• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

206 milionów GPB rządowych dotacji na zielone porty, żeglugę, offshore

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski 206 milionów GPB rządowych dotacji na zielone porty, żeglugę, offshore

Partnerzy portalu

Fot. Apollo

Rząd Wielkiej Brytanii zagwarantował 33 miliony GPB ma rozwój zielonej żeglugi i portów. Te jedna z transz programu UK SHORE na który przeznaczono w 2022 r. 206 milionów GPB. W br. dotacje przyznano 33 projektom zgłoszonym przez porty i firmy żeglugowe. Przeznaczone zostaną na nowe technologie mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji przez transport morski. Zapewnią również  utrzymanie miejsc pracy na obszarach przybrzeżnych i pobudzenie lokalnej gospodarki – podkreśla rząd Wielkiej Brytanii w komunikacie. 

To część szerokich działań Brytyjczyków na rzecz zielnej gospodarki. Bowiem całkowite finansowanie przyznane w ramach konkursu Clean Maritime Demonstration Competition (CMDC) wynosi 128 milionów GPB. To cały szereg działań wspierających przemysły morskie Wielkiej Brytanii w osiągnięciu gospodarki Albionu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. 

Wśród finansowanych projektów znajdują się inicjatywy operatorów planujących budowę statków elektrycznych i portowych punktów ładowania statków z nabrzeży. Pakiet finansowanych projektów ma wspierać program działań „napędzających nową erę innowacji w przemysłach morskich na rzecz rozwiązań ekologicznych” – podkreśla rząd brytyjski. 

Minister gospodarki morskiej Lord Davies ogłosił pod koniec stycznia br. grupę 33 zwycięzców, którzy skorzystają z dofinansowania rządowego na rozwój i zastosowanie innowacyjnych technologii w portach i statkach. Jego zdaniem „przyspieszy to przekształcenie Wielkiej Brytanii w dekarbonizacji sektora morskiego, przy jednoczesnym wspieraniu utrzymania miejsc pracy w społecznościach przybrzeżnych w całym kraju i wspomagając rozwijać gospodarkę w dłuższej perspektywie”.

- Kwotę 33 milionów funtów przyznano 33 projektom we wszystkich 12 regionach Wielkiej Brytanii – informuje ministerstwo gospodarki morskiej Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zadaniem podmiotów, które je otrzymały będzie wykonanie demonstratorów innowacyjnych rozwiązań, prób fabrycznych i studiów wykonalności projektów ekologicznych.

Ekologiczne paliwa z Belfastu


Jeden podmiot może prowadzić kilka projektów. Na przykład, European Marine Energy Centre (EMEC) uczestniczy w dwóch projektach, które otrzymały dofinansowanie. Jeden z nich, to projekt wykonawczy, a drugi to projekt demonstratora. Projektem pierwszym kieruje Catagen. Jego partnerami są: EMEC, Orkney Islands Council, Highland Fuels Limited oraz Belfast Harbour Commissioners. 

Projekt przewiduje wykonanie techniczno-ekonomicznego studium wykonalności mającego na celu zbadanie możliwości wprowadzenia na rynek nowatorskiej technologii produkcji czystego paliwa. Jego celem jest wspomóc w dekarbonizacji transportu morskiego Wielkiej Brytanii. To kontynuacja wcześniej aktywności firmy. 

Dr Andrew Woods, dyrektor generalny i współzałożyciel Catagen, powiedział: „Celem Catagen jest„ oczyszczenie i dekarbonizacja powietrza ”i osiągamy to dzięki naszym innowacyjnym technologiom zerowej emisji netto”. 

Catagen z siedzibą w Belfaście przeznaczył pozyskany w 2022 r. grant na produkcję ekologicznego wodoru i e-paliw w sposób bardziej opłacalny niż obecne metody. Wcześniejszy projekt wykonano za środki z brytyjskiego Departamentu Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS) w ramach konkursu Net Zero Innovation Portfolio Low Carbon Hydrogen Supply 2. Na kolejny etap  projektu  aplikowano o  dofinansowanie do 12 mln GBP w ramach obu projektów. 

Catagen jest to spółka wydzielona z Queen's University w Belfaście. Firma  sprzedaje już swoje opatentowane usługi testowania emisji globalnym producentom samochodów i uzyskała aprobatę brytyjskiej Agencji Certyfikacji Pojazdów i europejskiej Applus IDIADA. 

Apollo podłączy statek do prądu


Projekt demonstracyjny jest prowadzony przez firmę Apollo, która przygotowuje się do przetestowania systemu ładowania statków w ośrodku testowym EMEC w Scapa Flow na Orkadach. Ładowarka Apollo działa na systemie połączeń Pull And Lock Marine (PALM). 

Rozwiązanie Apollo umożliwi statkowi podłączenia się do morskiego punktu ładowania. Chodzi zwiększenie zasięgu pływania statków elektrycznych. Projekt CMDC obejmie 14-dniowe rozmieszczenie platformy testowej na morzu na zacumowanej platformie w miejscu testowym EMEC. W EMEC przeprowadzi się testy urządzeń.  

Operacja zostanie przeprowadzana przy wsparciu operatora Leask Marine. Chodzi o skonfigurowanie platformy testowej oraz przeprowadzenie operacji podłączania i odłączania statków przy różnych stanach morza. Testowane będą systemy połączeń mechanicznych i elektrycznych w środowisku morskim. 

Udział Leask Marine jest istotny, bo działa na rynku offshore. Reprezentuje więc grupę potencjalnych klientów. Opinia operatora statków offshore będzie miała istotne znaczenie we komercjalizacji opracowanego demonstratora. 

