• <

Wynik wyszukiwania - "masowce" - Wiadomości

Masowce – królowie oceanów i portów

Flota handlowa do przewozu ładunków suchych masowych (ponad 20 tys. dwt) liczy obecnie ponad 11 300 jednostek o nośności ponad 940 mln t. Flota zbiornikowców do przewozu ropy naftowej powyżej 60 tys. dwt wynosi obecnie 2 192 jednostki, o nośności 442,11 mln t. – podaje Banchero Costa. Flota zdolna do przewozu kontenerów to ponad 6 900 statków o nośności ponad 350 mln t. – wynika z danych Alphaliner.
29.04.2024

Czy gospodarka chińska przebudzi się? Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 11-14/2024)

Ostatnie tygodnie to raczej stabilizacja warunków frachtowych i czarterowych wokół określonych zakresów parametrów rynku segmentu masowców i zbiornikowców. Krótkoterminowe tendencje mogą wskazywać na drobne korekty w dół czołowych indykatorów, wskazujących na kondycję żeglugi.
08.04.2024

Aktywny okres w inwestycjach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 6-10/2024)

Kolejne tygodnie 2024 roku to intensyfikacja inwestycji tonażowych w segmentach: masowym i zbiornikowcowym. Jak podawały źródła shipbrokerskie i analityczne, w tym Golden Destiny sporo było transakcji kupna – sprzedaży używanych jednostek. Bardzo dużo odnotowywano też nowych zamówień, natomiast złomowań było nadal mało.
18.03.2024

Kryzys na Morzu Czerwonym wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 2-5/2024)

Jak do tej pory groźna dla żeglugi sytuacja na Morzu Czerwonym nie miała aż tak bardzo znaczącego wpływu na poziom obserwowanych stawek czarterowych oraz oferowanych frachtów. To jednak zaczyna się coraz bardziej zmieniać. Dostępność przestrzeni ładunkowych oferowanych na rynkach maleje. Pogłębiający się kryzys i potrzeba wykorzystania przez statki dłuższych i zarazem bezpieczniejszych tras zwiększają koszty. Tworzy się presja wśród armatorów na zwiększanie oferowanych cen frachtów.
20.02.2024

Ożywienie na rynku tonażowym. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 2-5/2024)

Początkowe tygodnie nowe roku to mocny wzrost w obrocie używanym tonażem, a także w składaniu nowych zamówień. Wskazywały na to między raporty Golden Destiny. Wzrasta również zapotrzebowanie na złomowany tonaż. Brakuje jednak nadal znaczącego zasilania branży recyklingu okrętowego w przeznacozne do tego celu statki. Taki impas według analityków tego rynku ma nadal trwać w tym zakresie.
19.02.2024

Aktywny przełom roku. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 50/2023-1/2024)

Jak pokazują statystyki sprzedaż statków suchych masowych oraz tankowców w 2023 roku była mniejsza niż jeszcze w 2022 roku. W tych segmentach w 2023 roku zanotowano 1.256 transakcji kupna – sprzedaży. Pomimo tego greccy inwestorzy byli wyjątkowo aktywni w zakresie zlecenia nowych budów wyżej wspomnianego tonażu. Tymczasem według danych Golden Destiny na przełomie roku doszło do całkiem sporej ilości transakcji, pomimo wyłączenia praktycznie całego jednego tygodnia.
19.01.2024

Na fali chaosu sporo inwestycji w tonażu. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 45-49/2023)

Ostatnie kilka tygodni to mocna aktywizacja rynków inwestycji tonażowych, co obrazowały między innymi raporty publikowane przez Golden Destiny. W segmentach statków masowych, zbiornikowców oraz gazowców pojawiło się wiele transakcji zarówno tonażem używanym jak i tych związanych z nowymi zamówieniami. Niewielka aktywność występowała w zakresie złomowań wyżej wymienionych typów jednostek.
23.12.2023

