który ma wejść do służby w 2022 roku, a także na dodatkowych statkach serwisowych.

Linia żeglugowa twierdzi, że najnowsze wyniki dają nowy impuls do zbierania, sugerując możliwe wykorzystanie w celu zrównoważenia wysiłków wymaganych do zbierania.


Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.