• <
KONGSBERG_2023

Koronawirus nie spowolni rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

ew

05.08.2020 10:48 Źródło: PAP/własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Koronawirus nie spowolni rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Partnerzy portalu

Koronawirus nie spowolni rozwoju morskiej energetyki wiatrowej - GospodarkaMorska.pl
fot. Orsted

Morska energia wiatrowa jest postrzegana przez rządy na całym świecie jako kluczowe narzędzie ożywienia gospodarczego po pandemii. W opublikowanym dziś Global Offshore Wind Report GWEC wskazuje, że 2019 rok był najlepszy w historii branży, a przybycie 6,1 GW podniosło moc morskich wiatraków na całym świecie do 29,1 GW. Optymistyczne są także prognozy na przyszłość. W 2020 r. tempo rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na świecie nie spadnie, mimo pandemii; powinno przybyć mniej więcej tyle mocy, ile w 2019 r., czyli 6,1 GW.


W raporcie prognozuje się, że w 2030 r. na świecie będą 234 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych na morzu, a liderami w rozwoju tego sektora będą kraje Azji i Pacyfiku. Oznacza to, że przybędzie ponad 200 GW, a wzrost będzie szybszy niż dotychczas prognozowano. W raporcie sprzed roku prognoza ta była niższa o 15 GW.

Dyrektor Generalny GWEC Ben Backwell ocenia w raporcie, że morska energia wiatrowa jest postrzegana przez rządy na całym świecie jako kluczowe narzędzie ożywienia gospodarczego po pandemii. Organizacja wskazuje, że sektor morskiej energetyki wiatrowej znosi pandemię lepiej niż inne rodzaje energetyki, a dzięki stałemu wzrostowi w ciągu następnej dekady w branży powstanie 900 tys. miejsc prac.

„Będziemy świadkami, jak wschodzące rynki offshore, takie jak Japonia, Korea i Wietnam, rozwiną się w pełni. Zobaczymy pierwsze turbiny morskie zainstalowane w wielu nowych krajach w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce” - ocenia Backwell.

Według danych GWEC, w 2019 r. drugi rok z rzędu w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej przodowały Chiny, z przyrostem na poziomie 2,4 GW. Na drugim miejscu była Wielka Brytania z 1,8 GW, na trzecim Niemcy z 1,1 GW.

Offshore dowiódł już, że jest przystępną cenowo, skalowalną, bezemisyjną technologią - uważa dyrektor ds. strategii GWEC Feng Zhao. „Maksymalne wykorzystanie potencjału branży zależy od wspólnych działań rządów i przemysłu w zakresie projektowania rynku, ustalania jasnych celów dotyczących zapotrzebowania na moc, perspektywicznego planowania rozwoju infrastruktury i zapotrzebowania na siłę roboczą. Z ostatnich 30 lat rozwoju morskiej energii wiatrowej w Europie możemy wyciągnąć wiele wniosków, aby zapewnić sukces i rozwój branży na nowych rynkach na całym świecie” - dodał Feng Zhao.

Jak komentuje kierownik programu "Klimat i energia" think-tanku WiseEuropa Aleksander Śniegocki, raport GWEC raport potwierdza, że branża offshore szybko staje się jednym z głównych segmentów globalnej energetyki.

„Polska ma potencjał, by na tym skorzystać zarówno jako odbiorca szybko taniejącej, zeroemisyjnej energii elektrycznej, a także dostawca rozwiązań w łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej. Obecnie kluczowe jest dokończenie prac nad ustawą offshore oraz przedstawienie długoterminowej, ambitnej wizji rozwoju branży w Polsce, spójnej z budową gospodarki neutralnej klimatycznie” - ocenił Śniegocki.

Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku ma stanowić znaczącą pomóc w transformacji polskiej energetyki, zwiększyć produkcję energii z odnawialnych źródeł, przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju i stanowić impuls dla rozwoju gospodarki, przede wszystkim sektora stoczniowego. Projekt inwestycyjny obliczony został na 100–120 mld zł a rząd chce, aby jak największa część tych pieniędzy trafiła do krajowych firm i dostawców.

Pandemia wydłużyła prace and ustawą o offshore, ale plan jest bardzo ambitny, by po wakacjach trafiła ona do Sejmu i została przyjęta do końca roku. Został również przyjęty plan zagospodarowania obszarów morskich i według niego będą realizowane inwestycje. Okres kwarantanny spowodował przewartościowanie w podejściu do gospodarki przyszłości. Bardzo często sprowadzamy neutralność klimatyczną do energetyki, ale dotyczy to również takich sektorów jak transport czy przemysł, wszystkie te gałęzie w dobie COVID-19 generują nowe miejsca pracy. 26 tys. nowych miejsc pracy (sektor MFW) oraz 6 tys. nowych miejsc pracy (sektory powiązane z MFW)

Mamy w Polsce wielki skarb, natura obdarzyła nas bardzo dobrymi warunkami wietrznymi na Bałtyku. Dzisiaj, jak wiemy, 80 proc. energii pochodzi z węgla, w perspektywie rozwoju miksu energetycznego do 2030 roku chcemy zdecydowanie odmienić ten stan rzeczy. Duży ekosystem biznesowy oparty na offshore wind w myśl idei local content w celu angażowania firm lokalnych, które mają już doświadczenie w tym sektorze - powiedział Ireneusz Zyska - sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. - Wykorzystanie boomu inwestycyjnego jest kluczem do sprawy.

– Robimy wszystko, aby dobrze przygotować infrastrukturę. Za nami decyzja o wyborze portu instalacyjnego. Będzie nim Gdynia.- skomentował Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. - Port Gdynia od dłuższego czasu wykazuje dużą aktywność w zakresie możliwości obsługi łańcucha dostaw związanego z budową i przyszłą obsługą morskich farm na Bałtyku. Regularnie spotykamy się z interesariuszami ze środowisk gospodarczych w sprawie projektu utworzenia zaplecza offshore właśnie w Gdyni. Jednocześnie, konieczna jest także oficjalna inicjatywa środowisk gospodarczych i inwestorów, którzy mogą informować o potencjalnych potrzebach, oraz o oczekiwanych działaniach związanych z planowanymi przez potencjalnych inwestorów morskich farm wiatrowych"- komentuje Adam Meller - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

Ponadto, Polski Rejestr Statków prowadzi konsultacje warsztatowe dot. przygotowanej Publikacji 130/P – Morskie Farmy Wiatrowe. PRS dąży do jak najlepszego dopasowania Publikacji do oczekiwań i potrzeb jej użytkowników, dlatego po procesie konsultacji elektronicznych, uruchomił proces szerokich konsultacji warsztatowych. Stworzona platforma ma służyć wymianie doświadczeń i wypracowaniu rozwiązań, pomocnych wszystkim zainteresowanym stronom, celem ułatwienia i przyspieszenia procesu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz zapewnić bezpieczeństwo związanych z nią projektów.

etmal_790x120_gif_2020
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.