Potrójne zderzenie rosyjskich statków w Cieśninie Kerczeńskiej

Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj w Cieśninie Kerczeńskiej, łączącej Morze Azowskie z Morzem Czarnym. W akwenie zderzyły się trzy rosyjskie statki, z czego dwa oskarżone o transport zagrabionego z Ukrainy zboża.
28.11.2023

Lekkie wzrosty, ale realia dalekie od optymizmu. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 41-44/2023)

W ostatnich tygodniach na rynkach przewozów masowych ładunków suchych oraz płynnych zaobserwowano pewne optymistyczne sygnały dotyczące parametrów stawek czarterowych i frachtowych. Zyskiwały niektóre sektory wskazanych segmentów. Pozytywnych akcentów dopatrywano się również w niedalekiej przyszłości, powołując się na różnorodne wydarzenia oraz fakty. Rzeczywiście rynek doznaje dość znacznych fluktuacji, natomiast stałe trendy i kierunki nie pozwalają raczej twierdzić, że przewoźników czekają tylko i wyłącznie wzrosty.
15.11.2023

Aktywnie na rynku tonażowym. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 41-44/2023)

Według danych Golden Destiny oraz innych źródeł shipbrokerskich dla masowców, ale również tankowców ostatnie tygodnie to czas intensywnych transakcji na rynku jednostek używanych. Niewiele było za to transakcji dotyczących złomowań. Dość aktywnie było również na rynku nowych zamówień, co być może było pokłosiem bardziej pozytywnych perspektyw dla rynków frachtowych i czarterowych.
14.11.2023

Analiza rynku tonażowego (tygodnie 36-40/2023)

Ostatnie tygodnie to wzrost aktywności inwestycyjnej na rynkach żeglugowych, szczególnie w segmencie masowców i zbiornikowców. Było to widoczne we wszystkich kolejnych tygodniach. Wskazują na to dostępne dane shipbrokerskie, w tym te przedstawiane przez jednego z liderów rynku, tj. firmę Golden Destiny.
01.11.2023

Atmosfera chaosu i niepewności wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 36-40/2023)

Ostatnie tygodnie to wzrosty poziomów czarterów i frachtów w żegludze masowej. To również bardzo duża niepewność płynąca z wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a także kontynuowanej wojny na Ukrainie. Ma to znaczący wpływ na transport morski realizowany na Morzu Czarnym. Dane rynków wskazują na dalsze spowolnienie gospodarek państw zachodnich.
30.10.2023

Branża głodna nowych masowców i inwestuje. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 36-40/2023)

Ostatnie tygodnie to wzrost aktywności inwestycyjnej na rynkach żeglugowych, szczególnie w segmencie masowców i zbiornikowców. Było to widoczne we wszystkich kolejnych tygodniach. Wskazują na to dostępne dane shipbrokerskie, w tym te przedstawiane przez jednego z liderów rynku, tj. firmę Golden Destiny.
26.10.2023

Słabe frachty i czartery powodują konkurencję pomiędzy różnymi segmentami żeglugi. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 33 – 37/2023)

Rynek przewozów ciężkich i ponadgabarytowych realizowany przede wszystkim drobnicowcami wielozadaniowymi nadal osiągał słabe wyniki, a branżowe indeksy dotyczące tego segmentu notowały spadki. Sytuacja ta wynika z nadal słabej podaży ładunków inwestycyjnych w porównaniu do poprzednich lat a także istniejącej poważnej konkurencji ze strony innych typów statków, tj. masowce, kontenerowce, a także statki ro-ro.
28.09.2023

Okres małej stabilizacji. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 31-35/2023)

Ostatnie tygodnie to raczej spadki warunków frachtowych i czarterowych dla tonażu zbiornikowcowego. Z kolei dla przewozów masowych można było mówić o pewnej stabilizacji.
17.09.2023

Strategie rozwoju na niepewnym rynku. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 31-35/2023)

