• <

Boom na gazowce i kryzys w złomowaniach. Analiza rynku tonażowego (tydzień 19-22/2022)

06.06.2022 13:22
Strona główna Boom na gazowce i kryzys w złomowaniach. Analiza rynku tonażowego (tydzień 19-22/2022)
Boom na gazowce i kryzys w złomowaniach. Analiza rynku tonażowego (tydzień 19-22/2022) - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Odblokowywanie się gospodarki chińskiej może zwiastować wzrost produkcji, w tym budowy nowych statków. Jednakże nadal widać oznaki spowolnienia produkcji i proces ewentualnego jej zwiększania może potrwać bardzo długo. Jedno jest pewne - kryzys energetyczny zapewnia olbrzymi popyt na gazowce. Ale już od dłuższego czasu wzrastają ceny większości wszystkich typów statków zarówno nowych jak i używanych. Tymczasem na rynku recyklingu okrętowego trwa kontynuacja zastoju i atmosfery coraz większego kryzysu. Złomowanych statków jest naprawdę bardzo niewiele.

Sytuacja na rynku tonażowym jest zatem bardzo dynamiczna.

  • Jak zatem w szczegółach wyglądały wybrane segmenty żeglugi w ostatnich tygodniach?
  • Jaki wpływ na żeglugę i podaż tonażu ma obecny kryzys energetyczny?
  • Dokąd doprowadzi armatorów i stocznie bieżąca dynamiczna sytuacja? 

O tym, oraz o innych nowościach i ciekawostkach z rynku żeglugowego i wybranych sfer tonażu w naszej cyklicznej analizie.

Rynek masowców

W przeciągu ostatnich tygodni w transakcjach używanych jednostek masowych, kupującymi byli przede wszystkim Grecy oraz armatorzy z Azji i Turcji. 

W tygodniu 19. Taiwan Navigation zamówił dwa masowce z sektora Handysize o wielkości 40 tys. DWT każdy. Zamówienie zostało złożone w stoczni Namura Shipbuilding. Jednostki mają być dostarczone w 2024 roku. Z kolei klienci Globus Shipyard ogłosili zamówienie w stoczni Nihon Shipyard jednej jednostki z sektora Ultramax o nośności 64 tys. ton. Dostarczenie tejże jednostki ma nastąpić w pierwszej połowie 2024 roku.

Były to wszystkie nowe zamówienia, które odnotowano na rynku w tym tygodniu. Z kolei na rynku jednostek używanych było 12 transakcji na kwotę 225,8 mln USD. Nie odnotowano w tym tygodniu żadnego złomowania.

Tydzień 20. to pojawienie się informacji na temat zamówienia przez Globus Maritime 2 masowców sektora Ultramax o 64 tys. ton nośności każdy. Zamówienie będzie realizowane przez stocznię COSCO  KHI (NACKs) z dostawą jednostek w drugiej połowie 2024 roku. Łącznie w tygodniu 20 odnotowano 7 nowych zamówień jendostek masowych o nośności 304 tys. ton o wartości kontraktowej 101,5 mln USD. Był to pokaźny wzrost liczony do tygodnia na poziomie aż 250 %! Na rynku jednostek używanych dokonano 12 transakcji na kwotę około 305 mln USD. Zezłomowano zaledwie 1 jednostkę masową. 

W tygodniu 21. Chellaram zamówił 2 jednostki masowe sektora Ultramax o nośności 64 tys. ton. Zamówienie będzie realizowane w stoczni Yangzi – Mitsui SB (Yamic). Dostawa obu statków ma nastąpić w pierwszej połowie 2024 roku. W tym samym tygodniu odnotowano 19 transakcji kupna – sprzedaży używanych jednostek tego segmentu na kwotę kontraktową około 355 mln USD.

Z kolei w tygodniu 22. Safe Bulkers ogłosił zamówienie dwóch masowców sektora Kamsarmax o nośności 82 tys. ton każdy. Dostawy jednostek przewidziane są na pierwszą połowę 2024 roku i drugiej na pierwszy kwartał 2025 roku. Łącznie według różnych danych rynkowych w tygodniu 22 odnotowano 12 zamówień nowych masowców różnej wielkości i typów. 

W zakresie kupna – sprzedaży statków używanych w tygodniu 22 doszło do aż 23 transakcji na kwotę około 475 mln USD.

W tym samym tygodniu nie odnotowano w segmencie masowców żadnego złomowania. 

Rynek gazowców LNG i LPG

Sytuacja na rynku gazu nadal pobudza nowe zamówienia statków dedykowanych do przewozu tego ładunku. 

W tygodniu 19. na rynku gazowców COSCO Shanghai LNG ogłosiło zamówienie w stoczni Hudong Zonghua dwóch jednostek do przewozu gazu LNG o pojemności 174 tys. metrów sześciennych. Oba te statki mają być dostraczone do odbiorcy w przeciągu trwania 2025 roku.

