• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego na Uniwersytecie Gdańskim

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego na Uniwersytecie Gdańskim

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

W czwartek na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się dwunasta już edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego. Tegoroczne wydarzenie poświęcone było styku prawa i nowych technologii w gospodarce morskiej.

Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego organizowana jest przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Tegoroczna, dwunasta już edycja, została zatytułowana „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej”.

– Przez tych dwanaście lat poruszyliśmy bardzo dużo niezwykle istotnych problemów prawa morskiego, gospodarki morskiej, planowania przestrzennego, od bezpieczeństwa, przez zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki, łącznie z kwestiami dotyczącymi ryzyk, które dotyczą żeglugi morskiej i wypadków morskich. Tej konferencji nie byłoby, gdyby nie Stowarzyszenie Studentów ELSA Poland, które od samego początku razem z Katedrą Prawa Morskiego organizuje ją z sukcesem. ELSA i Katedra Prawa Morskiego, od niedawna jeszcze Centrum Badań nad Gospodarką Morską mają taki know-how na świetny event morski, który został zaprojektowany w taki sposób, żeby łączyć teoretyków i praktyków prawa z ludźmi biznesu gospodarczo-morskiego, z różnych administracji publicznych i NGO-sy – tłumaczy dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG, a zarazem prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.


Program tegorocznego wydarzenia podzielony został na trzy sekcje. Pierwsza z nich była poświęcona cyfryzacji w administracji morskiej. Swoją prezentację przedstawił Paweł Krężel, dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury, który omówił w dużej mierze podstawy prawne do wprowadzania elektronicznych rozwiązań w administracji. O tym, jak wygląda to w praktyce, na przykładzie zastosowań wdrażanych przez Urząd Morski w Gdyni i Polski Rejestr Statków, opowiedzieli odpowiednio Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego, oraz dr inż. Krzysztof Kołwzan reprezentujący PRS. Z kolei dr Dominik Wałkowski z kancelarii Wolf Theiss skupił się na unijnych instrumentach cyfrowych, mających wspierać dekarbonizację żeglugi.

Drugi blok tematyczny pozwolił na bardziej szczegółowe spojrzenie w kwestie rozwiązań cyfrowych mających wpłynąć na tworzenie zrównoważonego przemysłu żeglugowego. Dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc omówiła zasady elektronicznego przekazywania informacji dotyczących statków zawijających do unijnych portów, ale prezentacje dr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej z UMK w Toruniu oraz Marka Lewandowskiego z TUiR Warta SA dotyczyły już rozwijającego się sektora statków bezzałogowych i kontrowersji prawnych związanych z odpowiedzialnością cywilną ich operatorów oraz kwestii ubezpieczeniowych. Dr Dominika Wetoszka z Uniwersytetu Gdańskiego pochyliła się z kolei nad aspektami prawnymi AI w żegludze.

Ostatni panel tegorocznej konferencji dotyczył portów. Prelegenci skupiali się na rozwiązaniach, które w założeniu mają prowadzić do bardziej ekologicznych operacji portowych i większej automatyzacji procesów. I tak dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG, oraz Agnieszka Górka ze Szkoły Doktorskiej UG dokonały omówienia zagadnienia „green ports” w prawodawstwie unijnym. Po tym wprowadzeniu o bardziej ogólnym charakterze głos przejęli prelegenci przedstawiający już konkretne rozwiązania. Robert Florczyk ze spółki Polski PCS, odpowiedzialnej za opracowanie i wdrożenie polskiego systemu Port Community System przybliżył nieco idee cyfrowego zarządzania portem morskim, o praktycznym zastosowaniu nowych technologii i zrównoważonym rozwoju w terminalu morskim opowiedziały odpowiednio Katarzyna Denc z terminalu BCT w Gdyni oraz Dominika Milion z gdańskiego Baltic Hubu. Z kolei o innowacyjności portu morskiego, na podstawie doświadczeń Portu Gdynia, rozmawiali dr Beata Szymanowska z Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz dr hab. Hanna Klimek i dr Janusz Dąbrowski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Pośród uczestników wydarzenia pojawiło się nie tylko spore grono ludzi morza, w tym m.in. dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz czy Andrzej Zelek, prezes spółki Polski PCS, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, ale także spore grono studentów.

Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, podkreślała, że tego typu wydarzenia poświęcone prawu w gospodarce morskiej pozwalają odbiorcom odnaleźć się w gąszczu regulacji.

– Odbiorcom, ale nawet nam samym pozwalają uświadomić sobie, jak wiele jeszcze jest przed nami do realizacji. Nawet z pytań, które padły z sali, uświadamiam sobie, że wydawało mi się, że jesteśmy już bardzo daleko, ale okazuje się, że jest jeszcze sporo do zrobienia – podkreśla dyrektor Urzędu Morskiego. – Rzeczywiście ujednolicanie tych procedur, przepisów i zasad w Urzędach Morskich, w administracji morskiej jest na tyle specyficzne, że winno być zgodne z tym, co się dzieje w Europie i na świecie, żeby to było dla klientów administracji użyteczne. I tak też staramy się to robić. Oprócz tego działamy też w innych kwestiach, które są również związane z tym, żeby ułatwić klientom korzystanie z naszych zasobów, żeby nie musieli za każdym razem o to prosić, tylko żeby przy pewnej wiedzy i obeznaniu się byli w stanie sami te informacje z naszych zasobów wyciągnąć.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.