• <
kongsberg_mega_2020

Baltic Pipe: tłocznia Gustorzyn z pozwoleniem na budowę

Strona główna Stocznie, offshore Baltic Pipe: tłocznia Gustorzyn z pozwoleniem na budowę
Baltic Pipe: tłocznia Gustorzyn z pozwoleniem na budowę - GospodarkaMorska.pl

mb

10.02.2020 Źródło: własne

Wojewoda kujawsko-pomorski 5 lutego br. wydał pozwolenie na budowę tłoczni gazu w Gustorzynie. Nowy obiekt będzie jedyną tłocznią wybudowaną od podstaw przez GAZ-SYSTEM w polskiej części Baltic Pipe.

 Tłocznia Gustorzyn jest istotnym elementem trwającej rozbudowy i modernizacji krajowego systemu przesyłowego. Poprzez swoje centralne położenie sterować będzie rozpływem gazu w  środkowej  Polsce. Nowa tłocznia jest budowana nie tylko dla potrzeb transportu gazu w ramach projektu Baltic Pipe, ale również w kontekście przyszłego interkonektora Polska-Litwa.

- Polski system przesyłowy zostanie wzmocniony o nowoczesny obiekt - Tłocznię Gazu w Gustorzynie, która stanie się kluczowym elementem zapewniającym przesył gazu w stronę aglomeracji warszawskiej,  Litwy oraz w kierunku południowo-wschodnim kraju – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Projekt budowlany zatwierdzony przez wojewodę zakłada realizację inwestycji w dwóch etapach:

- etap I obejmuje rozbudowę i budowę instalacji na terenie węzła przesyłowego i budowę tłoczni gazu Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- etap II inwestycji obejmuje  rozbudowę tłoczni o kolejny zespół agregatów sprężarkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Komisja Europejska przyznała projektom gazowego połączenia międzysystemowego Polska–Litwa (GIPL) oraz Baltic Pipe status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest, PCI).

Wsparcie finansowe ze strony UE

Tłocznia Gustorzyn, realizowana w ramach projektu GIPL, uzyskała dofinansowanie z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF), zarówno na prace projektowe, jak i prace budowlane. „Łącząc Europę" (CEF), to kluczowy unijny instrument wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności, który ma na celu m.in. zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Ponadto, zgodnie z decyzją ACER z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu (CBCA), oprócz wsparcia finansowego UE, budowa GIPL na terytorium Polski, w tym część kosztów infrastruktury niezbędnej do zapewnienia pełnej funkcjonalności połączenia, zostanie dofinansowana przez Operatorów Systemów Przesyłowego (OSP) z państw bałtyckich z Litwy, Łotwy i Estonii.

 

Źródło:
własne
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.