Zdaniem ministerstwa „inicjatywy te pozycjonują Wielką Brytanię jako lidera w zakresie pojawiających się czystych technologii morskich, wspierając utrzymanie miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji w całym kraju i pobudzając gospodarkę przybrzeżną”.

Fundusze są częścią  z czwartej rundy (CMDC4), rządowego konkursu finansującego działania na rzecz produkcji demonstratorów sprzyjających rozwojowi ekologicznych przemysłów morskich. Środki koncentruje się na działaniach sprzyjających opracowaniu czystych technologii morskich, w tym zastosowania technologii elektrycznych, wodorowych, amoniaku, metanolu, energii wiatrowej i innych.

Ładowarki w marinach


Lord Davies odwiedził dwie zwycięskie organizacje, Aqua SuperPower i RS Marine Group, w Southampton, aby zobaczyć w działaniu ich pionierską sieć punktów ładowania łodzi elektrycznych. Dzięki funduszom otrzymanym w rozdaniu CMDC4 te dwie firmy będą współpracować nad rozwiązaniami, które pozwolą wykorzystać istniejącą infrastrukturę energetyczną, aby zapewnić energię elektryczną statkom w czasie ich postoju w portach i marinach.

Brytyjskie Ministerstwo Gospodarki Morskiej podkreśla, że „Aktywizacja zrównoważonego sektora morskiego i zapewnianego przez niego wzrostu gospodarczego zależy od najnowocześniejszych technologii, które wyniosą go na wyższy poziom. Podróż w stronę zrównoważonego rozwoju wymaga odważnych inwestycji, które nie tylko zapewnią bardziej ekologiczną żeglugę, ale także miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników w całej Wielkiej Brytanii”.

- Finansowanie rządowe jest kluczową siłą napędową najnowocześniejszych technologii, inspirującą inwestorów do angażowania się w pilotażowe zachęty. CMDC4 opiera się na trzech udanych poprzednich rundach, w ramach których przeznaczono ponad 95 milionów funtów na 105 projektów i pozyskano ponad 45 milionów funtów w postaci inwestycji prywatnych – podkreśla Ministerstwo.

Zdaniem rządu, „Ciągłe zapotrzebowanie na finansowanie podkreśla duże zainteresowanie branży inwestycjami w czyste środowisko morskie”. Wsparcie finansowe ze strony rządu  zacieśniło partnerstwo między rządem a sektorem prywatnym. Stwierdza się, że finanse rządu brytyjskiego „torują drogę ekscytującym innowacjom, które doprowadzą do dekarbonizacji przemysłu morskiego”.

British Marine z dumą świętuje


Lesley Robinson, dyrektor generalna British Marine, powiedziała: „British Marine z dumą świętuje osiągnięcia swoich członków, którzy przodują w zrównoważonych innowacjach morskich i należą do beneficjentów rządowej dotacji o wartości 33 milionów funtów w ekologiczną technologię morską”.

Zauważa się, że granty finansowe to tylko jeden ze sposobów pomocy ze strony rządu. Według Robinson finanse rządu brytyjskiego mogą „pomóc przyspieszyć drogę naszej branży do zerowej emisji netto i zapoczątkować nową erę w historii gospodarki morskiej”.

- Wielu naszych członków jest pionierami w zakresie [wprowadzania do eksploatacji – MG] statków elektrycznych i budowy punktów ładowania w portach”.  To przyczynia do ochrony środowiska i tworzenia miejsc pracy. Te działania są ważną częścią brytyjskiego programu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i jej coraz bardziej powszechnego wykorzystania.

- Jesteśmy podekscytowani możliwością bycia świadkami tej kluczowej zmiany w kierunku czystszej i owocnej przyszłości gospodarki morskiej – podkreśla dyrektor generalna British Marine. 

- Sektor morski w dalszym ciągu wykazuje duży popyt na wprowadzanie dekarbonizacji, co potwierdzają 33 zwycięskie projekty 4. rundy konkursu na projekty w zakresie rozwoju czystej gospodarki morskiej - twierdzi Mike Biddle, dyrektor wykonawczy Net Zero. 

Jego zdaniem, „Dzisiejsze ogłoszenie pokazuje, że brytyjski przemysł morski traktuje badania i rozwój jako rozwiązanie globalnego problemu występującego w całej branży, a mnie inspirują ambicje naszych innowatorów z branży morskiej”. Projekty wyselekcjonowane w rundzie CMDC4 są wynikiem doświadczeń poprzednich rund. 

W rozwoju i wdrażaniu innowacji w przemysłach morskich Ministerstwo Gospodarki Morskiej otrzymało wsparcie Departamentu Transportu i Innowacji Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, by „pokazać, że Wielka Brytania jest wiodącym głosem w zielonej transformacji sektora morskiego” – podkreśla dyrektor Net Zero.

Obecne finansowanie pochodzi z szerokiego programu UK Shipping Office for Reducing Emissions (UK SHORE) o wartości 206 milionów GPB, który uruchomiony został w marcu 2022 r. Clean Maritime Demonstration Competition to jedna z wielu inicjatyw UK SHORE mających na celu finansowanie ekologicznych technologii. 

W zeszłym roku rząd brytyjski  ogłosił konkurs na ekologiczne statki i infrastrukturę o zerowej emisji (ZEVI - Zero Emission Vessels and Infrastructure). Chodzi o to, aby wspierać projekty na późniejszych etapach rozwoju. Odpowiedzialne zadania związane z realizacją  ZEVI spełnia Clean Maritime Research Hub. Jego celem jest rozwój nauki i prowadzenie badań związanych z zastosowaniem zielonych technologii w przemysłach morskich. 

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.