• <

Program WinSea szansą na poprawę stateczności awaryjnej statków typu ro-pax

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Program WinSea szansą na poprawę stateczności awaryjnej statków typu ro-pax
Program WinSea szansą na poprawę stateczności awaryjnej statków typu ro-pax - GospodarkaMorska.pl
01.05.2016 Źródło: własne

Kilka tragicznych zatonięć promów w latach 1987- 2014 świadczy o konieczności prowadzenia dalszych prac nad kwestiami niezatapialności i stateczności awaryjnej, ujętych przez przepisy międzynarodowe w rezolucjach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO – MSC.216(82). Zmieniony rozdział II-1 „Niezatapialność i stateczność awaryjna” Konwencji SOLAS 1974 oraz obszerne noty wyjaśniające (MSC.281(85)) nie wyczerpują tematu bezpieczeństwa awaryjnego.

Skutki wpływu podziału przestrzennego statku na jego stateczność w stanie uszkodzonym stały się inspiracją do podjęcia w Polskim Rejestrze Statków prac naukowo badawczych nad bezpieczeństwem promów ro-pax.

Rozwiązania projektowe, które proponuje się zastosować na statkach typu ro-pax, opierać się będą na sprawdzonych obliczeniach z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania PRS pod nazwą WinSea. Obliczany na podstawie tego oprogramowania wskaźnik podziału grodziowego dla różnych konfiguracji przestrzennych, odpowiadający prawdopodobieństwu przetrwania w przypadku uszkodzenia statku, pozwala analizować różne zmiany konstrukcyjne i wybrać projekt poprawny ze względu na bezpieczeństwo statku w stanie awaryjnym.

Polski Rejestr Statków przedstawia środowisku morskiemu swoją gotowość do przeprowadzania obliczeń i analiz otrzymanych wyników dla promów typu ro-pax oferując wyspecjalizowaną kadrę i oprogramowanie.

W ramach dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem Polski Rejestr Statków przeprowadził szkolenia zewnętrzne: „Normowanie Konwencji SOLAS – probabilistyczna koncepcja niezatapialności”  na temat metody obliczania wskaźnika podziału grodziowego.

Załączony raport zawiera analizę wielkości współczynnika podziału grodziowego dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych opierając się na wyjściowej bazowej konstrukcji statku rzeczywistego. W szczególności analizuje się wpływ wysokości dna podwójnego, pontonu wypornościowego pod pokładem grodziowym oraz zbiorników bocznych na i pod pokładem wypornościowym, jak również wzniosu pokładu grodziowego w jego części rufowej i dziobowej.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.