• <

Krótkie podsumowanie - przemysł stoczniowy w Polsce w 2019 roku

18.12.2020 14:43 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Krótkie podsumowanie - przemysł stoczniowy w Polsce w 2019 roku

Partnerzy portalu

Krótkie podsumowanie - przemysł stoczniowy w Polsce w 2019 roku - GospodarkaMorska.pl
fot. flickr

Tegoroczne Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni ze względu na epidemię COVID-19 nie odbyło się i zostało przełożone na rok przyszły.

Tradycyjnie od kilku już lat Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni było okazją do zaprezentowania informacji o przemyśle stoczniowym roku ubiegłego, dostępnej zarówno na podstawie informacji GUS jaki i prowadzonych oszacowań własnych. Ponadto, prezentowany był filmowy przegląd wydarzeń, które nastąpiły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli od zakończenia poprzedniego Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni.  

Filmowy przegląd wydarzeń polskiego przemysłu stoczniowego w okresie od października 2019 do października 2020 został właśnie przygotowany przez portal GospodarkaMorska.pl we współpracy z Polskim Forum Technologii Morskiej i niedawno opublikowany. Jest dostępny pod tym linkiem.

Uzupełnieniem przeglądu filmowego jest niniejsza krótka prezentacja.

Struktura przychodów

Struktura przychodów sektora z całokształtu działalności opracowana na podstawie najnowszych dostępnych danych GUS (czyli za rok 2018), oraz pozyskanych na podstawie sprawozdań finansowych firm została przedstawiona na poniższym slajdzie. Wyróżnione są 3 grupy podmiotów: największy gracz na rynku czyli Holding Remontowa, firmy zależne od Skarbu Państwa oraz trzecia grupa to wszyscy pozostali. Struktura przychodów w 2018 roku nie odbiega zasadniczo od struktury lat ubiegłych, może z lekkim wzrostem przychodów grupy „Pozostali” oraz spadkiem w dwóch pozostałych grupach.


Gospodarka Morska


Statki na gotowo oraz kadłuby o różnym stopniu wyposażenia

Na podstawie informacji GUS oraz materiałów dostępnych w mediach, został opracowany kolejny wykres. Przedstawia liczbę gotowych statków dostarczonych klientowi końcowemu w 2019 roku. Prezentuje również informację o liczbie wyprodukowanych tzw. kadłubów. Ich stopień wyposażenia jest mocno zróżnicowany, niektóre są niemal gotowymi statkami, co można zauważyć w przeglądzie filmowym.  Należy podkreślić, że liczba dostarczonych tzw. kadłubów jest prawdopodobnie zaniżona, ponieważ system pozyskiwania informacji może nie uwzględniać pełnej ich liczby.

Gospodarka Morska


Tonaż, wartość i efektywność

W 2019 dostarczono 3 gotowe statki, o łącznym tonażu 6.954 GT i tonażu skompensowanym 15.959 cGT, o łącznej szacowanej wartości rynkowej wynoszącej około 71,5 miliona Euro.

Z informacji medialnych wynika, że 2 jednostki wykonała stocznia CRIST, a jedną stocznia ALKOR. Niestety ani jednego statku nie dostarczyły firmy związane ze Skarbem Państwa ani z Holdingiem Remontowa.

Na podstawie podanych powyżej wartości łatwo można przeliczyć, że efektywność statków wyprodukowanych w Polsce liczona jako wartość jednego cGT wyrażona w Euro wyniosła 4.480 Euro/cGT.  Średnia dla stoczni europejskich w 2019 roku jest szacowanej na poziomie nieco mniejszym niż w Polsce i wynosi 4.226 Euro/cGT.

W uzupełnieniu warto podkreślić, że dla stoczni Dalekiego Wschodu, czyli Chin i Korei Południowej, ale także Japonii szacowana średnia efektywność nie przekroczyła w 2019 roku poziomu 2.000 Euro/cGT i była zdecydowanie poniżej połowy efektywności osiąganej średnio przez stocznie europejskie. Oczywistym jest ogromna różnica skali produkcji pomiędzy Polską i Europą, a krajami Dalekiego Wschodu. Jednak średni współczynnik efektywności wyrażany jako Euro/cGT jest miernikiem uniwersalnym. Wyższa wartość Euro/cGT potwierdza fakt, że w Europie i w Polsce budowane statki są (średnio statystycznie) o znacznie wyższej wartości dodanej i znacznie większym stopniu skomplikowania niż te powstające w Chinach, Korei Południowej, a nawet w Japonii. Jest oczywistym, że indywidualne przypadki mogą odbiegać od średniej.

Opracował: Jerzy Czuczman – prezes Polskiego Forum Technologii Morskich

etmal_790x120_gif_2020
pge_baltica_390x100_sg
gryfia_2023
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.