• <
smartre_2023

Rewolucyjne zmiany w cenach statków właśnie nadeszły. Analiza rynku tonażowego (tydzień 44-47/2022)

08.12.2022 21:28
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Rewolucyjne zmiany w cenach statków właśnie nadeszły. Analiza rynku tonażowego (tydzień 44-47/2022)

Partnerzy portalu

 Rewolucyjne zmiany w cenach statków właśnie nadeszły. Analiza rynku tonażowego (tydzień 44-47/2022) - GospodarkaMorska.pl

Wielki chaos panujący na rynkach czarterowych i frachtowych wpływa na poziomy cen statków. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na przewozy takich surowców jak ropa naftowa czy gaz ziemny z odległych zakątków globu do różnych światowych destynacji popyt na gazowce oraz tankowce wzrasta. Dodatkowo Rosja potajemnie gromadzi tankowce i przerejestrowuje je, aby omijać zachodnie sankcje na przewóz ropy. Stąd też między innymi wynika wzrost cen zbiornikowców klasy MR, które osiągnęły właśnie rekordowe wartości najwyższe od 2008 roku. Dla przykładu wartość 5-letniego tankowca MR od początku roku wzrosła aż o 45%! Dla eksploatowanych na ciężkim rynku masowców sytuacja jest zgoła inna. Tutaj wartości jednostek ze względu na nadpodaż tonażu spadają. Odnotowane spadki cen wynoszą od około 7-10% w skali roku.

A jak obecna sytuacja na rynkach inwestycji tonażowych wyglądała w ostatnich tygodniach. Ile i jakich jednostek sprzedano, wysłano na złom, a ile zamówiono statków nowych? Które z typów jednostek były najbardziej pożądane przez inwestorów? O tym w naszym cyklicznym raporcie.

Rynek masowców


Tydzień 44. to 13 transakcji używanymi masowcami o wartości 186,5 mln USD a także brak odnotowanych złomowań tego typu jednostek. Ilość transakcji to spadek o około 38% w stosunku do ilości transakcji kupna-sprzedaży z poprzedniego tygodnia. W zakresie nowych budów odnotowano zaledwie jeden nowy kontrakt na jednostkę o wielkości 58 tys. DWT.

W kolejnym tygodniu 45 doszło do 15 transakcji kupna-sprzedaży masowców z tzw. drugiej ręki, co było 15% więcej niż tydzień wcześniej. Kwota tych inwestycji sięgnęła poziomu 261,15 mln USD. W tym samym czasie doszło tylko do jednego złomowania masowca o wielkosći około 69 tys. DWT. Tydzień 46. to również okres, w którym zanotowano podpisanie kontraktów na 3 jednostki masowe o łącznej wielkości DWT na poziomie 285 tys.

Tydzień 46. to kolejny okres sporej aktywności na rynku jednostek używanych. Doszło do 11 transakcji kupna-sprzedaży „seconhandów”, w porównaniu tydzień do tygodnia było to 27% mniej. Oznaczało to jednak zainwestowanie około 160 mln USD. W tym samym czasie doszło do zaledwie jednego złomowania jednostki masowej o wielkości około 22 tys. DWT. Z kolei w nowych budowach tydzień obfitował w informacje o zamówieniach aż 26 nowych masowców o łącznej nośności 3 714 tys. ton. Oznaczało to wzrost tydzień do tygodnia w ilości zamówień aż o 767%! Podpisanie kontraktów na te jednostki oznaczało również niebagatelną łączną kwotę transakcyjną wynoszącą 1 mld 86 mln USD!

W tygodniu 47. doszło do 7 transakcji jednostkami używanymi na łączną kwotę 148 mln USD. Ilościowo oznaczało to spadek na poziomie 36%. Nie zezłomowano żadnego masowca, ale też żadnego nie zamówiono.

Gazowce LNG


Dobry czas dla gazowców ma swoje odzwierciedlenie na rynku inwestycji tonażowych. Co prawda w tygodniu 44. odnotowano zaledwie jedną transakcję małą jednostką używaną o wartości 6 mln USD, ale za to było 10 zamówień nowych jednostek o łącznym DWT 934 tys. i wartości kontraktowej 1 mld 834 mln USD. Wzrost ilości zamówień notowany tydzień do tygodnia wyniósł 150%.

Następny tydzień numer 45. to z kolei 6 transakcji jednostkami używanymi na kwotę 737 mln USD, żadnych odnotowanych złomowań, ale za to 6 nowych zamówień gazowców o łącznym DWT 570 tys. na łączną kwotę 1 mld 327 mln USD.

W tygodniu 46. doszło do jednej transakcji używanym gazowcem na kwotę 40 mln USD. Nie było żadnych złomowań, natomiast doszło do 4 nowych zamówień jednostek o wielkości 276 tys. DWT i wartości prawie 636 mln USD. Ilościowo oznaczało to spadek tydzień do tygodnia na poziomie minus 33%.
Tydzień 47. to ponownie jedna transakcja statku używanego, żadnych złomowań, ale również brak nowych zamówień.

Rynek zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i produktów ropopochodnych


Polepszające się warunki frachtowe i czarterowe na rynku zbiornikowców a także większe zapotrzebowanie na przewożone tonomile zwiększają zainteresowanie inwestycjami w zbiornikowce. Dodatkowo jak podają źródła zachodnie Rosja gromadzi tankowce i je przerejestrowuje w celu obejścia zachodnich sankcji. Sytuacje te powodują windowanie cen tankowców.

Z tego też względu w samym tylko tygodniu 44. odnotowano 10 transakcji kupna-sprzedaży używanych zbiornikowców na łączną kwotę 323 mln USD. Pomimo sporej ilości zanotowanych sprzedaży było to o około 38% mniej niż tydzień wcześniej. W tym samym tygodniu nie odnotowano również żadnych nowych zamówień tankowców, ale nie było również żadnych zaraportowanych złomowań.

Dla tankowców kolejny tydzień 45. okazał się okresem bardzo intensywnych inwestycji. Doszło bowiem ponownie do 10 transakcji kupna-sprzedaży używanych jednostek masowych o wartości około 261 mln USD. W tym samym tygodniu doszło również do 8 nowych zamówień jednostek o łącznej wielkości 220 tys. DWT i wartości około 184 mln USD. Nie było za to żadnych złomowań.

Z kolei w tygodniu 46. doszło do 14 transakcji „seconhandami” na łączną kwotę 377 mln USD. Ilościowo oznaczało to wzrost o 40%, licząc tydzień do tygodnia. Doszło również do jednego złomowania jednostki o wielkości 33 425 DWT. Na rynku nowych budów poinformowano z kolei na temat 2 nowych budów jednostek o łącznej wielkości 36 tys. DWT. Oznaczało to spadek w ilości zamówień liczony tydzień do tygodnia na poziomie 75%.

W tygodniu 47. było 11 transakcji używanymi tankowcami. Łączna kwota transakcji została oszacowana na rynku na poziomie 227,2 mln USD. Ilościowo oznaczało to spadek ilości transakcji na poziomie około 21%. Tydzień 47. to również brak odnotowanych złomowań tankowców, ale za to 10 nowych zamówień statków o całkowitej wielkości 1 136 tys. DWT i wartości 431 mln USD.

Fot. Depositphotos


Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.