Łącznie w tygodniu 19. odnotowano aż 12 nowych zamówień na gazowce. Łączna wielkość tych statków wyniesie 1,152 tys. DWT. Z kolei na rynku jendostek używanych doszło do 2 transakcji na kwotę około 47,5 mln USD. Nie było w tym tygodniu żadnego złomowania.

Tydzień 20. odznaczył się bardzo dużą intensywnością pod kątem nowych zamówień. Stocznia Samsung ogłosiła zakontraktowanie trzech dużych gazowców do przewozu LNG o pojemności około 174 tys. metrów sześciennych każdy. Odbiorca nie jest obecnie powszechnie znany. Statki mają być dostarczone w drugiej połowie 2025 roku oraz w pierwszym kwartale 2026 roku. Ta sama stocznia w tym samym tygodniu ogłosiła podpisanie zamówienia na dwie jednostki 174 tys. metrów sześciennych każda. I tutaj również nieznany jest odbiorca. Statki mają być odebrane w pierwszym kwartale 2026 roku. Z kolei stocznia Hyundai ogłosiła podpisanie kontraktów na budowę czterech gazowców do przewozu LNG o pojemności 174 tys. metrów sześciennych każdy dla dwóch różnych, ale bliżej nieznanych armatorów. Statki będą dostarczane w przeciągu trwania 2025 roku z dwóch różnych stoczni firmy Hyundai.

Łącznie odnotowano aż 13 nowych zamówień na gazowce, co odpowiadało nośności 1,242 tys. ton. Wzrost liczony tydzień do tygodnia w zakresie nowych zamówień wyniósł około 8 %. W tygodniu 20 zanotowano 8 transakcji kupna – sprzedaży jendostek używanych. Łączna kwota kontraktowa wyniosła 779 mln USD.

W tygodniu 21. ADNOC poinformował o realizacji wcześniejszej opcji na dwa gazowce o pojemności 175 tys. m3 każdy. Zamówienie ma być realizowane w stoczni CSSC Jiangnan. Ta sama firma żeglugowa zamówiła jeden plus jeden w opcji - gazowce o pojemności 175 m3 każdy. Łącznie odnotowano na rynku 6 nowych zamówień i tyle samo transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych. Nie było z kolei żadnych złomowań.

W tygodniu 22. odnotowano 6 nowych zamówień, ale za to żadnych transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych. Nie było też żadnych złomowań.

Rynek tankowców

W ostatnich tygodniach liczba transakcji kupna – sprzedaży używanych tankowców była całkiem pokaźna. Prym w sprzedaży używanych tankowców wiedli Rosjanie, którzy próbowali naprędce pozbyć się swoich coraz mniej potrzebnych aktywów.

Tydzień 19., to pojawienie się informacji, iż armator Erik Thun AB ogłosił zamówienie w stoczni Ferus Smit Shipyard dwóch chemikaliowców o nosności 8 tys. ton każdy. Obie z jednostek będą miały napęd hybrydowy, w tym zasilanie bateriami.

Były to jedyne inwestycje w nowy tonaż z segmentu zbiornikowców i na dodatek z sektora chemikaliowców. Poza tym na rynku odnotowano 11 transakcji dotyczących używanych jednostek na kwotę 161 mln USD. W tym samym tygodniu było też 1 złomowanie statku o nośności 147,467 ton.

W tygodniu 20. nie odnotowano żadnych nowych zamówień. Jednakże dokonano aż 24 transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych, co odpowiadało kwocie aż 674,9 mln USD. W tym samym tygodniu odnotowano jedynie 1 złomowanie zbiornikowca o nośności 107,261 ton.

Z kolei w tygodniu 21. doszło do transakcji kupna – sprzedaży 17 tankowców na łączną kwotę około 332 mln USD. Nie było w tym tygodniu żadnych nowych zamówień tego typu jednostek. W tym samym tygodniu doszło do zezłomowania 4 tankowców o nośności 514,733 ton.

Natomiast w tygodniu 22. odnotowano, iż Wuchang Shipbuilding ogłosił zakontraktowanie dwóch nowych zbiornikowców – chemikaliowców o nośności 7,2 tys. ton każdy. Łącznie w tygodniu 22. odnotowano 12 nowych zamówień masowców o nośności 656 tys. ton o wartości kontraktowej około 534 mln USD. Było to o 21 % więcej niż tydzień wcześniej. W tym samym czasie odnotowano 7 złomowań tankowców o nośności około 367 tys. ton, co było z kolei 100 % mniej niż tydzień wcześniej.

Dziękujemy za wysłane grafiki.