• <
Nauta_top_1100x200

Sejmik Województwa Pomorskiego apeluje do rządu o wstrzymanie prac nad połączeniem Lotosu z Orlenem

jk/pomorskie.eu

30.10.2017 14:01 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Sejmik Województwa Pomorskiego apeluje do rządu o wstrzymanie prac nad połączeniem Lotosu z Orlenem
Sejmik Województwa Pomorskiego apeluje do rządu o wstrzymanie prac nad połączeniem Lotosu z Orlenem - GospodarkaMorska.pl

Radni województwa pomorskiego przyjęli uchwałę wzywającą rząd do jednoznacznego określenia zamierzeń w sprawie planowanego połączenia spółek paliwowych.

Treść uchwały została odczytana przez Jacka Bendykowskiego. Apel poparło 29 radnych, ze wszystkich klubów. Nikt się nie wstrzymał od głosu, ani nie zagłosował przeciwko.

Lotos jest pomorskim fundamentem

Prezentując treść uchwały Jacek Bendykowski, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej zaznaczył, że rządowy dwugłos w sprawie Lotosu budzi niepokój. – Z pomorskiego punktu widzenia, ten paliwowy koncern to gospodarczy fundament. Ta uchwała, to wyraz naszego sprzeciwu wobec połączenia spółek paliwowych. Oczekujemy od rządu przedstawienia wyjaśnień odnośnie przyszłości Lotosu – dodał Bendykowski.

Wiceminister chce wyprowadzić Lotos z Pomorza

Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa, kilka dni temu podczas spotkania z pomorskimi przedsiębiorcami stwierdził, że połączenie dwóch koncernów paliwowych jest nieuniknione. Połączenie ma być podyktowane kwestiami ekonomicznymi. Zgodnie z zapowiedziami wiceministra w Gdańsku pozostałby jedynie zakład produkcyjny. Siedziba nowego koncernu miała by zostać przeniesiona z Pomorza.
 

Ministerstwo Energii: nie ma takich planów

Od pomysłów zmian w strukturze polskiego rynku paliw zdystansował się minister energii Krzysztof Tchórzewski. Stwierdził on, że pewne analizy były dawniej prowadzone, ale obecnie nie są planowane żadne prace związane z połączeniem koncernów.


Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża zaniepokojenie w związku z pojawiającymi się informacjami w sprawie planów połączenia spółek należących do Grupy Kapitałowej Lotos oraz Grupy Kapitałowej Orlen i apeluje o wstrzymanie wszelkich prac zmierzających w tym kierunku.

Sejmik Województwa Pomorskiego podkreśla, że Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., nie przewiduje konieczności konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce, co utwierdzało nas w przekonaniu, że krajowy sektor naftowy nie wymaga strategicznych interwencji.

Ewentualna konsolidacja Grupy Lotos oraz Grupy Orlen może spowodować sytuację, w której inwestorzy oraz akcjonariusze mniejszościowi tych spółek będą postrzegać polski rynek kapitałowy jako ryzykowny, podlegający dużym wpływom polityki państwa a nie rynkowym uwarunkowaniom.

Konsolidacja Grupy Lotos i Grupy Orlen może doprowadzić w konsekwencji do powstania monopolu w sektorze paliw płynnych w kraju, co może wpłynąć niekorzystnie na ceny produktów pochodnych od ropy naftowej, a także może okazać się niezgodne z polityką Unii Europejskiej w zakresie konkurencji.

Grupa Lotos ma bardzo duże znaczenie dla całej gospodarki województwa pomorskiego. Pozbawienie jej niezależności może doprowadzić do marginalizacji gospodarczej Pomorza. Realizacja strategii działań rynkowych w sektorze paliwowym przez Grupę Lotos ma istotne znaczenie dla niej samej, ale również nie bez znaczenia pozostaje sytuacja pomorskich podmiotów gospodarczych kooperujących z całą Grupą Lotos.

Grupa Lotos oraz spółki z grupy kapitałowej ogrywają dużą rolę w obszarze działań społecznych obejmujących partnerską współpracę i wspieranie uczelni wyższych oraz mecenat kultury i sportu na terenie województwa pomorskiego. Istotne znaczenie dla gospodarki Pomorza ma szeroki zakres kooperacji Grupy Lotosz wieloma pomorskimi firmami, w tym outsourcing usług, co w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego całego województwa.

Ponadto, Sejmik Województwa Pomorskiego zwraca uwagę, że należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT), trafiające do budżetu województwa  pomorskiego w związku z działalnością przedsiębiorstw z Grupy Lotos wyniosły: w roku 2011 – 25 650 798 zł, w roku 2012 – 248 899 zł, w roku 2013 – 7 289 768 zł, w roku 2014 – 12 016 720 zł, w roku 2015 – 6 735 731 zł, w roku 2016 – 8 143 929 zł oraz w trzech kwartałach roku 2017 – 16 845 811 zł.

Zadziwia nas również wielogłos ze strony rządu w tej sprawie. O planach konsolidacji poinformował opinię publiczną Pan Minister Smoliński, jako Wiceminister Infrastruktury. Słowa Ministra zdezawuowało natychmiast Ministerstwo Energetyki, twierdząc, że żadne prace nad konsolidacją w Rządzie się nie toczą. Jednocześnie ani, Ministerstwo Infrastruktury, ani Energetyki nie jest odpowiedzialne za tę konsolidację.

Mając powyższe na uwadze, Sejmik Województwa Pomorskiego zwraca się do  parlamentarzystów Pomorza o wsparcie postulatów wyrażonych w niniejszym stanowisku, Zarząd Województwa zaś zobowiązuje do oficjalnego wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z pytaniem, czy w istocie są takie plany jej rządu, czy toczą się już prace w tej sprawie, a jeżeli tak to, kto je realizuje i na jakim są etapie.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.