• <
smartre_2023

Grupa Zamet Industry podsumowała cztery kwartały 2015 roku

01.03.2016 10:09 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Grupa Zamet Industry podsumowała cztery kwartały 2015 roku

Partnerzy portalu

Grupa Zamet Industry podsumowała cztery kwartały 2015 roku - GospodarkaMorska.pl

Notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, spółka Zamet Industry S.A. (GPW: ZMT) podsumowała czwarty kwartał 2015 roku. W tym okresie spółka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 52 mln zł. Po dwunastu miesiącach 2015 roku grupa kapitałowa Zamet Industry odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 206 mln zł, uzyskując zysk netto za ten okres w wysokości 14 mln zł.

W samym czwartym kwartale, grupa kapitałowa Zamet Industry odnotowała ujemny wynik netto w wysokości -1,1 mln zł. Wpływ na wynik czwartego kwartału miała niższa niż w okresie porównawczym wysokość odnotowanych przychodów ze sprzedaży, a także ujemna wycena bilansowa stosowanych przez spółkę instrumentów zabezpieczających, która związana jest z kształtowaniem się kursów walut obcych. W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2015 roku, spółka odnotowała 14 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wypracowanie rentowności netto na poziomie 7%.

Na wyniki finansowe prezentowane przez Grupę Zamet Industry wpływają głównie czynniki makroekonomiczne. Utrzymująca się od ponad roku niekorzystna koniunktura w sektorze związanym z podwodnym wydobyciem ropy i gazu ziemnego, tj. w dominującym segmencie działalności Zamet Industry, niekorzystnie oddziałuje na prezentowane przez spółkę wyniki finansowe. Zarząd Zamet Industry podejmuje działania, których celem jest zapewnienie dywersyfikacji źródeł przychodów  oraz dalszy rozwój Grupy Zamet Industry. Działania te ukierunkowane są nie tylko na ekspansję marketingową. Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie spółka sfinalizowała proces przejęcia kontroli nad Fugo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, istotnie zwiększając moce produkcyjne oraz uzupełniając ofertę.

- Nasza spółka odczuwa niekorzystne tendencje w sektorze offshore. Niemniej jednak posiadamy kompetencje i niezbędne zasoby, aby zapewnić bezpieczny poziom dywersyfikacji źródeł przychodów. W czasie dekoniunktury na rynku cen surowców energetycznych, zwłaszcza ropy naftowej, podjęliśmy wysiłek, aby w większym stopniu zaznaczyć obecność Zametu w sektorze infrastrukturalnym
oraz w pozostałych segmentach naszej działalności. W rezultacie podejmowanych działań nawiązaliśmy m.in. współpracę ze znaczącym kontrahentem – koncernem ABB, na rzecz którego Zamet Industry dostarczy zestawy kół linowych o łącznej wartości 2,2 mln EUR. Podpisaliśmy także wysokowartościowe kontrakty w sektorze infrastrukturalnym, które w najbliższym czasie istotnie wypełniają obłożenie zakładu Mostostal Chojnice. Dobrym przykładem jest zawarty na przełomie 2015 i 2016 roku kontrakt o wartości 17 mln zł netto, którego przedmiotem jest wykonanie i montaż konstrukcji ustroju nośnego mostu w Norwegii. Również, warte 50 mln zł netto, zamówienie dotyczące wykonania i montażu konstrukcji stalowej dla projektu Budowy Bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno jest dowodem na coraz silniejszą pozycję Grupy Zamet na rynku energetyki i infrastruktury – mówi Tomasz Jakubowski, prezes zarządu Zamet Industry S.A.

O ZAMET INDUSTRY S.A.:

Zamet Industry S.A. specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i urządzeń, m.in. na potrzeby sektora offshore.
Zamet Industry S.A. wykonuje m.in. urządzenia na platformy wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe, przeładunkowe oraz maszyny dla górnictwa i energetyki.
Zamet Industry S.A. jest właścicielem 100 proc. udziałów spółki Zamet Budowa Maszyn S.A., która specjalizuje się projektowaniu, budowie oraz serwisowaniu maszyn dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych.
W styczniu 2016 roku Zamet Industry S.A. nabył 100 proc. udziałów w Fugo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, specjalizującej się w produkcji urządzeń dźwigowych i przeładunkowych, a także wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.
Zamet Industry S.A. została wydzielona we wrześniu 2011 roku ze struktur Grupy FAMUR. Akcje Zamet Industry S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2011 r.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.