• <
KONGSBERG_2023

Badanie sprawdziło emisje generowane przez statek w całym cyklu jego życia

jm

02.02.2024 12:50
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Badanie sprawdziło emisje generowane przez statek w całym cyklu jego życia

Partnerzy portalu

Fot. V. Tonic / MarineTraffic.com

Dzięki przeprowadzonemu przez kilka spółek branży morskiej badaniu, można było prześledzić dokładnie emisje gazów cieplarnianych na każdym etapie życia statku – od wydobycia surowców potrzebnych do jego budowy aż do jego rozbiórki.

W przełomowym badaniu, które miało określić dokładny wpływ statku na środowisko na każdym etapie jego istnienia, wzięły udział towarzystwo klasyfikacyjne Lloyd's Register, linie Knutsen oraz południowokoreańskie spółki stoczniowe HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering (HDKSOE) oraz Hyundai Sambo Heavy Industries (HSHI). Badanie trwało sześć miesięcy i rozpoczęło się w czerwcu 2023. W jego trakcie zmierzono emisje dwutlenku węgla w całym cyklu istnienia budowy oraz eksploatacji jednostki pływającej – począwszy od wydobycia surowców koniecznych do jego budowy, przez sam proces budowy i eksploatacji, aż do rozbiórki, recyklingu i usuwania odpadów. Wszystko to działo się przy okazji budowy nowego zbiornikowca LNG o pojemności 174 tys. m3 dla Knutsen - Extremadura Knutsen.

Badania pokazały, że 79% emisji gazów cieplarnianych powstaje w wyniku eksploatacji statków. Paradoksalnie, to dobra wiadomość – tę wartość można bowiem obniżyć przez zastosowanie niskoemisyjnych paliw lub technologii zeroemisyjnych.

Ponadto, w podsumowaniu stwierdzono, że można także obniżyć emisje generowane na etapie budowy jednostki – pomocna ma być tzw. zielona stal, czyli stal, której produkcja również była nisko- lub zeroemisyjna. Wykorzystanie w procesie energii ze źródeł odnawialnych także może doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych o około 60% na poziomie stoczni.
Badanie uwzględniało emisje wszystkich zakresów – 1, 2 oraz 3. Było to konieczne do zbudowania pełnego profilu emisji w całym cyklu życia jednostki. Emisje z zakresu 1 to te, które są bezpośrednio generowane podczas budowy i eksploatacji statków. Emisje z zakresu 2 są pośrednio związane z energią, np. z zasilaniem stoczni podczas prac budowlanych. Zakres 3 emisji obejmuje pośrednie emisje, powstające na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw i na dalszych etapach łańcucha dystrybucji, np. podczas produkcji, transportu i przechowywania materiałów i sprzętu oraz podczas recyklingu statku.

Jak stwierdzili przedstawiciele Lloyd's Register, badanie ma pomóc armatorom zidentyfikować najskuteczniejsze środki pomagające zmniejszać wpływ na środowisko, bowiem operatorzy i czarterujący coraz częściej chcą zminimalizować emisje z zakresu 3., do tego też zachęcają ich ich klienci i załadowcy.

– Przepisy IMO stopniowo ewoluują, aby objąć cały łańcuch wartości, a ujawnianie informacji na temat emisji w zakresie 3 zyskuje na popularności. Metodologia stworzona i przetestowana w ramach badania zapewni punkt odniesienia dla wszystkich etapów życia nowego statku konstrukcyjnego i posłuży jako punkt odniesienia przy porównywaniu emisji w cyklu życia innych zbiornikowców LNG – powiedział dyrektor handlowy Lloyd's Register Andy McKeran.

– W ramach przygotowań do przyszłej dyrektywy UE w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSRD) i innych podobnych przepisów na całym świecie, armatorzy będą zobowiązani do sporządzania raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju, prezentujących emisje z zakresu 3 i zarys strategii łagodzenia. Ta analiza przybliża właścicieli o krok do spełnienia tych wymagań – zwraca uwagę Jarle Østenstad, dyrektor ds. nowych budynków i innowacji w firmie Knutsen.
etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.