• <
smartre_2023

HydroDron - elektryczny i autonomiczny [wideo]

08.09.2020 11:15 Źródło: Blog MCN
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki HydroDron - elektryczny i autonomiczny [wideo]

Partnerzy portalu

HydroDron - elektryczny i autonomiczny [wideo] - GospodarkaMorska.pl
fot. Marine Technology

Zainstalowane na HydroDronie systemy autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D będą rozwiązaniem innowacyjnym na skalę światową. Jednostka będzie mogła wykonywać pomiary batymetryczne i sonarowe w trybie autonomicznym, realizując zaplanowaną wcześniej trajektorię oraz przeprowadzając automatyczną analizę danych pomiarowych 3D (wokół platformy) w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Hydrografia 3D to kolejny projekt, realizowany przez Marine Technology Sp. z o.o. dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

HydroDron to bezzałogowy katamaran o długości 4 metrów, szerokości 2 m,  niewielkim zanurzeniu -  od 20 cm w części dziobowej do 50 cm w części rufowej. Służy do wykonywania pomiarów hydrograficznych w obszarach portów, na redach, w rzekach, jeziorach, zalewach czy zatokach. Jego głównym zadaniem jest tworzenie map dna morskiego, ułatwiających nawigację statków, ale w przyszłości może być on wykorzystywany również m.in. do sprawdzania stanu budowli hydrotechnicznych jak np. zapory i śluzy czy do badania jakości wody. To pierwsza tego typu jednostka w Polsce, która pracuje bez załogi.

Nie jest wielki, co stanowi jeden z jego atutów - można go przewieźć w rejon misji na przyczepie samochodowej bądź na większej jednostce nawodnej (statku - bazie) i wodować na plaży, z brzegu, nabrzeża, pomostu lub ze statku - bazy. Może pracować na akwenach niedostępnych lub trudno dostępnych dla większych jednostek załogowych, których użycie może być niemożliwe bądź nieopłacalne. „Takie zastosowanie jest szczególnie istotne na śródlądowych drogach wodnych, w tym na Wiśle i Odrze, których znaczenie wobec dążeń do przenoszenia ładunków z dróg i autostrad na drogi wodne jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej” - wyjaśnia na swojej stronie internetowej Marine Technology Sp. z o.o., która zaprojektowała, wybudowała i wyposażyła HydroDrona.
image

Wyposażony jest w dwa silniki elektryczne, pracujące niezależnie od siebie (Torqeedo Cruise 4.0 RL o mocy 4 kW każdy), które zapewniają odpowiednią prędkość i manewrowość, w tym prędkość maksymalną ponad 10 węzłów. 16 akumulatorów LiFePo4 o napięciu 3,2 V każdy, umieszczone są w dwóch, niezależnych od siebie panelach akumulatorowych. Bateria akumulatorów doładowywana jest dodatkowo 2 panelami fotowoltaicznymi. Zapas energii zapewnia pracę systemu do około 12 godzin przy prędkości pomiarowej 4 węzły. Pracuje cicho i nie emituje do środowiska żadnych gazów, co umożliwia wykorzystywanie go nawet w rezerwatach przyrody.

-  Po powrocie do bazy podłączany jest do zasilania i przez noc ładuje akumulatory. Rano jest znowu gotowy do pracy - mówi prof. Andrzej Stateczny -  Korzysta z czystej energii, nie potrzebuje benzyny czy innego paliwa. Nie wydziela toksyn, spalin, dwutlenku węgla.

Wyposażony jest w system łączności i transmisji danych i zestaw sensorów pomiarowych i obserwacyjnych:  radar 3D, system LIDAR, który za pomocą światła wyznacza obszar pomiarowy i mapuje brzeg, oraz dalmierze laserowe, kamery, echosondy i sonar 3D, zintegrowane z pokładowymi komputerami przemysłowymi.  Sensory nawigacyjne zamontowane są na składanym automatycznie maszcie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu jednostki oraz dojścia do rejonu pomiarowego.

Gospodarka Morska
fot. Marine Technology


Podczas ostatnich XX Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO 2019 HydroDron spółki Marine Technology  wyróżniony został w konkursie Złota Kotwica w kategorii produkt. BALTEXPO to największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń targowo-konferencyjnych poświęconych gospodarce morskiej. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 250 firm i organizacji z 23 krajów.

prof. dr inż. Andrzej Stateczny - założyciel i prezes Marine Technology Sp. z o.o. Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska; Katedra Geodezji Politechniki Gdańskiej. Wcześniej był pracownikiem naukowym Politechniki Szczecińskiej/ZUT (Wydział Informatyki, Instytut Grafiki Komputerowej i Systemów Multimedialnych) i Akademii Morskiej w Szczecinie (Wydział Nawigacyjny; Katedra Geoinformatyki, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego). Jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Polskiej Akademii Nauk (Wydział IV Nauk Technicznych; Komitet Geodezji)

Marine Technology sp. z o.o. jest organizacją non profit o profilu badawczym w zakresie nawigacji, hydrografii, geoinformatyki, geodezji i kartografii, teledetekcji, fotogrametrii, informatyki i innych.  Spółka, od rozpoczęcia działalności w roku 1998, realizuje badania m.in. w zakresie projektowania ergonomicznych interfejsów graficznych oraz map elektronicznych, w tym zdobyte w trakcie opracowywania kolekcji komórek map elektronicznych dla Rzecznego Systemu Informacyjnego (RIS). Dysponuje własną, kompletną linią produkcyjną do kodowania komórek elektronicznych map nawigacyjnych zarówno w wersji morskiej jak i śródlądowej. Marine Technology wykonała w 2013 r. kolekcję, pierwszych w Polsce, śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych, obejmujących cały obszar wdrożenia systemu RIS Dolnej Odry. Mapy te zostały wdrożone w Centrum RIS Dolnej Odry.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.