Pomimo tego, że ilość nowych zamówień statków wzrasta, to nadal są to ilości poniżej poziomów z 2022 roku. Większość z kontraktowanych do budowy nowych jednostek jest zamawianych na zasadach spekulacyjnych. Oznacza to, że armatorzy, czy też szerzej inwestorzy, obserwując rynek wierzą, że znajdą zatrudnienie na zamówione jednostki w późniejszym okresie.
15.09.2023

Rynek żeglugowy na wakacjach. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 25-27/2023)

O istotnych wydarzeniach w segmentach żeglugi masowej i zbiornikowcowej piszemy w naszym cyklicznym raporcie rynku żeglugowego. Omawiamy szczegóły tych zdarzeń oraz najważniejsze bieżące trendy z dalszymi perspektywami.
14.07.2023

Przygotowania na lepsze warunki już w toku? Analiza rynku tonażowego (tydzień 25-27/2023)

W tygodniach 25-27 nadal było dość aktywnie na rynkach inwestycji tonażowych. Było to szczególnie widoczne w ilości transakcji używanymi masowcami. Pojawiły się również nowe zamówienia. Niewielka była za to ilość złomowań tego typu tonażu. Spokojniej było na rynku gazowców, i to zarówno tych do przewozu LPG, jak i LNG.
11.07.2023

Rynkowy kogel-mogel. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 18-23/2023)

Ostatnie tygodnie to ciężkie warunki na rynku przewozów masowych, ale na szczęście z niewielką tendencją wzrostową, która być może nadal będzie kontynuowana. Liczą na to oczywiście przewoźnicy. Na rynkach przewozów ropy naftowej i produktów pochodnych panowała z kolei bardzo zróżnicowana sytuacja. Przewozy surowej ropy naftowej generowały głównie straty, natomiast wzrosty obserwowano w tzw. segmencie „clean”. w panowały umiarkowanie pozytywne nastroje, co objawiało się w pro
19.06.2023

Zbliża się wielka fala złomowań kontenerowców. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 11-15/2023)

Ostatnie tygodnie to przede wszystkim elektryzujące środowisko żeglugowe informacje na temat około 400 statków kontenerowych, które szykowane są do wysyłki na złom. Według shipbrokera Braemar 175 z tych jednostek ma być wysłanych na żyletki w 2023 roku, natomiast kolejne 220 statków tego typu w kolejnym. Taki wolumen tonażu może spowodować znaczące poprawienie sytuacji na rynkach frachtowych przewozów kontenerów.
25.04.2023

Lekka poprawa parametrów rynku po pierwszym kwartale. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 10-14/2023)

Według Międzynarodowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organization) globalny handel spadnie z poziomu 2,2 % odnotowanych w 2022 roku do poziomu około 1,7 % w roku 2023. Aczkolwiek przewidywania na 2024 rok są dużo lepsze. Według prognoz WTO ma nastąpić mocniejszy rozwój światowej gospodarki, co przełoży się również na poprawę parametrów międzynarodowego handlu, w tym tego realizowanego drogą morską.
20.04.2023

Przedwczesne ożywienie inwestycji tonażowych? Analiza rynku tonażowego (tydzień 10-14/2023)

Poprawa sytuacji na rynkach frachtowych i czarterowych wielu segmentów żeglugi w ostatnich tygodniach zdaje się mocno działać na optymistyczne podejście inwestorów w zakresie pozyskiwania nowego tonażu. Czy jest to chwilowy wzrost, czy początek nowego trendu? Czy międzynarodowa sytuacja gospodarcza jest na tyle stabilna, aby pojawiały się tego typu działania? Przedstawione w niniejszej analizie dane mogą to potwierdzać. Jednakże, czy kolejne tygodnie i miesiące będą wyglądały podobnie?
19.04.2023

Inwestycje w kontenerowce znów wzrastają. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 6-10/2023)

