• <
smartre_2023

Przemysł morski chce się dekarbonizować, ale musi działać natychmiast

21.12.2022 08:25 Źródło: Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Przemysł morski chce się dekarbonizować, ale musi działać natychmiast

Partnerzy portalu

Przemysł morski chce się dekarbonizować, ale musi działać natychmiast - GospodarkaMorska.pl

Przemysł morski musi podjąć natychmiastowe działania na bezprecedensową skalę, aby przybliżyć się do realizacji dekarbonizacji sektora zgodnie ze ścieżką wskazaną w porozumieniu paryskim – wynika z wniosków płynących z raportu Maritime Decarbonization Strategy, opublikowanego przez Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping.

Jak wynika z danych zawartych w dokumencie, żegluga na całym świecie zużywa każdego roku ok. 12,6 EJ energii, co odpowiada ok. 300 mln ton paliw kopalnych. Zdaniem ekspertów, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego zużycie paliw w sektorze żeglugi musi spaść ponad dwukrotnie do poziomu ok. 6 EJ w 2030 roku. Według wyliczeń, tylko sama poprawa efektywności energetycznej statków o 8 proc.  pozwala zaoszczędzić ok. 1 EJ energii, co odpowiada 24 milionom ton oleju napędowego i 0,1 Gt równoważnika CO2. Aby wykorzystać tę możliwość, armatorzy i operatorzy muszą podjąć natychmiastowe działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej w trakcie eksploatacji, jak również poprzez zainstalowanie technologii zwiększających efektywność energetyczną na istniejących lub nowych statkach.

Globalna transformacja energetyczna wymaga określenia globalnych celów, standardów i regulacji. Zdaniem ekspertów Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping. członkowie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) muszą osiągnąć konsensus w sprawie ambitnych, bezwzględnych celów, aby ograniczyć globalne emisje gazów cieplarnianych z perspektywy dobrze przygotowanych statków. Powinny temu towarzyszyć wspólne przepisy i normy międzynarodowe wspierające rozwój paliw alternatywnych i technologii umożliwiających dekarbonizacji sektora.
W opinii autorów raportu, regionalni, krajowi i lokalni decydenci oraz władze muszą opracować plany działania zachęcające do specjalnych inwestycji w zieloną energię i infrastrukturę paliwową na potrzeby transformacji przemysłu morskiego oraz zdolności inżynieryjnych do budowy tych obiektów.

Już dzisiaj pierwsze podmioty w branży wprowadzają żeglugę o zerowej emisji CO2, jeszcze przed wprowadzeniem globalnych standardów i regulacji. Przedsiębiorstwa i kraje wykazują się indywidualnym przywództwem, ale także jednoczą się w projektach zielonych korytarzy w różnych sektorach i regionach geograficznych. Konieczne jest ustanowienie większej liczby inicjatyw typu "first movers" w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w celu podziału kosztów, korzyści i ryzyka. W raporcie przedstawiono również przegląd działań, które należy podjąć, aby umożliwić stosowanie alternatywnych paliw morskich, koncentrując się na tym, co można zrobić już dziś, niezależnie od tego, jak będzie wyglądała przyszła mieszanka paliw.

Fot. Depositphotos


Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.