• <

Grupa Lotos szuka prezesa

Grupa Lotos szuka prezesa - GospodarkaMorska.pl

Marek Nowak

03.01.2017 Źródło: własne

Rada Nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesa Lotosu ds. produkcji. Kandydat na prezesa musi mieć wyższe wykształcenie, co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych z sektora ropy i gazu, a także co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwach zatrudniających średniorocznie powyżej 1000 osób. Uwaga! Czas na decyzję jest bardzo krótki - termin składania ofert upływa już 5 stycznia.

Dodatkowymi atutami kandydata na prezesa mają być wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, techniczne lub z obszaru zarządzania oraz biegła znajomość języka angielskiego (część rozmowy kwalifikacyjnej ma być przeprowadzona w tym języku).

Z kolei kandydaci na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji powinni posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 8-letni okres zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach z sektora ropy i gazu. W tym przypadku dodatkowym atutem ma być wykształcenie wyższe techniczne lub z obszaru zarządzania produkcją, a także biegła znajomość języka angielskiego; część rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzona w języku angielskim.

Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń od kandydatów na oba stanowiska upływa w dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135). Dopuszcza się jednak kandydowanie w jednym zgłoszeniu na więcej niż jedno stanowisko.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 9 stycznia 2017 roku. Następnie kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 11 stycznia 2017 r.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą takie zagadnienia jak wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa firma, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz funkcjonowania grup kapitałowych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, kierunki strategii rozwoju grupy kapitałowej spółki zaprezentowane przez kandydata.

 

Przypomnijmy, że w listopadzie stracił pracę poprzedni prezes Lotosu Robert Pietryszyn, a w połowie grudnia Rada Nadzorcza odwołała także Przemysława Marchlewicza, który pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych. Obaj pracowali w spółce zalewdwie od połowy maja. Wielu dyrektorów z pionu handlu Grupy ma dziś status "pełniących obowiązki". Obowiązki prezesa Grupy LOTOS pełni obecnie Marcin Jastrzębski.

Grupa Lotos SA to jedno z największych przedsiębiorstw w kraju. Skarb Państwa ma w niej 53,19%. udziałów, ING OFE posiada 6,35%, a pozostałe akcje są rozproszone. W spółkach Skarbu Państwa (Grupie Lotos, PKN ORLEN, KGHM Polska Miedź, Grupie Azoty oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej) wciąż prowadzi kontrolę Centralne Biuro Antykorupcyjne. Obejmuje ona okres od 1 grudnia 2015 roku. CBA sprawdza sygnały o nieprawidłowościach, jakie wpływały do Biura. Funkcjonariusze badają umowy i wydatki spółek na usługi z zakresu public relations, marketingowe, reklamowe, na usługi doradcze i inne o podobnym charakterze. Analizie, oprócz zakresu samych umów, została poddana dokumentacja wykonawcza i rozliczeniowa.

 

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.