W ostatnich tygodniach odnotowano ponowny wzrost w zakresie kontraktowania budów nowych kontenerowców. Istniejąca nadpodaż tonażu i dodatkowe nowe zamówienia mogą mieć wpływ na dalszą presję dotyczącą wysokości stawek frachtowych i czarterowych. To będzie miało z kolei bezpośredni wpływ na zyskowność przewoźników. W pozostałych omawianych segmentach obserwowano raczej stagnację. Niewiele działo się wśród drobnicowców wielozadaniowych. Nie zaobserwowano żadnych transakcji na rynku statków pasażerskich. Jednakże wiele z opóźnionych
22.03.2023

Indie nie chcą statków starszych niż 25 lat

Indie wycofały licencje handlowe dla tankowców i masowców starszych niż 25 lat. Wszystko dlatego, że kraj celuje w znaczne ograniczenie emisji i znaczną modernizację floty.
28.02.2023

Od nowego roku coraz większe zmiany na rynkach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tydzień 1-6/2023)

Początek roku to całkiem spora aktywność na rynku tonażowym. Intensywne transakcje były prowadzone w segmencie używanych masowców. Niesutannie zapotrzebowanie na jednostki do przewozu gazu utrzymuje się na wysokim poziomie. Według analityków rynek zbiornikowców czeka bardzo dużo strukturalnych zmian, co widać chociażby po wynikach ostatnich tygodni.
21.02.2023

Indeks masowych statków towarowych tonie już piąty raz z rzędu

Główny indeks frachtu morskiego, śledzący stawki dla statków przewożących suche towary masowe, spadł piąty tydzień z rzędu, pod presją słabszych stawek w różnych segmentach statków. Ogólny indeks, który uwzględnia stawki dla statków typu capesize, panamax i supramax przewożących suche towary masowe, spadł o 19 punktów, czyli około 3%, do 621, najniższego poziomu od połowy czerwca 2020 roku.
06.02.2023

Cargill zamawia masowce na metanol

Szwajcarski koncern Cargill, zajmujący się produktami i usługami dla przemysłu rolno-spożywczego, zamówił w Japonii dwa statki na metanol.
16.01.2023

Baltic Index notuje najgorszy dzień w historii, a popyt na statki maleje

Indeks frachtu morskiego ładunków masowych na giełdzie bałtyckiej zanotował we wtorek największy spadek w historii, pod presją słabnących stawek w różnych segmentach z powodu słabego popytu z Chin w związku z rosnącą tam liczbą przypadków COVID-19.
06.01.2023

Rewolucyjne zmiany w cenach statków właśnie nadeszły. Analiza rynku tonażowego (tydzień 44-47/2022)

Wielki chaos panujący na rynkach czarterowych i frachtowych wpływa na poziomy cen statków. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na przewozy takich surowców jak ropa naftowa czy gaz ziemny z odległych zakątków globu do różnych światowych destynacji popyt na gazowce oraz tankowce wzrasta. Dodatkowo Rosja potajemnie gromadzi tankowce i przerejestrowuje je, aby omijać zachodnie sankcje na przewóz ropy. Stąd też między innymi wynika wzrost cen zbiornikowców klasy MR, które osiągnęły właśnie rekordowe wartości najwyższe od 2008 roku.
08.12.2022

Turbulencje rynków handlu morskiego. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 44-47/2022)

Niepokojące sygnały zwalniającej chińskiej gospodarki, która w okresach turbulencji ekonomicznych ostatnich lat była zawsze motorem napędowym gospodarki światowej, wpływają na dość ponure prognozy światowego handlu morskiego dla wielu segmentów żeglugi. Z drugiej strony zapotrzebowanie na tankowce i statki do przewozu gazu jest duże i te rynki reprezentują dobre lub coraz lepsze warunki frachtowe i czarterowe.
06.12.2022

Zamiast kongestii – puste kontenery. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 37-41/2022)

