• <
nauta_2024

Inauguracyjne spotkanie Polskiego Forum Technologii Morskich (foto, wideo)

pc

08.05.2019 04:11 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Inauguracyjne spotkanie Polskiego Forum Technologii Morskich (foto, wideo)

Partnerzy portalu

Inauguracyjne spotkanie Polskiego Forum Technologii Morskich (foto, wideo) - GospodarkaMorska.pl

Polskie Forum Technologii Morskich aktywnie rozpoczyna działalność. W poniedziałek w Rewie odbyło się pierwsze spotkanie członków zrzeszonych w ramach tej organizacji utworzonej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej. Obecnie PFTM stanowi 19 firm, w tym 5 stoczni budujących statki i obiekty pływające: CRIST, Safe oraz Marine Projects Ltd., a także Stal Complex i ALU International Shipyard.

– Forum powstało dlatego, że taka była wola firm, które założyły Polskie Forum Technologii Morskich. Celem jest przede wszystkim to, żeby uaktywnić sektor firm związany z technologiami morskimi w Polsce, bo w tej chwili  3/4 firm z ponad 700 aktywnych w przemyśle stoczniowym jest w ogóle nigdzie niezrzeszonych, tylko po prostu każda działa indywidualnie. A moje doświadczenie w tym biznesie pokazuje, że wtedy, kiedy zaczynamy współpracować, stajemy się silniejsi, lepiej rozpoznawalni, dlatego, że wzajemnie sobie pomagamy, na przykład szukać klientów. Firmy związane z Polskim Forum Technologii Morskich mają blisko połowę wartości sprzedaży, jeżeli chodzi o nowe, w pełni wyposażone jednostki przekazane armatorom w  2018 r., oraz kilkunastoprocentowy udział w całym polskim przemyśle stoczniowym. To jest bardzo dużo jak na tak młodą organizację – mówi Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich.

Tematyka pierwszego spotkania członków Forum dotyczyła finansowania branży technologii morskich. Jego uczestnicy mogli wysłuchać m.in. prezentacji przedstawicieli Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich Jerzy Czuczman przedstawił natomiast dane pokazujące udział stoczni należących do Forum w stosunku do wszystkich pozostałych stoczni w Polsce. Dane zostały opracowane na podstawie Informacji Sygnalnej GUS oraz własnych wyliczeń PFTM. Czuczman zwrócił uwagę, że udział procentowy pojemności brutto GT statków w pełni wyposażonych przekazanych w 2018 r. w Polsce przez stocznie zrzeszone w PFTM wynosi 25% w stosunku do 75%, jakie osiągnęły pozostałe stocznie. Dodał, że procentowy udział skompensowanej pojemności brutto (cGT) statków w pełni wyposażonych przekazanych w 2018 r. w Polsce przez członków PFTM to już 29% w stosunku do 71% pozostałych stoczni. Wskazał też, że szacunkowa wartość efektywności liczonej jako euro za jednostkę skompensowanej pojemności brutto (cGT) statków w pełni wyposażonych przekazanych przez stocznie zrzeszone w PFTM to 6 008 cGT w stosunku do 3 223 cGT pozostałych stoczni. Czuczman podkreślił, że wskaźnik eur/cGT jest swego rodzaju miarą skomplikowania zbudowanej jednostki pływającej i wskazuje wartość rynkową osiąganą przez jednostkę skompensowanej pojemności brutto. – Jedne z najbardziej skomplikowanych statków dostarczanych przez stocznie europejskie, jakimi są wycieczkowce, mają wskaźnik eur/cGT na poziomie przekraczającym 5 500 cGT – poinformował.

Obecny na inauguracyjnym spotkaniu PFTM Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, powiedział, że MGMiŻŚ poopiera wszelkie formy aktywności przedsiębiorców, w tym ich zrzeszanie się, ponieważ pozwala to na skuteczniejsze uzyskiwanie kontraktów, co przekłada się na budowę gospodarki morskiej. Styczyński zaprezentował  na Forum opracowywany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Morski Fundusz Rozwoju. Poinformował, że ustawa o MFW ma zostać zaprezentowana Radzie Ministrów do jesieni tego roku.

– Żeby taki mechanizm, jak projektowany Morski Fundusz Rozwoju, mógł skutecznie zaistnieć na rynku i na wiele lat się na tym runku zadomowić, finansując polską gospodarkę morską, musi być to mechanizm dopracowany zarówno prawnie, jak i faktycznie odpowiadać potrzebom gospodarki morskiej. Jest to planowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozabankowy mechanizm finansowania gospodarki morskiej, w tym w szczególności armatorów, stoczni i portów – mówi Maciej Styczyński, naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w Departamencie Gospodarki Morskiej MGMiŻŚ.

Jadwiga Sztelwander-Zięba z Deltamarin, przewodnicząca rady Polskiego Forum Technologii Morskich, podkreśliła, że jeżeli wszyscy członkowie Forum mogą być klientami bądź pracują z klientami, to tego typu kontakty ułatwiają pracę.

– Forum jest poza tym źródłem wymiany informacji o tym, co się dzieje, jakie rzeczy zmieniają się na rynku, jakie są trendy i jak wygląda gospodarka, które części przemysłu morskiego są na fali wznoszącej – mówi Jadwiga Sztelwander-Zięba z Deltamarin.

Współzałożycielem i generalnym patronem medialnym Polskiego Forum Technologii Morskich jest portal GospdarkaMorska.pl.

– Nasz wspólny cel to stworzenie największego w branży stowarzyszenia promującego polskie firmy z szeroko pojętej gospodarki morskiej na rynkach polskim i zagranicznym. U podstaw założenia Forum było to, żeby głos każdego stowarzyszonego członka był tak samo ważny, żeby jego opinie, sugestie miały wpływ na pracę i rozwój działalności Forum – mówi Mateusz Kowalewski, wydawca portalu GospodarkaMorska.pl.

Jako zadanie dla Polskiego Forum Technologii Morskich na najbliższe miesiące Jerzy Czuczman wskazał promocję Forum i otwartość na współpracę z innymi podmiotami związanymi z gospodarką morską.

Polskie Forum Technologii Morskich jest organizacją związkową zrzeszającą przedsiębiorców związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską. Obecnie tworzy je 19 firm, oprócz wcześniej wspomnianych stoczni produkcyjnych, również takie firmy jak AN-ELEC, BOTA Technik, Deltamarin, DesArt, FAST, FEM4CAD, Inter Marine, Legal Marine, Ned Project, RUBO Serwis, StoGDA i Ulstein.

Jak można dowiedzieć się z witryny internetowej, Polskie Forum Technologii Morskich tworzą podmioty odważnie patrzące w przyszłość, które wyzwania XXI wieku traktują jako nowe możliwości. – Zaproszenie do współpracy jest otwarte dla wszystkich, którzy mają podobną wizję rozwoju – podkreśla prezes PFTM Jerzy Czuczman.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.