• <
KONGSBERG_2023

Jeszcze ostrożnie przed euforią. Analiza rynku tonażowego (tydzień 23-26/2021)

14.07.2021 17:05 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Jeszcze ostrożnie przed euforią. Analiza rynku tonażowego (tydzień 23-26/2021)

Partnerzy portalu

Jeszcze ostrożnie przed euforią. Analiza rynku tonażowego (tydzień 23-26/2021) - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Jak pokazują statystyki ostatnich tygodni ilość złomowań statków na świecie zaczęła wreszcie wzrastać. Wolumeny statków przekazywanych do okrętowego recyklingu nie są jednak oszałamiające. Jak pokazują statystyki średnia spadków złomowań dla całego świata wynosi 2%, przy czym mocno tracą tradycyjne azjatyckie lokalizacje na rzecz innych. Sprzyjają temu rekordowe ceny stali (w Bangladeszu oferuje się aktualnie cenę 580 USD za tonę statku pustego). Tymczasem rynek stoczniowy już mocno wszedł w nowe, ekologiczne konstrukcje, które mają sprostać wymaganiom IMO. Zamówień nowych jednostek jest coraz więcej (w tym roku złożono już zamówienia na 805 nowych budów), ale dotyczy to głównie jak na razie jednostek kontenerowych, na które jest boom. Średni wzrost cen nowych jednostek różnych segmentów na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy wynosi już ponad 5%. Ożywienie widoczne jest również na rynku jednostek używanych. Większemu zainteresowaniu towarzyszą też wzrosty wartości jednostek pływających we wszystkich sektorach.

RYNEK MASOWCÓW

Ilość nowych zamówień statków masowych jest pomimo dobrych warunków frachtowych nadal na niskim poziomie, ponieważ portfele stoczni azjatyckich są głównie obłożone zamówieniami na inne bardziej aktualnie dochodowe sektory jak na przykład kontenerowce. Pomimo tego tygodnie 25 i 26 były obfitujące w informacje na temat nowych zamówień. I tak na przykład Wisdom Marine Group ogłosił zamówienie 3 nowych jednostek Kamsarmax o nośności 82 tys. ton każda w stoczni Tsuneishi Zhoushan oraz na 2 jednostki o nośności 40 tys. ton w Onomichi Dockyard. Poza tym rynek odnotował również zakontraktowanie w stoczniach dalekowschodnich kilku jednostek sektora Handysize.

Na rynku jednostek używanych w tygodniu 23 dokonano transakcji kupna – sprzedaży 5 masowców na kwotę USD 81,2 mln. W tygodniu 24 dokonano 9 transakcji kupna – sprzedaży na kwotę USD 150,5 mln. Natomiast w tygodniu 26 odnotowano 8 transakcji na sumę około 175 mln USD. Wzrost zainteresowania inwestorów jednostkami używanymi spowodował w ostatnich tygodniach ich co najmniej kilkuprocentowy wzrost wartości (około 7 % w skali miesięcznej i nawet do 12% w trendzie trzymiesięcznym). Największe wzrosty wartości dotyczyły jednostek udźwigowionych. 

RYNEK OFFSHORE ENERGY

Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej

Na rynku jednostek używanych w tygodniu 23 nie odnotowano żadnej transakcji. W kolejnym tygodniu 24 odnotowano transakcje na zakup 2 MODU na kwotę 11,3 mln USD. W kolejnych dwóch tygodniach nie odnotowano żadnych transakcji.

Rynek gazowców

Na rynku jednostek używanych zarówno w tygodniu 23, 24 jak i 25 oraz 26 nie odnotowano żadnych transakcji. Natomiast zarejestrowano zezłomowanie tankowca LNG wysłanego przez jego armatora, firmę Sinokor Merchant Marine na złom.

Rynek chemikaliowców

Raczej spokojny okres na rynku chemikaliowców. Odnotowano niewiele nowych zamówień (min. 2 x 10 tys. DWT) a także niewielki ruch w transakcjach „seconhand’ów”. Więcej aktywności było za to w recyklingu. Odnotowano kilka złomowań chemikaliowców wybudowanych w latach 90- tych.

Rynek statków wsparcia branży offshore (Offshore Support Vessels – OSV / Offshore Construction Vessels - OCV)

Ze względu na coraz większą aktywizację rynku raportowano na nim coraz większą aktywność zakupów statków używanych. 

I tak na przykład Siem Offshore ogłosił w połowie czerwca zakończenie realizacji sprzedaży dwóch jednostek typu AHTS. Wzrastają ilości przebudów a także nowych zamówień na statki, które będą wykorzystywane do budowy a także eksploatacji rynku morskich farm wiatrowych.

Na rynku jednostek używanych w tygodniu 23 nie odnotowano żadnej transakcji. W kolejnym tygodniu 24 była to jedna transakcja na kwotę USD 16,4 mln. Z kolei w tygodniu 26 zarejestrowano 3 transakcje kupna – sprzedaży jednostek OSV 

na kwotę 13 mln USD a także jednostki OCV na kwotę 17,3 mln USD.

RYNEK TANKOWCÓW

Stocznia Hyundai Mipo ogłosiła zamówienie przez zastrzeżonego z nazwy armatora 4 nowych tankowców MR o nośności 50 tys. ton każdy z dostawą na pierwszy kwartał 2023 roku. W kolejnym tygodniu CBD Leasing ogłosił zamówienie 

10 tankowców MR IMO II o nośności 50 tys. ton każdy. Zamówienie będzie realizowane w stoczni New Times. Dostawy zamówionych statków planuje się w 2023 i 2024 roku. Z kolei w tygodniu 25 Euronav ogłosił kontynuację programu modernizacji swojej floty i zamówienie w stoczni Hyundai Samho jednego dodatkowego tankowca klasy VLCC o nośności 300 tys. ton. Tydzień 26 to z kolei wiele informacji o dużej aktywności inwestorów na rynku zamówień nowych tankowców. Przykładowo stocznia STX Jinhae ogłosiła zamówienie na 6 statków o nośności 50 tys. DWT klasy MR. Ta sama stocznia podpisała również umowę na dwie jednostki klasy Aframax o nośności 115 tysięcy ton każda plus dwie takie jednostki w opcji.

Jeśli chodzi o rynek jednostek używanych, to w tygodniu 23 dokonano transakcji kupna sprzedaży 4 jednostek na kwotę 29,5 mln USD. Z kolei w kolejnym tygodniu 24 odnotowano sprzedaż – kupno 1 tankowca na kwotę USD 42 mln. W tygodniu 26 liczba transakcji wzrosła i wyniosła 6. Wartość tych transakcji wyniosła 260,3 mln USD.

Biorąc pod uwagę odnotowane transakcje z czerwca, to było ich łącznie 21 na kwotę około 404 mln USD.

Pomimo słabego rynku frachtowego i czarterowego ceny tankowców w okresie 3 miesięcy wzrosły średnio o 6%.


Radosław Marciniak


etmal_790x120_gif_2020
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.