• <
gryfia_70lat

Forum Wizja Rozwoju 2021 - dzień II. Przyszłość portów i żeglugi - podsumowanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

31.08.2021 04:30 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Forum Wizja Rozwoju 2021 - dzień II. Przyszłość portów i żeglugi - podsumowanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Partnerzy portalu

Forum Wizja Rozwoju 2021 - dzień II. Przyszłość portów i żeglugi - podsumowanie [WIDEO, ZDJĘCIA] - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Drugi dzień Forum Wizja Rozwoju w Gdyni przyniósł dyskusje o przyszłości – energii, portów, żeglugi. O tym wszystkim rozmawiali politycy, samorządowcy i reprezentanci biznesu.

Drugi dzień Forum Wizja Rozwoju w dużej mierze skupiał się na zagadnieniach rozwoju i stawiania czoła wyzwaniom, jakie pojawiają się w związku ze zmieniającymi się realiami. Pośród poruszanych tematów były morskie elektrownie wiatrowe, inwestycje w portach, perspektywy przemysłu stoczniowego, transportu morskiego, a także żeglugi śródlądowej.


Porty się rozwijają, otoczenie musi nadążać

Podczas rozmowy dotyczącej efektywności inwestycji w portach uczestnicy stwierdzili, że polskie porty morskie nie straciły swoich szans i są przygotowane do rozwoju. Jacek Sadaj, prezes zarządu Portu Gdynia, opowiedział o przeprowadzanych pracach i najbliższych planach.

O wyzwaniach, m.in. stawianych przez czynniki demograficzne i kwestie cyberbezpieczeństwa, wspominał także Jan Jermakowski, prezes zarządu Gdynia Containter Terminal. Paneliści jednak zgodnie zauważyli, że rozwojowi wewnątrz portów muszą towarzyszyć inwestycje miejskie i samorządowe. Odnosząc się do realiów gdyńskich, wymieniane były poprawienie dostępności kolejowej i drogowej do portu.

– Kiedy patrzymy na porty, to widzimy, że zadania są skoordynowane, porty poprawiają efektywność, wykorzystują każdy metr kwadratowy. Kiedy wychodzimy na ląd okazuje się, że tu są większe wyzwania dla takich firm, jak nasza – mówił Artur Warsocki, prezes zarządu firmy Inter Balt, opisując sytuacje w problemami w zbudowaniu łańcucha dostaw wynikającymi z niedostatecznej przepustowości drogowej.

Paneliści stwierdzili, że w kwestii rozwoju portów w przyszłość można patrzeć z optymizmem.

Mateusz Kowalewski, wydawca portalu GospodarkaMorska.pl powiedział, że porty mają szansę przejąć jeszcze ładunki, które do Polski są wwożone z portów niemieckich i Beneluksu koleją lub ciężarówkami. Prof. Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego, dodał z kolei, że widzi szansę na budowę „Portów 4.0”.

– Port może rozwijać się poprzez skłanianie inwestorów zagranicznych do lokowania produkcji zautomatyzowanej w strefie przybrzeżnej, bo w obszarze wokół Zatoki Gdańskiej mamy przestrzeń do lokowania produkcji o wysokiej innowacyjności – mówił prof. Grzybowski.

MEW to nie tylko wiatraki i statki

W ciekawe wątki obrodziła dyskusja o morskiej energetyce wiatrowej jako impulsie dla rozwoju polskiej gospodarki. Jednym z omawianych elementów był tzw. local content, czyli udział rodzimych przedsiębiorstw w budowie branży.

– To prawda, że local content zapewne będzie na początku niższy niż byśmy chcieli, ale ważne jest żeby ten projekt inwestycyjny całości morskich farm wiatrowych ułożyć tak, żeby rósł dość szybko, żeby technologie zagraniczne były zastępowane polskimi albo produkowanymi tutaj na miejscu – mówił Bartosz Sokoliński z Agencji Rozwoju Przemysłu.

Sokoliński zwrócił uwagę, że udział polskich firm w budowie przemysłu stoczniowego i morskich farm wiatrowych w jak najwyższych technologiach oraz transfer wiedzy i technologii do Polski jest z pożytkiem dla wszystkich. – Myślę, że bardzo dużą rolę będą miały uczelnie i małe firmy, które pracują przy technologiach energetycznych i onshore'ingowych – dodał.

Dariusz Rudziński z Polskiego Rejestru Statków mówił natomiast o planowanej flocie do obsługi farm wiatrowych na Bałtyku.

