• <
siemens_gamesa_2022

Ośrodek ds. IMO działa przy Polskim Rejestrze Statków. Czym się zajmuje? [WIDEO]

06.10.2021 23:57 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Ośrodek ds. IMO działa przy Polskim Rejestrze Statków. Czym się zajmuje? [WIDEO]

Partnerzy portalu

Ośrodek ds. IMO działa przy Polskim Rejestrze Statków. Czym się zajmuje? [WIDEO] - GospodarkaMorska.pl
Fot. Krzysztof Kołwzan/PRS 

Ośrodek ds. IMO powstał w 1967 roku. Działając przy Polskim Rejestrze Statków (PRS) w Gdańsku, koordynuje polskich przedstawicieli gospodarki morskiej, którzy należą do różnych sekcji działających w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Instytucja ma również za zadanie prowadzenie w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej organizacji.

– Ośrodek działa prężnie od wielu lat i to właśnie dzięki niemu mamy wysoką pozycję w IMO – podkreśla dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prezes zarządu Polskiego Rejestru Statków, który z ośrodkiem związany jest od przeszło 20 lat. – Działają tu głównie wolontariusze, którzy biorą udział w sesjach „IMO-wskich”.

Jak wskazuje prezes Śniegocki, to właśnie praca wolontariuszy Ośrodka ds. IMO mocno wspiera polskie starania wejścia do Rady IMO.

– O dołączenie do tego organu staraliśmy się już kilka lat temu. I dużo nie brakowało – wspomina prezes. – Obecnie przed nami kolejna wielka szansa i trzeba tu podkreślić, że na ten sukces pracuje cały zespół Ośrodka: wolontariuszy, pracowników i kierowników. Nie tylko studiują liczne dokumenty, ale i koordynują prace sekcji, pośredniczą w rozmowach z ministerstwem.

Wśród licznych planów są spotkania z ambasadorami państw, które wezmą udział w głosowaniu, a także działania polskich ambasadorów w tych państwach.

Przypomnijmy. IMO to międzynarodowa organizacja morska, która funkcjonuje jako agenda ONZ.

– Zadaniem IMO jest dbanie o bezpieczeństwo statków, ładunków, ludzi i ochrony środowiska – wymienia prezes. – Ta agenda zajmuje się tworzeniem przepisów, aktów prawnych, konwencji i różnego rodzaju rezolucji, które podnoszą poziom tego bezpieczeństwa. W przypadku katastrof i innych niebezpiecznych zdarzeń reakcja IMO jest dosłownie natychmiastowa.

Warto podkreślić,  że przez okres pandemii organy IMO obradują do odwołania w formie zdalnej. W pierwszym półroczu tego roku odbyło się siedem sesji organów IMO.

Polska w Radzie IMO w kategorii „C” na kadencję 2022-2023

Członkostwo do Rady IMO Polska zgłosiła do Międzynarodowej Organizacji Morskiej na początku 2021 roku.

– Mamy kategorię krajów A (10 państw), które mają największy udział w usługach morskich. Kolejna, kategoria B (10 państw), to taka w której członkowie mają największy udział w handlu i żegludze morskiej. Natomiast kategoria C (20 państw), to kraje, które są zainteresowane żeglugą i w niej uczestniczą, ale też tworzą równy udział państw ze wszystkich kontynentów w Radzie IMO – mówi dr inż. Krzysztof Kołwzan, kierownik Ośrodka ds. IMO.

Ośrodek ds. IMO swoją działalność merytoryczną prowadzi poprzez utworzone sekcje specjalistyczne. Ich zadaniem jest analiza zagadnień rozpatrywanych na sesjach organów IMO oraz przygotowanie merytorycznego stanowiska strony polskiej i wniosków wynikających z podjętych przez organy IMO uchwał. 

W skład sekcji specjalistycznych Ośrodka wchodzą eksperci wyznaczeni imiennie przez kierowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw gospodarki morskiej, jako ich pełnomocnicy.

Sekcje Ośrodka ds. IMO stanowią odpowiedniki organów IMO. Aktualnie w Ośrodku działa dziesięć sekcji – odpowiadających za współpracę z trzema Komitetami IMO: MSC, MEPC i LEG oraz siedmioma Podkomitetami IMO.

Dlaczego warto dołączyć do Rady IMO?

– Wybory już w grudniu na sesji 32. Zgromadzenia Ogólnego IMO. To dla nas prawdziwe wyzwanie i Polska bardzo chce się do Rady dostać – podkreśla kierownik Ośrodka ds. IMO przy PRS.

– To nie tylko prestiż. To ważny akces także ze względu na rozwój gospodarki morskiej, znaczny wpływ dochodów do budżetu państwa i na polską tradycję morską. Naszym największym atutem są sprawy związane z szeroko pojętą funkcją tworzenia kultury bezpieczeństwa i zarządzania środowiskiem, a także ochrony środowiska na morzu zgodnie z celami określonymi przez organizację morską. 

Dodajmy również, że za przyjęciem Polski do IMO przemawia m.in. nasze członkostwo w IMO od 1960 roku, aktywne zaangażowana w działania IMO na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i ułatwień w międzynarodowej żegludze morskiej. Polska również aktywnie uczestniczy w realizacji kształcenia i szkolenia w zawodach morskich oraz wsparcie marynarzy, rozwija nowe technologie i innowacje oraz zaopatrzenie statków w paliwa i ze źródeł energii, prowadzi działania dla zwiększenia efektywności energetycznej i współdziałania statków i portów.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.