• <
siemens_gamesa_2022

Eneria dostarcza silniki Caterpillar spełniające normy IMO III

gm

07.10.2021 20:45 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Eneria dostarcza silniki Caterpillar spełniające normy IMO III

Partnerzy portalu

Eneria dostarcza silniki Caterpillar spełniające normy IMO III - GospodarkaMorska.pl

2021 rok przyniósł zmiany w kwestii regulacji dotyczących emisji tlenku azotu (NOx) przez jednostki pływające. Zgodnie z nowymi wytycznymi wszystkie nowe statki muszą posiadać napędy spełniające normę emisji IMO III, takie jak oferowane przez Enerię silniki Caterpillar.


Tlenki azotu wchodzą w skład emitowanych przez statki paliw i są szkodliwe zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla zdrowia ludzi. Badania wykazały, że mają negatywny wpływ na społeczności mieszkające w aglomeracjach portowych, ale wpływają także na zakwaszanie środowiska wodnego.

Zgodnie z konwencją o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (MARPOL) różne silniki powinny wykazywać się różnymi poziomami kontroli NOx. Konwencja określa trzy poziomy kontroli. Ważną informacją jest jednak, że wszystkie statki zbudowane od początku 2021 roku i funkcjonujące na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim muszą spełniać najbardziej wygórowane warunki, mieszczące się w trzecim poziomie ograniczania emisji. Te same zasady dotyczą także zbudowanych po 2015 roku statków żeglujących po tzw. Północnoamerykańskim Obszarze Kontroli Emisji i Obszarze Morza Karaibskiego Stanów Zjednoczonych, a także innych terytoriów wyznaczonych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Umieszczenie na tej liście Mórz Bałtyckiego i Północnego, nad którymi znajdują się największe europejskie porty morskie, w praktyce oznacza, że najbardziej wyśrubowane normy emisji dotyczą niemal wszystkich nowych statków żeglujących na trasach o zasięgu światowym lub kontynentalnym.

Konwencja MARPOL wskazała także technologie, które pozwalają osiągnąć zamierzony poziom kontroli emisji NOx. Zgodnie z nowymi zasadami, wszystkie podlegają nadzorowi towarzystw klasyfikacyjnych i muszą zostać odpowiednio ujęte w dokumentacji technicznej każdej jednostki. Jedną z takich technologii są systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Ich działanie opiera się na eliminacji tlenków azotu w spalinach dzięki roztworowi mocznika, który jest rozpylany do strumienia spalin przed reaktorem. Tam rozkłada się on na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak następnie wchodzi w reakcję z tlenkami azotu, w rezultacie powstaje wolny azot i para wodna.

Gospodarka Morska


Biorąc pod uwagę fakt, że system SCR jest – jak cały silnik – obiektem zainteresowania inspektów towarzystw klasyfikacyjnych, warto zdać sobie sprawę, że większą pewność daje SCR zaprojektowany i zbudowany przez producenta silnika. Dzięki temu podczas eksploatacji silnika nie ma problemu ze zgodnością systemu z układem silnikowym.

Technologię SCR w swoich silnikach z powodzeniem stosuje Caterpillar, firma będąca wiodącym producentem 4-suwowych silników okrętowych. Produkty CAT spełniają wymogi trzeciej kategorii kontroli emisji NOx. Silniki te są zaprojektowane tak, by same regulowały parametry pracy, aby zapewnić odpowiednie warunki do reakcji w katalizatorze. W praktyce oznacza to, że komputer silnika potrafi wyłączyć część cylindrów, by obciążyć mocniej pozostałe, co powoduje szybszy przyrost temperatury spalin konieczny do rozpoczęcia reakcji katalitycznej.

Dlatego też silniki fabrycznie wyposażone w odpowiednio skonfigurowany i dostosowany system SCR gwarantują nie tylko odpowiednią akceptację ze strony towarzystw kwalifikacyjnych, ale przede wszystkim bezproblemową eksploatację. Caterpillar szczyci się mianem producenta odważnie korzystającego z nowoczesnych rozwiązań, dzięki czemu jego realizacje odpowiadają wszystkim aktualnym normom.

Spółka Eneria jest wyłącznym dystrybutorem silników i agregatów Caterpillar w Polsce. Eneria uczestniczyła już w wielu projektach każdej skali, toteż może się pochwalić olbrzymim doświadczeniem. Portfolio realizacji Enerii udowadnia, że klienci firmy mogą liczyć na odpowiednio fachowe wsparcie na każdym etapie prac – począwszy od projektowych, skończywszy na instalacji w doku.

Pełną ofertę silników Caterpillar można znaleźć na stronie dystrybutora: eneria.pl

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.