• <
Famor_1100x200_2022

Dobre wyniki Grupy PGZ i większości spółek

mb

27.01.2020 22:08 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Dobre wyniki Grupy PGZ i większości spółek

Partnerzy portalu

Dobre wyniki Grupy PGZ i większości spółek - GospodarkaMorska.pl

Według ostatniej prognozy Grupy Kapitałowej PGZ skonsolidowany wynik netto Grupy wyniesie co najmniej 100 mln zł; 36 spółek zakończy rok 2019 r. z dodatnim wynikiem 23 spółki – z wynikiem lepszym niż rok wcześniej.

Wstępne wyniki PGZ przedstawił w poniedziałek prezes Grupy Witold Słowik. PGZ zaznaczyła, że pozytywne wyniki Grupa osiągnęła mimo przychodów z programu mobilizacji gospodarki (PMG) – budżetowych dopłat do utrzymywania mocy produkcyjnych na potrzeby obronności - niższych o 135 mln zł niż w roku 2018. "Uważamy PMG za rok ubiegły za niewystarczający" - powiedział Słowik. Rzeczywiste koszty utrzymania rezerw na potrzeby mobilizacyjne ocenił na ok. 300 mln zł.

Jak powiedział prezes Słowik, zysk operacyjny Grupy, przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i rozliczeń między spółkami Grupy (EBITDA) wyniósł w 2019 r. ponad 800 mln zł w porównaniu z 543 mln zł w roku 2018. Skumulowany wynik netto wzrośnie prawdopodobnie ponad dwukrotnie - ze 185 mln zł w 2018 do 391 mln zł za rok ubiegły.

"Ten wskaźnik, niezmiernie istotny z punktu widzenia oceny efektywności, wzrósł w sposób znaczący, co świadczy o poprawie funkcjonowania całej Grupy" – powiedział prezes, dodając, że przypuszczalnie w 2019 r. wynik EBITDA będzie w 23 spółkach lepszy niż rok wcześniej.

Słowik podkreślił, że są to wstępne wyniki, uzyskane z prostego zsumowania danych, bez wykluczania wzajemnych transakcji, a ostateczne zostaną podane po audycie.

Prezes zwrócił uwagę na cztery spółki, w których skumulowany wynik wzrośnie prawdopodobnie o przeszło 100 procent. To Autosan, gdzie według przewidywań "wynik będzie lekko dodatni" przy wyniku ujemnym za 2018, Mesko, Huta Stalowa Wola i Maskpol.

Według wstępnej prognozy wynik w spółce Autosan ma wynieść 3,5 mln zł, przy minus 32,7 mln zł za 2018. Jak powiedział Słowik, PGZ udało się zwiększyć o ponad 50 proc, przychody i znacznie ograniczyć koszty funkcjonowania zakładu. „Jeżeli ten wynik się potwierdzi w badaniu wyniku sprawozdania finansowego, będzie można powiedzieć, że Autosan wychodzi na prostą” – powiedział. Zaznaczył, że zakład nadal nie w pełni wykorzystuje potencjał produkcyjny.

Firma Mesko, która za 2018 miała blisko 6 mln zł straty, za 2019 wg wstępnej prognozy będzie miała 93 mln zł zysku.

HSW, która 50 mln zł straty w 2016 r. doszła do 50 mln zysku za 2019 jest – powiedział Słowik "najlepszym przykładem, że wieloletnie duże kontrakty z MON, stabilizacja w zakresie funkcjonowania zakładu, kompetentny zarząd, są w stanie doprowadzić w relatywnie krótkim czasie do diametralnej zmiany sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa".

Maskpol, która w 2018 zanotowała stratę 5,4 mln zł, w 2019 według wstępnej prognozy osiągnie wynik finansowy na poziomie 23,7 mln zł. Spółka wywiązała się z kontraktów, sprzedała też część zapasów zalegających magazyny i - jak powiedział prezes Grupy - gdyby nie kary umowne wynik ze sprzedaży wyniósłby 60 mln zł.

