• <
Famor_1100x200_2022

Zapraszamy na seminaria - Kryteria stateczności statku w stanie nieuszkodzonym drugiej generacji

mb

10.03.2020 09:58 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Zapraszamy na seminaria - Kryteria stateczności statku w stanie nieuszkodzonym drugiej generacji

Partnerzy portalu

Zapraszamy na seminaria - Kryteria stateczności statku w stanie nieuszkodzonym drugiej generacji - GospodarkaMorska.pl

Podkomitet ds. Projektowania i Konstrukcji Statków (SDC Sub-committee) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) zakończył w pierwszej połowie lutego 2020 r. prace nad nowymi kryteriami oceny stateczności statków w stanie nieuszkodzonym. Prace, trwające ponad 15 lat, zaowocowały projektowymi kryteriami, które znane są pod nazwą „Kryteria stateczności statków w stanie nieuszkodzonym drugiej generacji”.
 
Ujęto w nich najnowsze osiągnięcia hydromechaniki okrętu. Nazwa tych kryteriów nawiązuje do obecnie obowiązujących kryteriów, wyrażonych w Międzynarodowym kodeksie stateczności statków w stanie nieuszkodzonym (2008 IS Code), przyjmując, że stanowią one kryteria „pierwszej generacji”. Oczekuje się, że nowo opracowane kryteria zostaną przyjęte przez Komitet Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) w maju br. i opublikowane w formie cyrkularza. Będą miały status zaleceń.

W pracach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, które doprowadziły do uchwalenia tych kryteriów, brali udział przedstawiciele Polski. W trakcie ostatnich dwóch sesji Podkomitetu SDC dr inż. Zbigniew Szozda, pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie, przewodniczył powołanej przez Podkomitet SDC Grupie Ekspertów opracowujących ostateczną strukturę kryteriów (2019 r.) oraz przewodniczył powołanej przez Podkomitet SDC Grupie Redakcyjnej opracowującej ostateczny tekst kryteriów (2020 r.).

Polski Rejestr Statków planuje w ramach działalności szkoleniowej zorganizowanie seminariów, których celem będzie zapoznanie uczestników z kryteriami stateczności drugiej generacji. W ramach seminarium poruszone zostaną takie zagadnienia jak: motywacja do opracowania kryteriów, przebieg prac, efekt końcowy (przedstawienie struktury i treści kryteriów), dalsze plany i oczekiwania IMO w stosunku do administracji morskich państw członkowskich. Seminaria przeznaczone będą dla pracowników firm i organizacji działających na polskim rynku, związanych z projektowaniem, budową lub eksploatacją statków, między innymi takich jak: uczelnie, biura projektowe, instytucje klasyfikacyjne, stocznie, administracja morska.

Planuje się jednodniowe seminaria.

Seminaria będą prowadzone w języku polskim.

Godzina rozpoczęcia 9.00, godzina zakończenia około 15.30.  

Koszt seminarium dla jednego uczestnika wynosi netto 199 PLN.

W kwocie tej zawarty jest tzw. „catering” w ramach przerw kawowych.

Prelegentami seminarium będą:

    dr inż. Zbigniew Szozda, Akademia Morska w Szczecinie;
    dr hab. inż. Przemysław Krata, Uniwersytet Morski w Gdyni;
    dr inż. Tomasz Hinz, Deltamarin Polska.

W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych uczestników odbędzie się jedno seminarium w dniu 28 kwietnia 2020 r. w siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku.

W przypadku większej liczby zainteresowanych uczestników drugie seminarium odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.