• <
BOTA_2023

Program WinSea szansą na poprawę stateczności awaryjnej statków typu ro-pax

01.05.2016 08:50 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Program WinSea szansą na poprawę stateczności awaryjnej statków typu ro-pax

Partnerzy portalu

Program WinSea szansą na poprawę stateczności awaryjnej statków typu ro-pax - GospodarkaMorska.pl

Kilka tragicznych zatonięć promów w latach 1987- 2014 świadczy o konieczności prowadzenia dalszych prac nad kwestiami niezatapialności i stateczności awaryjnej, ujętych przez przepisy międzynarodowe w rezolucjach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO – MSC.216(82). Zmieniony rozdział II-1 „Niezatapialność i stateczność awaryjna” Konwencji SOLAS 1974 oraz obszerne noty wyjaśniające (MSC.281(85)) nie wyczerpują tematu bezpieczeństwa awaryjnego.

Skutki wpływu podziału przestrzennego statku na jego stateczność w stanie uszkodzonym stały się inspiracją do podjęcia w Polskim Rejestrze Statków prac naukowo badawczych nad bezpieczeństwem promów ro-pax.

Rozwiązania projektowe, które proponuje się zastosować na statkach typu ro-pax, opierać się będą na sprawdzonych obliczeniach z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania PRS pod nazwą WinSea. Obliczany na podstawie tego oprogramowania wskaźnik podziału grodziowego dla różnych konfiguracji przestrzennych, odpowiadający prawdopodobieństwu przetrwania w przypadku uszkodzenia statku, pozwala analizować różne zmiany konstrukcyjne i wybrać projekt poprawny ze względu na bezpieczeństwo statku w stanie awaryjnym.

Polski Rejestr Statków przedstawia środowisku morskiemu swoją gotowość do przeprowadzania obliczeń i analiz otrzymanych wyników dla promów typu ro-pax oferując wyspecjalizowaną kadrę i oprogramowanie.

W ramach dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem Polski Rejestr Statków przeprowadził szkolenia zewnętrzne: „Normowanie Konwencji SOLAS – probabilistyczna koncepcja niezatapialności”  na temat metody obliczania wskaźnika podziału grodziowego.

Załączony raport zawiera analizę wielkości współczynnika podziału grodziowego dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych opierając się na wyjściowej bazowej konstrukcji statku rzeczywistego. W szczególności analizuje się wpływ wysokości dna podwójnego, pontonu wypornościowego pod pokładem grodziowym oraz zbiorników bocznych na i pod pokładem wypornościowym, jak również wzniosu pokładu grodziowego w jego części rufowej i dziobowej.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.