Według wstępnych prognoz jednostkowych 36 spółek z 40 tworzących obecnie Grupę Kapitałową prawdopodobnie zakończy rok z dodatnim wynikiem finansowym. Cztery spółki prawdopodobnie zanotują wynik ujemny (w 2018 r. takich spółek było 15), a 23 prawdopodobnie zakończą 2019 z wynikiem lepszym niż za rok 2018.

Dotychczasowy członek zarządu PGZ Sebastian Chwałek, który w poniedziałek otrzymał nominację na wiceministra obrony, poinformował, że planowana sprzedaż wynikająca z podpisanych w 2019 r umów, aneksów z MON i jednostkami podle MON wyniosła ponad 7,1 mld zł netto.

Do najważniejszych kontraktów, które "mają duży wpływ zarówno na bezpieczeństwo, wyposażenie polskich sił zbrojnych, jak i na sytuację finansową PGZ", zaliczył wart a ponad 1,8 mld zł, modyfikację czołgów T-72. Podkreślił, że program to "nie tylko i wyłącznie pomoc dla zakładu Bumar Łabędy". "Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli pokazać, że ta modyfikacja i planowane kolejne będą wpływały na bezpieczeństwo i na funkcjonowanie sił zbrojnych, będą elementem realnego wzmocnienia potencjału" – dodał.

Chwałek wskazał też na kontrakty na pojazdy Jelcz - od lawet do przewozu sprzętu pancernego, przez pojazdy do programu obrony powietrznej Wisła po samochody 4x4 na potrzeby WOT. Wymienił także kontrakt na 16 stacji radiolokacyjnych krótkiego zasięgu Bystra produkcji PIT Radwar, zamówienia amunicji 155 mm i przeciwpancernej 73 mm z Dezametu, wyrzutni do polskich baterii Patriot oraz kolejne umowy z HSW na samobieżne moździerze Rak.

Do spółek przeżywających trudności należy Stocznia Wojenna – gdzie zamówienia według PGZ powinny wynieść rocznie co najmniej 300 mln zł, a wartość ostatniego kontraktu na modernizację trzech jednostek to 200 mln zł. Kłopoty, a także "luźny związek z produkcją obronną" ma Stomil Poznań.

Eksport PGZ za rok 2019 wyniesie przypuszczalnie niespełna 800 mln zł. Jak powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki z zarządu PGZ, Grupa nawiązała kontakty z partnerami, którzy mogą zagwarantować "możliwość realizacji eksportu w naprawdę dużej skali". Przed kilku dniami w PGZ przebywała delegacja z Arabii Saudyjskiej, zainteresowana m. in. współpracą przy systemach obrony powietrznej. W tym tygodniu z roboczą wizytą do Rijadu udają się przedstawiciele PGZ. Perspektywy współpracy Grupa dostrzega także w Pakistanie i Indiach. PGZ zapewnia, że kontakty z Arabią Saudyjską, z którą niektóre kraje zawiesiły współpracę zbrojeniową, odbywa się w porozumieniu z MSZ.

Za ważny sposób budowania potencjału zarząd PGZ uznaje projekty offsetowe związane z zakupami zagranicznego uzbrojenia, np. z programem obrony powietrznej Wisła.

Według Domagalskiego zapowiedziany przez MON zakup samolotów F-35 bez offsetu "to nie jest zła wiadomość dla PGZ". "Znajdziemy inną formułę współpracy z naszymi partnerami amerykańskimi, która daje nam realną szansę realizacji projektów biznesowych, typowo przemysłowych" – zapewnił wiceprezes. Podkreślił, że porozumienie w sprawie obsługi samolotów F-16 i C-130 Hercules "to nie jest projektem zastępczym", lecz kontynuacja wcześniejszych rozmów z koncernem Lockheed Martin.

"Rok to stanowczo za mało na uzdrowienie sytuacji. W niektórych spółkach zmieniła się ona diametralnie, ale żeby zmieniła się w całej Grupie, potrzeba lat ciężkiej, konsekwentnej pracy, stabilizacji, realizacji jednolitej strategii" - podkreślił Słowik.
Na PGZ składa się ponad spółek, 40 z nich podlega konsolidacji i tworzy Grupę Kapitałową. Łącznie z udziałami mniejszościowymi PGZ ma udziały w ponad 100 spółkach.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.