– Informacje, które przekazuje armator są takie, że flota będzie zamówiona i to w krajowych stoczniach, z czego trzeba się cieszyć – podał. – Taki armator, mając na uwadze rynek w krajach sąsiednich na Bałtyku, ale też niedaleko na Morzu Północnym, mógłby również świadczyć usługi na tamtych wodach. Statki instalacyjne nie są potrzebne jedynie do posadowienia farm wiatrowych, ale po zakończeniu życia projektu także do zdejmowania instalacji z miejsca pracy i przewożenia ich w celu recyklingu i utylizacji. To jest biznes, który się kreci i na początku, i na końcu życia projektu – uzupełnił.

Stocznie potrzebują kadr

Podczas rozmowy o perspektywach i ograniczeniach w przemyśle stoczniowym do kwestii przygotowania odpowiednich kadr odniósł się prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej Marek Dzida, który opowiedział, jak uczelnia współpracuje z branżą i jak stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom. Otwarte zostało między innymi podyplomowe studium morskiej energetyki wiatrowej, ale także inne nowe kierunki studiów.

– Otworzyliśmy nowy kierunek studiów dotyczący projektowania i budowy jachtów. Jest to kierunek praktyczny. Mamy podpisane umowy z odpowiednimi firmami, więc nasi studenci będą mogli uczestniczyć w ich pracach. Do transportu dodaliśmy też logistykę, mamy ogromny wzrost liczby kandydatów – opowiadał prorektor Dzida.

O perspektywach i ograniczeniach w sektorze z perspektywy problemów, z jakimi w ostatnim czasie zmagała się Stocznia Remontowa Nauta, opowiedziała jej wiceprezes Monika Kozakiewicz. – Bardzo mocno odcisnęła się na nas decyzja związana z lockdownem. Zamknięcie granic znacząco utrudniło stoczni prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej – opowiadała Monika Kozakiewicz.

Wiceprezes zreferowała, że aby uzdrowić przedsiębiorstwo wprowadzono plan zakładający, że stocznia będzie prowadziła działalność głównie w naturalnym dla niej sektorze remontów i przebudów. Zaznaczyła, że obecnie Nauta jest dobrze funkcjonującą stocznią.

Władze ignorują żeglugę śródlądową

Podczas Forum Wizja Rozwoju dyskutowano także o rozwoju żeglugi śródlądowej, między innymi w odniesieniu do delikatnej kwestii ekologicznych.

– Kilka lat temu przygotowaliśmy bardzo duży program sektorowy dotyczący środków transportów na wodach śródlądowych. Projekt upadł. Transport śródlądowy nie cieszy się zaufaniem „w centrali” – mówił Zbigniew Burciu, zastępca dyrektora ds. rozwoju Instytutu Morskiego UM w Gdyni. – Jest grupa naukowców, która chce zastosować żeglugę na rzekach i uruchomić nowoczesny, ekologiczny tabor na odcinku od Solca do Trójmiasta. Jest wiele zamierzeń. Ciężko jest jednak przebić się w Warszawie z transportem śródlądowym.

– Rzeki są wielkimi obiektami o ogromnym potencjale gospodarcze, mają znaczenie wielofunkcyjne. Właściwie zagospodarowane pozwalają w sposób efektywny korzystać z wszystkich funkcji, jakie oferują. Jedną z nich jest funkcja transportowa – mówił Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą.

– Sytuacja jest wyjątkowa. Mamy kryzys. Linie oceaniczne wyciągnęły wnioski z poprzedniego. W 2009 roku straciły 20 miliardów dolarów, tak teraz w pierwszym kwartale 2021 zarobiły 16,9 miliarda dolarów. Podczas kryzysu w 2008 była walka o każdy kontener do przewiezienia, nadpodaż statków, dzisiaj – rekordowe zyski dla linii oceanicznych – mówił Adam Żołnowski, dyrektor finansowy DCT Gdańsk.

Żołnowski zauważył, że biorąc pod uwagę olbrzymi udział transportu morskiego w światowym handlu i rosnące ceny frachtu, ale także inne wydarzenia, jak zablokowanie Kanału Sueskiego, które spowodowało wyłączenie niektórych fabryk, widać zmianę strategii firm.

– Firmy przestają patrzeć wyłącznie na koszty – zaczynają myśleć o regionalizacji – skonstatował.

CZYTAJ więcej:

Forum Wizja Rozwoju 2021 - dzień I. Rozwój portów i budowa floty offshore - podsumowanie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Forum Wizja Rozwoju 2021. Debata o Mierzei Wiślanej: "To będzie impuls dla regionu"
Forum Wizja Rozwoju 2021. Jaka przyszłość czeka polskie porty? [ZDJĘCIA]
Forum Wizja Rozwoju 2021. Efektywność inwestycji w portach

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.