• <
Nauta_top_1100x200

Kolejne uczelnie wyższe rozpoczęły współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową

pc

27.06.2017 14:10 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Kolejne uczelnie wyższe rozpoczęły współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową
Kolejne uczelnie wyższe rozpoczęły współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową - GospodarkaMorska.pl

Polska Grupa Zbrojeniowa 27 czerwca zawarła umowy o współpracy z ośmioma uczelniami wyższymi. Ich przedmiotem jest współpraca pomiędzy Grupą PGZ i poszczególnymi ośrodkami naukowymi w zakresie prowadzenia wspólnych prac nad nowymi technologiami, przeznaczonymi do wykorzystania w produkcji wojskowej oraz cywilnej. Gościem honorowym uroczystości był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

Do grona ośrodków naukowych współpracujących z Polską Grupą Zbrojeniową dołączyły następujące uczelnie wyższe: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Podpisanie umów pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i wymienionymi uczelniami wyższymi, otwiera możliwość wspólnego prowadzenia prac rozwojowych z zakresu technologii obronnych. Stwarza to również perspektywę kooperacji dotyczącej komercjalizacji już wypracowanych rozwiązań, wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczych i rozwojowych, promowania wyników wspólnych prac w środowiskach naukowym i biznesowym. Polska Grupa Zbrojeniowa i uczelnie wyższe, z którymi zostały podpisane umowy, będą także wspólnie organizować konferencje eksperckie, specjalistyczne seminaria oraz warsztaty i szkolenia. Umowy dotyczą również wspólnej organizacji staży i praktyk zawodowych w spółkach wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Porozumienia otwierają też perspektywę tworzenia nowych specjalności oraz nowych kierunków studiów wyższych.

 – Budowa kompetencji przemysłowych i obronnych w oparciu o polską myśl technologiczną stanowi jeden z priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej. Chcemy, żeby wysiłek polskich inżynierów mógł w jak najwyższym stopniu służyć bezpieczeństwu naszego kraju. Dobra współpraca pomiędzy stroną przemysłową, czyli w tym przypadku Polską Grupą Zbrojeniową, a środowiskami naukowymi jest warunkiem, bez spełnienia którego tworzenie uzbrojenia najwyższej klasy nie będzie możliwe. Jestem przekonany, że dzięki dobrej współpracy, dialogowi i efektywnemu transferowi wiedzy pomiędzy przemysłem a polskimi politechnikami i uniwersytetami polskie spółki obronne będą systematycznie powiększać swój potencjał technologiczny, co przełoży się na skuteczną konkurencję na światowym rynku zbrojeniowym oraz istotnie podniesie zdolności obronnej naszego wojska – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

– To już kolejny pakiet umów, jakie Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała z uczelniami wyższymi. Chcemy być jednym z liderów reindustrializacji kraju i przyczyniać się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Cieszę się, że ośrodki naukowe dostrzegają możliwości, jakie otwiera przed nimi współpraca z przemysłem obronnym. On zawsze był tym obszarem, w którym dokonywano najbardziej spektakularnych osiągnięć technologicznych. Mam nadzieję, że dzięki owocnej kooperacji będziemy wspólnie tę tradycję kontynuować. Technologie, know-how, innowacje są czynnikami, które budują przewagę konkurencyjną polskiego sektora obronnego i mają bezpośrednie przełożenie na sprawność operacyjną Sił Zbrojnych RP, a tym samym na bezpieczeństwo państwa. Dziś z dużą satysfakcją chcę podkreślić, że nauka i przemysł wspólnie będą dążyć do tego celu. Intencją Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest zatrzymanie najlepszych, najzdolniejszych inżynierów, projektantów i technologów, żeby ich kapitał intelektualny, zgromadzony przez lata studiów na polskich uczelniach, mógł być wykorzystywany w sposób odpowiadający potrzebom państwa, umacniający nie tylko bezpieczeństwo Polski, ale również jej gospodarkę – podkreślił Błażej Wojnicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Dalsze działania, których inaugurację stanowiło podpisanie umów pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a uczelniami wyższymi, będą dotyczyły podejmowania prac ukierunkowanych na przygotowanie wspólnych projektów m.in. z następujących dziedzin: wykorzystania technologii bezzałogowych umożliwiających prowadzenie operacji w środowisku morskim (powietrznych, nawodnych oraz podwodnych), urządzeń morskich zapewniających ochronę infrastruktury krytycznej, integracji systemów bezzałogowych statków powietrznych z platformami morskimi i lądowymi, opracowania bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu i lądowania, opracowania symulatora walki powietrznej lotnictwa myśliwskiego, opracowania założeń strategicznych kierunków rozwoju innowacyjnych technologii polskiego przemysłu obronnego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, organizacji laboratorium komputerowego wspomagającego dowodzenie i walkę w celach szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej.

Rozwój, pozyskiwanie oraz implementacja innowacyjnych technologii to jedno ze strategicznych założeń funkcjonowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która posiada własne centra badawczo-rozwojowe, np. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, Centrum Badawczo-Rozwojowe przy Zakładach Mechanicznych „Tarnów”, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM”, Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej przy MESKO oraz Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych przy Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Polska Grupa Zbrojeniowa współpracuje także z wojskowymi i cywilnymi uczelniami wyższymi, m.in. z: Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Śląską, Politechniką Rzeszowską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Świętokrzyską oraz z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ponadto w czerwcu br. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę o współpracy z Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO).

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40950,00 $ tona 1,77% 25 lis
 Cynk 3431,00 $ tona 0,06% 25 lis
 Aluminium 2740,00 $ tona 1,56% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.