• <
KONGSBERG_2023

Monitorowanie wydajności statków – przewaga nad konkurencją!

16.07.2022 13:22
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Monitorowanie wydajności statków – przewaga nad konkurencją!

Partnerzy portalu

Monitorowanie wydajności statków – przewaga nad konkurencją! - GospodarkaMorska.pl
Fot. pixabay

Podobnie jak wiele innych branż, żegluga stoi obecnie w obliczu znaczących wyzwań, ale ostatni raport z badań przeprowadzonych na zlecenie DTN ujawnił długoterminowe priorytety sektora. Według uczestników badania to emisje dwutlenku węgla niewynikające z regulacji, przepisy dotyczące dekarbonizacji i digitalizacja znalazły się na szczycie listy najbardziej znaczących presji.

Aby lepiej odpowiedzieć na te wyzwania, wiele organizacji zwraca się ku platformom monitorowania wydajności statków, odblokowując bogate zbiory danych, które mogą pomóc w prowadzeniu bardziej ekologicznych i opłacalnych decyzji.

Do stosunkowo niedawna bezpośrednia integracja takich danych z narzędziami decyzyjnymi nie była standardem, pomimo znacznego wpływu informacji o wydajności statków na wiele aspektów operacji żeglugowych i globalnego łańcucha dostaw. Zazwyczaj była to część szerszych projektów digitalizacyjnych, które zwykle są złożone, czasochłonne i kosztowne.

Jednak większa dostępność platform SaaS zmienia tę dynamikę, umożliwiając organizacjom żeglugowym przyspieszenie procesu digitalizacji i włączenie danych dotyczących statków do rozwiązań w zakresie zarządzania wydajnością i flotą. Obecnie ten sam poziom integracji można osiągnąć bez tak wysokich kosztów inwestycyjnych - dzięki czemu wydajność i monitorowanie statków stają się bardziej dostępne, co pozwala czerpać korzyści całej branży.

Oto trzy obszary, w których dane dotyczące wydajności statków mogą zapewnić krytyczną przewagę konkurencyjną.

Lepiej przemyślane decyzje

Usługi, które dostarczają sprawdzonych pod względem jakości danych operacyjnych - w tym danych pogodowych i AIS - oraz płynnie integrują się z innymi rozwiązaniami, mogą wspierać bardziej zaawansowane podejmowanie decyzji. I choć istnieje wiele potencjalnych kryteriów pomiaru jakości danych, najważniejsze z nich to:

Czy dane dokładnie reprezentują warunki świata rzeczywistego?

Czy dane są zgodne z ich przeznaczeniem?


Należy pamiętać, że dane mogą spełniać jedno kryterium, ale nie drugie. Na przykład, jeśli zapis danych o bunkrze statku nadaje się do tworzenia raportu, może być odpowiedni do tego celu. Ale co jeśli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nie są ciągłe? Prawdopodobnie nie. Z drugiej strony, zarejestrowane dane mogą być kompletne i ciągłe, ale brakuje im wystarczającej głębi lub szczegółowości, aby zapewnić poziom wglądu wymagany do podjęcia świadomej decyzji. Oba przypadki mogą prowadzić do błędnych decyzji i potencjalnych problemów biznesowych.

Wsparcie inicjatyw ekologicznych

Nowe technologie, które mają uczynić bardziej ekologicznym sektor żeglugi, to tegoroczny temat przewodni World Maritime, "odzwierciedlający potrzebę wspierania ekologicznej transformacji sektora morskiego w zrównoważoną przyszłość, nie pozostawiając nikogo w tyle." Ale zanim przejdzie się do kroku, którym jest planowanie przyszłości, należy najpierw rozpoznać obecną pozycję. Operatorzy statków potrzebują aktualnych danych na temat emisji, aby określić, czy mają pewną swobodę, czy też muszą dokonać natychmiastowych cięć. W miarę jak pojawiają się nowe przepisy i operatorzy dostosowują swoje strategie, ten poziom zrozumienia jest bezcenny.

Zmiany przepisów w sektorze żeglugi sprawiają, że coraz ważniejsze jest zarządzanie wydajnością statków, a nie tylko jej śledzenie. Przykładowo, przepisy CII oznaczają, że wydajność musi być poprawiana o określone punkty procentowe każdego roku. Operatorzy statków muszą zrównoważyć swoje cele związane z maksymalizacją wydajności i zysków z obowiązkiem przestrzegania przepisów dotyczących emisji. Oprócz codziennych przepisów dotyczących emisji gazów cieplarnianych (GHG), przemysł morski pracuje również nad nadchodzącymi przepisami IMO 2050, CII i EU ETS.

Ulepszona analiza porównawcza

Wszystkie dane operacyjne dotyczące żeglugi wymagają benchmarkingu z danymi pogodowymi w celu dokonania uczciwych porównań. Benchmarking jest istotnym krokiem w poprawie wydajności operacyjnej statku. Proces ten dostarcza informacji o tym, jak wypada porównanie charakterystyki działania statku i czy należy rozważyć wprowadzenie dalszych rozwiązań modernizacyjnych w celu zwiększenia efektywności energetycznej.

W przypadku statków będących w eksploatacji często brakuje dokładnych informacji na temat wydajności. Jako podstawowy wymóg, oznacza to wysokiej wartości, sprawdzone pod względem jakości dane uzupełnione o dokładne dane pogodowe. Standard ten zapewnia dostęp do doskonałych danych jako atutu do podejmowania decyzji i zaawansowanej analityki. Benchmarking pozwala właścicielom i zarządcom statków na identyfikację możliwości oszczędzania energii i dokonywanie świadomych wyborów, od projektu do eksploatacji.

 

Pełna wersja raportu Build Better Vessel Performance Monitoring Platforms with quality-checked vessel data dostępna pod linkiem: dtn.com


etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.