• <
Baltexpo2023_duży

W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbędzie się ceremonia cięcia blach pod budowę czwartego Kormorana

rk

26.03.2023 23:35 Źródło: Remontowa Shipbuilding S.A.
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbędzie się ceremonia cięcia blach pod budowę czwartego Kormorana

Partnerzy portalu

Remontowa Shipbuilding S.A.

We wtorek 28 marca 2023 roku o godzinie 12.00 w stoczni Remontowa Shipbuilding należącej do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. odbędzie się uroczystość cięcia pierwszych blach do budowy czwartego z serii niszczyciela min typu Kormoran II.

Wydarzenie to oznacza początek stoczniowego procesu budowy jednostki, a zarazem drugiej części cyklu zaopatrywania polskiej Marynarki Wojennej w okręty proj. 258. W latach 2017-2023 do służby wprowadzono ORP Kormoran (601), ORP Albatros (602) i ORP Mewa (603). Czwarty okręt, który otrzyma numer burtowy 604, jest budowany na mocy kontraktu zatwierdzonego 26 czerwca ubiegłego roku przez Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Stronami umowy są, Agencja Uzbrojenia - ze strony Skarbu Państwa, oraz Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. (lider), PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Tak jak poprzednio nadzór klasyfikacyjny nad budową okrętu będzie pełnił Polski Rejestr Statków S.A.

Czwarty okręt typu Kormoran 2 o numerze 604 zostanie wcielony w skład 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, stacjonującego w Porcie Wojennym Świnoujście.

Historia budowy okrętów typu Kormoran 2 sięga 2012 roku, gdy ówczesne władze podpisały umowę na dostarczenie prototypowej jednostki z możliwym rozszerzeniem zamówienia o dwie seryjne. Celem było zastąpienie starszych niszczycieli min proj. 206FM, których czas zdolności do eksploatacji zmierzał ku końcowi. Pierwszy, prototypowy okręt ORP Kormoran został zaprojektowany i zbudowany w formule pracy badawczo-rozwojowej. Wszedł do służby w listopadzie 2017 roku. Dodatkowo jego badania eksploatacyjno-wojskowe pozwoliły na wprowadzenie modyfikacji w budowie następnych, seryjnych niszczycieli min. Dzięki nim ORP Albatros i ORP Mewa, które weszły przekazano zamawiającemu w 2022 roku, a do służby weszły w latach 2022-2023, jak również trzy kolejne zakontraktowane jednostki będą miały optymalne możliwości operowania w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Zasadnicze i najbardziej znaczące zmiany dotyczą wprowadzenia okrętowego system uzbrojenia OSU-35K 35 mm, dostarczonego przez konsorcjum PIT-RADWAR, a także nowych, podwodnych systemów przeciwminowych, m.in. Głuptak, zaprojektowanych i zbudowanych na Politechnice Gdańskiej.

Służby Prasowe 8. FOW

Projekt okrętu, wykonany przez należące do Remontowa Holding S.A. biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting, zapewnia mu bardzo niską sygnaturę pól fizycznych i wysokie parametry manewrowe. Podobnie jak prototyp, jednostki seryjne posiadać będą kadłub ze stali amagnetycznej.

Niszczyciele min typu Kormoran 2 są przeznaczone są do poszukiwania, identyfikacji  i zwalczania min morskich oraz innych obiektów i materiałów wybuchowych pozostałych zarówno w toni wodnej jak i na dnie akwenów. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim, Północnym i Śródziemnym, w tym w ramach służby w zespołach okrętów NATO, EU bądź innych, wielonarodowych siłach koalicyjnych.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.