• <

Grupa Lotos: zysk netto w III kwartale 2016 wyniósł 379,93 mln zł

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Grupa Lotos: zysk netto w III kwartale 2016 wyniósł 379,93 mln zł
Grupa Lotos: zysk netto w III kwartale 2016 wyniósł 379,93 mln zł - GospodarkaMorska.pl

MN

27.10.2016 Źródło: Grupa Lotos

Grupa Lotos odnotowała 379,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 249,19 mln zł straty rok wcześniej, z zysk operacyjny wyniósł 431,68 mln zł wobec 93,56 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Lotos wykazała w III kw. 2016 roku zysk operacyjny w wysokości 431,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 445,6 mln zł, strata operacyjna segmentu wydobywczego -11,4 mln zł, strata operacyjna pozostałej działalności -1,3 mln zł, pomniejszone o korekty konsolidacyjne w wysokości 1,2 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 660,04 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 5 710,43 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. natomiast spółka miała 711,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 128,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14 564,96 mln zł w porównaniu z 17 483,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 831,38 mln zł wobec 259,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło:
Grupa Lotos

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32397,00 $ tona 0,63% 4 maj
 Cynk 2959,00 $ tona 1,89% 4 maj
 Aluminium 2434,00 $ tona -0,45% 4 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.