Światowy rynek handlu morskiego podąża za trendami gospodarczymi i taka sytuacja miała również miejsce w ostatnich tygodniach w analizowanych segmentach żeglugi. W branży kontenerowej trend kongestii i opóźnień ustał. Niestety zmiana nie jest pozytywna bowiem ładunków skonteneryzowanych zaczyna coraz bardziej brakować a kontenerowce wożą coraz częściej jedynie puste kontenery celem ich repozycjonowania w inne lokalizacje. Podobne trendy odczuwane są w innych segmentach żeglugi.
25.10.2022

Czas na statki do przewozu surowców energetycznych i zbóż. Analiza rynku tonażowego (tydzień 35-39/2022)

Kryzys energetyczny i żywnościowy pobudza rynki przewozów morskich. Wielkie zapotrzebowanie na surowce energetyczne i zboża oraz potrzeba ich przewiezienia z różnych zakątków świata sprzyjają ostatnio inwestycjom żeglugowym dla niektórych segmentów żeglugi. Ten trend zdają się potwierdzać ostatnie tygodnie.
15.10.2022

Zboża w 2022/2023. 25 mln ton mniej gruboziarnistych. 14,5 mln ton więcej soi. 5,7 mln ton więcej pszenicy

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował we wrześniu swoją najnowszą globalną prognozę eksportu zboża na nadchodzący sezon 2022/23 i skorygował prognozy.
03.10.2022

Boom na gazowce i kryzys w złomowaniach. Analiza rynku tonażowego (tydzień 19-22/2022)

Odblokowywanie się gospodarki chińskiej może zwiastować wzrost produkcji, w tym budowy nowych statków. Jednakże nadal widać oznaki spowolnienia produkcji i proces ewentualnego jej zwiększania może potrwać bardzo długo. Jedno jest pewne - kryzys energetyczny zapewnia olbrzymi popyt na gazowce. Ale już od dłuższego czasu wzrastają ceny większości wszystkich typów statków zarówno nowych jak i używanych. Tymczasem na rynku recyklingu okrętowego trwa kontynuacja zastoju i atmosfery coraz większego kryzysu.
06.06.2022

Rosja gotowa utworzyć korytarz dla statków opuszczających Ukrainę. Ale Moskwa stawia pewne warunki

Rosja jest gotowa zapewnić korytarz humanitarny dla statków przewożących żywność, które mogłyby opuścić Ukrainę, w zamian za zniesienie niektórych sankcji, jak donosi agencja prasowa Interfax, cytując rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Andrieja Rudenko.
28.05.2022

Cisza na morzu – czy niektórym inwestycjom tonażowym i złomowaniom grozi zastój? Analiza rynku tonażowego (tydzień 14-18/2022)

Kolejne tygodnie ciszy w recyklingu okrętowym w praktycznie wszystkich segmentach tonażu. Okres ten charakteryzował się małą ilością złomowanego tonażu oraz oferowanymi wysokimi cenami za okrętowy złom, sięgający już okolic 700 USD za ldt, a więc tzw. tonę statku pustego. Sytuację tę wzmacniał trwający ramadan oraz okres wielkanocny. W nowych budowach również trwało widoczne spowolnienie. Podobny trend miał miejsce w transakcjach kupna-sprzedaży używanych jednostek pływających.
16.05.2022

Totalna reorientacja rynku i wysokie frachty. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 12-15/2022)

Chaos na rynku żeglugowym odzwierciedla się również w wysokich, ale aktualnie sztucznie utrzymywanych głównie przez wysokie ceny paliw okrętowych stawkach frachtowych i czarterowych. Obecna sytuacja wprowadziła znaczne zamieszanie na rynku i nieustannie towarzyszącą procesom biznesowym wysoką niepewność.
19.04.2022

Reuters: masowce z cukrem płyną do Rosji

Nałożone na Rosję międzynarodowe sankcje spowodowały niedobór przeróżnych produktów na tamtejszym rynku. Jednym z ważniejszych jest cukier. Reuters jednak raportuje, że Rosjanom może pomóc Brazylia.
31.03.2022

Analiza rynku tonażowego (tydzień 6-9/2022)

