• <
KONGSBERG_2023

MAG Offshore - nowy gracz w branży morskiej energetyki wiatrowej 

ac

25.02.2021 22:45 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki MAG Offshore - nowy gracz w branży morskiej energetyki wiatrowej 

Partnerzy portalu

MAG Offshore - nowy gracz w branży morskiej energetyki wiatrowej  - GospodarkaMorska.pl
fot. MAG offshore

Morska energetyka wiatrowa może do 2030 r. mieć znaczny udział w PKB oraz przyczynić się do powstania dodatkowych miejsc pracy.  Już dziś zidentyfikowano ponad 100 polskich podmiotów, które z powodzeniem mogą zostać włączone w procesy przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na polskim Bałtyku. Dla wielu polskich lokalnych przedsiębiorstw włączenie się w przemysł energetyki morskiej będzie okazją do znacznego rozwoju. W odpowiedzi na rozwój tej branży w Polsce powstała firma MAG Offshore.

Jak powiedział nam prezes nowo powstałej firmy, Paweł Weiner: „Chcielibyśmy zapewnić wsparcie i współpracować z firmami z lokalnego łańcucha dostaw. MAG Offshore będzie wspierał je poprzez integrację ich działań, a także pomoc w przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i zarządzania projektami".

Firma MAG Offshore nawiązała też kontakty z przedsiębiorstwami m.in. z Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Dani, Holandii, Niemiec, Litwy, Norwegii, Szwecji i Belgii, które mają już doświadczenie w pracy na morskich farmach wiatrowych. Dzięki wymianie informacji i cennego know-how, MAG Offshore będzie w stanie wspierać lokalne firmy działające w branży offshore jeszcze bardziej kompleksowo.
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie firmy: "Nasze usługi w całości koncentrują się na budowaniu local content - aby móc szkolić i rozwijać profesjonalistów, budować niezbędną infrastrukturę i stwarzać możliwości dalszego rozwoju''.

MAG Offshore jest spółką zależną Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o., która jest liderem polskiego rynku energetyki wiatrowej w zakresie logistyki, obsługi agencyjnej i czarteru jednostek pływających. Dzięki rozpoczęciu współpracy z Pawłem Weinerem, który przez ostatnie lata współtworzył największą prywatną firmę branży offshore w Polsce daje to perspektywy na powstanie kolejnego bardzo silnego podmiotu, który będzie tworzył polski local content.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej (MEW) jest istotny dla osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej. Potwierdza to przyjęta w listopadzie 2020 r. unijna strategia na rzecz morskiej energii odnawialnej. Zakłada ona, że zainstalowane moce wytwórcze wzrosną z 12 GW do minimum 60 GW w 2030 r. i 300 GW w 2050 r. W ocenie Komisji Europejskiej (KE) MEW ma stać się kluczowym elementem miksu energetycznego UE. Szacuje się, że mogłaby zaspokoić nawet 30% popytu na energię elektryczną w Europie w 2050 r. (aktualnie jest to ok. 15%).

Na Morze Bałtyckie przypada zaledwie ok. 10% energii z MEW wytwarzanej w Europie (2019 r.). Dla porównania, Morze Północne odpowiada za ok. 77%, a Morze Irlandzkie – ok. 13%. Potencjał mocy MEW w basenie Bałtyku jest szacowany na ok. 93 GW, a państwa nadbałtyckie wykorzystują obecnie ok. 2,2 GW. Pod tym względem liderem są Niemcy z nieco ponad 1 GW, moce Danii to 0,87 GW, Szwecji – prawie 0,2 GW, a Finlandii – niespełna 0,07 GW. Państwa te planują kolejne inwestycje, a ich koncerny energetyczne (np. RWE, Ørsted, Vattenfall) posiadają znaczący potencjał technologiczny.

Zgodnie z szacunkami przedstawicieli branży do 2030 r. na Morzu Bałtyckim powstanie od 9 GW do 14 GW mocy MEW. Opłacalność wytwarzania energii wiatrowej w regionie jest jednak zróżnicowana. Najbardziej atrakcyjne lokalizacje znajdują się w południowej części Bałtyku, która w sezonie zimowym nie zamarza i jest blisko głównych ośrodków popytu na energię elektryczną. Na polskie wody ma przypadać nawet 30% potencjału całego Bałtyku.


etmal_790x120_gif_2020
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.