• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-225 Gdynia, Morska 81-87
  • Telefon: 58 690 12 92
  • Fax: 58 620 67 01

Udostępnij

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Uniwersytet Morski w Gdyni stwarza możliwości niezbędne do prawidłowego studiowania i oferuje swoim studentom dobre warunki socjalno-bytowe i kulturalno-rekreacyjne.
Studenci spełniający odpowiednie wymagania mogą liczyć na stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych, natomiast studenci, którzy uzyskują wyróżniające oceny, mogą otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz za wysokie wyniki sportowe. Studenci mogą otrzymać również stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.
Czytelnicze potrzeby społeczności akademickiej zaspokaja biblioteka, licząca ponad 100 tysięcy woluminów, bogato zaopatrzona w literaturę niezbędną do procesu kształcenia. Biblioteka jest skomputeryzowana, dysponuje czynną do wieczora czytelnią: książek, czasopism i – co ważne – internetową. Ponadto studentom Wydziału Nawigacyjnego służy filia biblioteki w budynku przy al. Jana Pawła II 3.
Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta i okolic oddano 893 miejsca w Studenckich Domach Marynarza AM w Gdyni. W Domu Studenckim położonym przy ul. Sędzickiego 19 może zamieszkać 314 osób. Pozostałe domy studenckie zlokalizowane są przy ul. Beniowskiego, w pobliżu kompleksu głównych zabudowań Akademii, i łącznie mają 635 miejsc w zespołach mieszkalnych z kuchniami, łazienkami i przedpokojami. Zamieszkanie w Studenckim Domu Marynarza jest odpłatne, są trzy standardy miejsc w następujących odpłatnościach: 370 zł – standard podwyższony, 340 zł – standard podstawowy, 290 zł – standard oszczędny – odpłatność może ulec zmianie. Prawo ubiegania się o miejsce w Studenckim Domu Marynarza ma student zamiejscowy, tzn. taki, który jest na stałe zameldowany poza Trójmiastem, skąd dojazd dostępnym środkiem komunikacji do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. O miejsce w SDM mogą ubiegać się również studenci miejscowi, którzy ze względów szczególnych (lokalowych lub rodzinnych) nie mają warunków do nauki.
W głównym budynku Akademii przy ul. Morskiej 81-87 funkcjonuje nowocześnie wyposażona stołówka, czynna we wszystkie dni tygodnia.
Studenci mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz intelektualną w sekcjach sportowych, a także w 20 kołach naukowych, m.in. w Naukowym Kole Jakości „Quality Team”, Naukowym Kole Badań Podwodnych „Sea Quest”, Naukowym Kole Turystyki i Hotelarstwa oraz w organizacjach studenckich.
W Akademii działa Parlament Studentów oraz samorządy wydziałowe, a przedstawiciele tych gremiów biorą udział w pracach rad wydziałów i Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Kontakt do działów firmy

Dziekanaty wydziałów:

NAWIGACYJNY: tel. 58 690 11 44
ELEKTRYCZNY: tel. 58 690 16 51
MECHANICZNY: tel. 58 690 13 21
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA-Studia stacjonarne: tel. 58 690 12 15
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA-Studia niestacjonarne: tel. 58 690 15 34

REKTORAT: tel. 58 620 75 12
Sekretariat Kanclerza: tel. 58 621 65 78

Filmy
Akademia Morska w Gdyni podpisała umowę partnerską z Rolls-Royce Polska


Testy Bukoviny w Bornem Sulinowie - reportaż GospodarkaMorskaTV


Rejs dla Serca - wypłynięcie Daru Młodzieży do Holandii relacja


Inauguracja roku akademickiego w Akademii Morskiej w Gdyni


Symulator


Pokaż więcej

Zdjęcia

Opis dodatkowy

wydział nawigacyjny, wydział mechaniczny, szkoła morska, szkoła wyższa, oceonografia, akademia morska, uniwersytet morski

Dziękujemy za wysłane grafiki.