Po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej sytuacja zarówno na rynku frachtowym, czarterowym jak i tonażowym stała się jeszcze bardziej dynamiczna i nieprzewidywalna. Obarcza to niewątpliwie inwestycje tonażowe dodatkowym ryzykiem, ale też szansą. Nikt bowiem nie wie jak sytuacja będzie wyglądała za jakiś czas.
09.03.2022

Analiza rynku tonażowego (tygodnie 2-5/2022)

Sytuacja na rynku tonażowym była w ostatnich tygodniach bardzo zróżnicowana i zależała od konkretnego segmentu rynku, sektorów a nawet poszczególnych typów jednostek. Duże zapotrzebowanie występowało nadal na gazowce do przewozu LNG. Rynek frachtowy masowców sięgnął dna i mocno liczy na solidne odbicie, więc armatorzy tego segmentu bacznie obserwują sytuację.
09.02.2022

PŻM buduje masowce na Wielkie Jeziora Amerykańskie

Chińska stocznia Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) ogłosiła, że pozyskała zamówienie na cztery masowce, mające pływać po Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Zleceniodawcą jest Polska Żegluga Morska.
25.01.2022

Wróżąc z fusów. Jaka będzie gospodarka morska w 2022 roku? [PROGNOZA]

Globalny kryzys łańcucha dostaw, zatory portowe, restrykcje pandemiczne, rekordowe ceny frachtu to wybrane elementy krajobrazu tegorocznej gospodarki morskiej. W oparciu o dostępne dane oraz prognozy wiodących firm konsultingowych (Wood Mackenzie, Fitch, McKinsey&Company, Lloyd’s) pokusimy się o wróżenie z fusów, dokonując własnej prognozy sytuacji w globalnej gospodarce morskiej w nadchodzącym 2022 roku.
29.12.2021

Moody's: w przyszłym roku fracht kontenerowy nie potanieje

Według agencji ratingowej Moody's w przyszłym roku firmy zajmujące się morskim transportem kontenerów w dalszym ciągu będą mogły liczyć na sowite przychody.
21.12.2021

Obyś żył w ciekawych czasach. Globalne zatory portowe zakłócają łańcuchy dostaw

Globalna sieć portów, kontenerowców i firm żeglugowych jest zaplątana niczym węzeł gordyjski. Restrykcje koronawirusowe, kryzys kontenerowy, problemy z logistyką sprawiają, że jesteśmy świadkami globalnych zatorów portowych, zakłócających łańcuchy dostaw.
21.09.2021

Masowce odnotowują największy dzienny zysk w ciągu dekady

W już i tak znakomitym roku dla żeglugi armatorzy masowców właśnie odnotowali największy dzienny zysk od dekady.
16.09.2021

Costamare powiększa flotę masowców do 37 statków

Notowana na NYSE firma żeglugowa Costamare Inc. (NYSE: CMRE) twierdzi, że zgodziła się na zakup dodatkowych 21 statków do przewozu ładunków masowych po ogłoszeniu wejścia do sektora na początku tego roku.
29.07.2021

Stawki masowców najwyższe od ponad półtora roku

Główny indeks giełdy Baltic Exchange, który śledzi stawki masowców, wzrósł w poniedziałek do najwyższego poziomu od półtora roku. Wzrost popytu zanotowano we wszystkich segmentach tych jednostek.
20.04.2021

Ożywienie na rynku masowców. Duży wzrost stawek frachtowych

Bałtycki Indeks Towarowy wzrósł w 8 procent, dzięki rosnącemu popytowi na węgiel w Chinach, co zwiększyło stawki masowców Capesize.
18.03.2021

Sektor żeglugi masowej musi zmniejszyć emisję CO2

Rozpoczynająca się dekada będzie stać pod znakiem ogromnych inwestycji w wymianę i modernizację floty, w celu spełnienia coraz ostrzejszych celów redukcji emisji zanieczyszczeń. Warto się przyjrzeć jak te zmiany przebiegają na rynku masowców.
05.03.2021

