• <
Baltexpo2023_duży

Zmiany w zarządzie Polskiego Rejestru Statków

ac

09.04.2021 13:43 Źródło: inf.prasowa

Partnerzy portalu

Zmiany w zarządzie Polskiego Rejestru Statków - GospodarkaMorska.pl
fot. PRS

Dnia 14 kwietnia 2021 r. zakończy pracę na rzecz Polskiego Rejestru Statków S.A. Prezes Zarządu Andrzej Madejski. Swoją karierę zawodową będzie kontynuował zarządzając Polską Żeglugą Bałtycką.

Pięć lat wzmożonego wysiłku na rzecz rozwoju PRS jest źródłem satysfakcji. Mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku - powiedział Prezes Madejski.

W latach 2016 - 2021, PRS zrealizował wiele ważnych projektów i umów, dzięki którym nasza instytucja, realizując swoją misję, umocniła pozycję na rynku i rozwinęła się w nowych obszarach. Przede wszystkim warto wspomnieć, że jako towarzystwo klasyfikacyjne PRS uczynił skok w wielkości tonażu klasyfikowanej floty – obecnie są to 683 statki o łącznym tonażu 9 350,3 tys. GT (stan na koniec lutego 2021). Jest to poziom, jakiego PRS nigdy wcześniej nie osiągnął w całej swojej historii.

Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy wspierając Zarząd PRS przyczyniali się do podejmowania trafnych decyzji. Wyrażam przekonanie, że obrane w 2016 r. kierunki działań realizowane z sukcesem przez 5 letni okres kadencji Zarządu, będą wyznaczały również i przyszłe działania Polskiego Rejestru Statków. Jestem dumnym, że mogłem brać udział we wzmacnianiu znaczenia i  wizerunku PRS, a także uczestniczyć w procesie rozwoju Spółki – podsumował Prezes Zarządu PRS Andrzej Madejski.

Warto podkreślić, że Polski Rejestr Statków jest instytucją ustabilizowaną pod względem formalnoprawnym, uznaną przez Unię Europejską i rząd Polski, a także 38 innych Administracji morskich. Ważne dla międzynarodowej działalności PRS było i pozostaje członkostwo w IACS. Za nobilitującą naszą instytucję uznajemy również wieloletnią współpracę z Marynarką Wojenną RP.

PRS to nie tylko klasyfikacja statków. To również certyfikacja systemów zarządzania, ocena i certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywami oraz rozporządzeniami Unii Europejskiej, m.in. dla wyposażenia morskiego, rekreacyjnych jednostek pływających czy środków ochrony indywidualnej. Warto też wspomnieć o cenionej przez przemysł certyfikacji personelu spawalniczego przez PRS. Co godne podkreślenia, PRS cechuje zdolność do szybkiego dostosowywania się do aktualnych potrzeb. Za przykład niech posłuży sprawne przystosowanie się do nagłego wzrostu zapotrzebowania na certyfikację maseczek ochronnych. Działalność tę, podobnie jak i opracowanie nowego standardu PRS Protection-Reliability-Safety (PRS), czyli Ochrona-Niezawodność-Bezpieczeństwo, traktujemy jako nasz wkład w obecną globalną walkę z pandemią koronawirusa.

Równolegle z klasyfikacją statków i innych obiektów pływających oraz działalnością certyfikacyjną PRS sprawuje różnego rodzaju nadzory przemysłowe. Swoim zakresem obejmują one pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru technicznego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. Ponadto prowadzimy nadzór nad stacjonarnymi jednostkami i urządzeniami górnictwa morskiego dla których opracowane zostały dedykowane im wymagania. Podobnie rzecz ma się z morskimi farmami wiatrowymi, w certyfikację których będziemy się angażować.

Jak zawsze w swojej historii, Polski Rejestr Statków jest zdeterminowany, by działać i rozwijać się – powiedział Dariusz Rudziński, członek Zarządu PRS. Zobowiązuje nas do tego 85-letni dorobek instytucji budowanej i doskonalonej przez kilka pokoleń oddanych jej, utalentowanych ludzi, a także przekonanie, że posiadanie własnego towarzystwa klasyfikacyjnego leży w polskim interesie. W interesie zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego - stwierdził Dariusz Rudziński.


etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.