• <

Koniec ze Stocznią Gdańsk S.A. - powróci Stocznia Gdańska

27.08.2020 14:25 Źródło: Trójmiasto.pl/Stocznia Gdańsk
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Koniec ze Stocznią Gdańsk S.A. - powróci Stocznia Gdańska

Partnerzy portalu

Koniec ze Stocznią Gdańsk S.A. - powróci Stocznia Gdańska - GospodarkaMorska.pl
fot. Gdańsk.pl

Stocznia Gdańsk S.A. niedługo odzyska swoją historyczną nazwę. Co za tym stoi?

Władze Stoczni Gdańsk S.A. opublikowały niedawno plan połączenia owej stoczni ze Stocznią Gdańską sp. z.o.o. Według zarządu przedsiębiorstwa, dzięki temu działaniu nastąpi maksymalizacja konkurencyjności Grupy Przemysłowej Baltic, w której skład wchodzą spółki, na obecnym rynku. Planowane jest także osiągnięcie synergii  na polu działalności stoczniowej oraz w segmencie energetyki wiatrowej.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492, par. 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Stocznia Gdańsk S.A.) na spółkę Przejmującą (Stocznia Gdańska sp. z.o.o.) (połączenie przez przejęcie.

Stocznia Gdańsk sp. z.o.o. oraz Stocznia Gdańsk S.A. zawarły umowy dzierżawy swoich przedsiębiorstw lub ich części z ustalonymi wyłączeniami na rzecz spółki z grupy kapitałowej spółki Grupa Przemysłowa Baltic sp. Z.o.o. tj. na rzecz Baltic Operator sp. z.o.o. Umowny okres dzierżawy został ustalony w umowach dzierżawy na minimum 3,5 roku, który to okres może zostać przedłużony o kolejne 7 lat. - mówi dokument.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w 1996 roku Stocznia Gdańska została postawiona w stan upadłości, po czym na podstawie byłego przedsiębiorstwa utworzono Stocznię Gdańską - Grupa Stoczni Gdynia SA,  a od 2006 roku - Stocznię Gdańsk SA.

Jak wynika z pisma, głównym celem połączenia spółek jest:

Uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej. poprzez połączenie Stoczni Gdańskiej sp.zoo oraz stoczni Gdańsk S.A., których właścicielem jest Grupa Przemysłowa Baltic sp. z. o. o. W wyniku połączenia zwiększona zostanie przejrzystość struktury kapitałowej grupy oraz uzyskany zostanie efekt synergii, poprzez poprawę rentowności połączonych spółek.

Grupa Przemysłowa Baltic została powołana w kwietniu tego roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu. To holding, pod szyldem którego działają firmy z branży stoczniowej i morskiej energetyki wiatrowej: Stocznia Gdańsk, GSG Towers, Baltic Operator, Energomontaż Północ Gdynia. Holding ma na celu zwiększyć konkurencyjność spółek i szanse na udział w realizacji polskich inwestycji z zakresu morskiej energetyki wiatrowej oraz w zamówieniach na jednostki morskie dla polskich armatorów.


Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.