Norweski armator przeznaczył 752 mln dolarów na 18. nowych masowców

Norweskie Golden Ocean Group Limited zakupił 18. wyposażonych w skrubery masowców, za cenę 752 mln dolarów, od podmiotów stowarzyszonych Hemen Holding Limited, spółki kontrolowanej pośrednio przez Johna Fredriksena, największego udziałowca firmy.
19.02.2021

Scorpio Bulers ujawniło nową nazwę

Scorpio Bulkers zamierza zmienić swoją nazwę na Eneti Inc., wraz z odejściem firmy z segmentu przewozów masowych i przejścia na rynek morskiej energetyki wiatrowej.
07.01.2021

Cypryjski armator zabezpieczył finansowanie na dwa masowce

Cypryjski Castor Marine zdobył finansowanie na dwa masowce warte 15 mln dolarów od anonimowej europejskiej instytucji finansowej.
04.01.2021

Bałtycki Indeks Towarowy z pierwszym rocznym wzrostem od 3 lat

Bałtycki Indeks Towarowy zanotował w czwartek pierwszy wzrost od 3 lat, dzięki zwiększeniu się transportu rudy żelaza do Chin. Stało się tak pomimo negatywnego wpływu pandemii koronawirusa.
28.12.2020

Scorpio Bulkers żegna się z rynkiem masowców i wkracza w segment morskiej energetyki wiatrowej

Monakijski armator Scorpio Bulkers planuje w czasie 2021 roku sprzedać swoje pozostałe masowce i zmienić nazwę. Będzie to część przejścia firmy na rynek odnawialnych źródeł energii.
22.12.2020

W Hyundai Samho ochrzczono pierwszą na świecie parę masowców napędzanych LNG

Południowokoreańska stocznia Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) zakończyła budowę duetu dużych masowców napędzanych LNG.
15.12.2020

Bałtycki Indeks Towarowy z lekkim wzrostem w ostatnim tygodniu

Bałtycki Indeks Towarowy zanotował delikatny wzrost na przestrzeni ostatniego tygodnia, ale wciąż jego poziom jest niski. Powodem jest mniejszy popyt w Chinach, co przełożyło się na gorsze wyniki wszystkich typów masowców.
27.11.2020

HHI zakończyło budowę pierwszego megakontenerowca napędzanego LNG

Hyundai Heavy Industries zakończyła budowę napędzanego LNG megakontenerowca o ładowności 14,8 tys. LNG.
25.08.2020

Soltec Services Sp. z o.o.

usługi stoczniowe i dźwigowe
usługi stoczniowe,usługi dźwigowe,konstrukcje stalowe,izolowanie kabin,nadbudówek,ładowni,chłodni,izolowanie rurociągów,budowanie nowych jednostek pływających,statki badawcze,łodzie głębinowe,okręty wojskowe,jachty,remonty jednostek pływających,przebudowy statków,przebudowy jednostek pływających,żaglówki,drobnicowce,kontenerowce,masowce,barki,pontony,promy,liniowce,odzie ratunkowe,żurawie pływające,doki pływające,dok pływający

Navishipproject S.C.

Biuro projektowe.
projektowanie statków,biuro projektów,statki pasażerskie,biura projektowe,projektowe biura,•promy samochodowo-pasażerskie •kontenerowce •masowce •zbiornikowce •pchacze •barki pchane •statki rybackie •pogłębiarki •plywające hotele i domy mieszkalne •pilotówki •łodzie ratownicze •statki pożarnicze •pontony rozmaitego przeznaczenia

Ponad 70 000 t kanadyjskiego węgla w Porcie Gdynia. Trwa rozładunek

Kanadyjski węgiel koksujący w gdyńskim porcie. 74 800 t tego surowca przypłynęło do Morskiego Terminalu Masowego Gdynia we wtorek wieczorem. Obecnie przy Nabrzeżu Holenderskim trwa rozładunek.
23.03.2018

Dziękujemy za wysłane grafiki.