• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Zysk netto PKN Orlen za 2016 r. na rekordowym poziomie 5,4 mld zł

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Zysk netto PKN Orlen za 2016 r. na rekordowym poziomie 5,4 mld zł
Zysk netto PKN Orlen za 2016 r. na rekordowym poziomie 5,4 mld zł - GospodarkaMorska.pl

pc

15.03.2017 Źródło: PAP

Zysk netto PKN Orlen za 2016 r. osiągnął rekordowy w historii spółki poziom 5,4 mld zł i był wyższy o 4,3 mld zł od uzyskanego w 2015 r. Spółka planuje wypłatę dywidendy za 2016 r. w wysokości 3 zł na akcję, najwięcej w historii płockiego koncernu.

PKN Orlen poinformował o tym w środę, publikując jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 r.

– Kiedy rok temu podsumowywaliśmy działalność PKN Orlen, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że poprawa, a nawet utrzymanie wyników finansowych będzie niezwykle trudne. Konsekwentne działania ukierunkowane na wzrost wartości spółki, pomimo gorszych uwarunkowań makroekonomicznych, przyniosły efekt w postaci rekordowego zysku netto na poziomie 5,4 mld zł, o 4,3 mld zł wyższego niż w 2015 r. – podkreślił cytowany w sprawozdaniu PKN Orlen za 2016 r. prezes tej spółki Wojciech Jasiński.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że w 2016 r. PKN Orlen kolejny rok z rzędu wypłacił dywidendę, która z zysku za 2015 r. wyniosła wtedy 2 zł na jedną akcję. Jak podał płocki koncern, zarząd spółki rekomenduje obecnie wypłatę dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 3 zł na jedną akcję i taką propozycję przedstawi na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, które podejmie ostateczną decyzje w tej sprawie.

Jak zaznaczył prezes PKN Orlen, przygotowaniu płockiego koncernu „na wyzwania przyszłości” ma służyć nowa strategia na lata 2017-21, którą spółka ogłosiła pod koniec 2016 r. – Fundamenty strategii pozostają niezmienne, a przyjęte kierunki wpisują funkcjonowanie koncernu w globalne trendy dotyczące wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii czy też zachodzących zmian społecznych – dodał Jasiński.

PKN Orlen przypomniał, że główne cele strategii spółki i jej grupy kapitałowej w latach 2017-18 to m.in.: średnioroczna EBITDA LIFO (zysk przed odliczeniem odsetek, opodatkowania i amortyzacji wraz z wyceną zapasów – PAP) na poziomie 8,8 mld zł, średnioroczne nakłady inwestycyjne w wysokości 5,4 mld zł, utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30 proc oraz „konsekwentny wzrost poziomu dywidendy przypadającej na akcję”.

Jak podał PKN Orlen, obecna moc przerobowa 6 rafinerii grupy kapitałowej tej spółki, zlokalizowanych w Polsce, w Czechach – Unipetrol i na Litwie – Orlen Lietuva, to 35 mln ton ropy naftowej rocznie. Na rynkach, na których obecny jest płocki koncern, czyli polskim, niemieckim, czeskim i litewskim, posiada on łącznie 2,7 tys. stacji paliw, co daje 17,7 proc. łącznego udziału w segmencie detalicznym.

PKN Orlen dzięki aktywom poszukiwawczym i wydobywczym ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce oraz w Kanadzie posiada 114 mln boe (baryłek ekwiwalentu) łącznych zasobów 2P (pewne i prawdopodobne) ropy i gazu, przy czym wydobycie w 2016 r. wyniosło 13,6 tys. boe na dobę. W latach 2017-18 płocki koncern planuje wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie do 15,7 tys. boe na dobę.

„W perspektywie średnioterminowej do 2020 r. przeważająca część publicznie dostępnych analiz i prognoz zakłada wzrost cen ropy naftowej” – zaznaczył PKN Orlen.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31902,00 $ tona 2,04% 22 cze
 Cynk 2841,00 $ tona 0,32% 22 cze
 Aluminium 2375,00 $ tona 0,93% 22 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.