• <
premium

BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w Gdyni j

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-127 Gdynia, Kwiatkowskiego 60
  • Telefon: + 48 58 350 60 30
  • E-mail: bct@bct.gdynia.pl

Udostępnij

BCT jest jednym z najprężniej działających terminali kontenerowych w grupie ICTSI i jednocześnie jednym z największych terminali kontenerowych w Polsce.

Do najważniejszych elementów warunkujących tak wysoką pozycję terminalu należą posiadana infrastruktura, wykorzystywany sprzęt przeładunkowy oraz systemy informatyczne.

INFRASTRUKTURA
nabrzeże przeładunkowe Helskie I o długości 800 m, głębokości max 12,7 m (konstrukcyjna 13 m), z pięcioma stanowiskami do obsługi statków kontenerowych w systemie lo-lo (lift on-lift off), w tym jednym umożliwiającym obsługę w systemie ro-ro (roll on-roll off),
1 rampa uchylna sterowana hydraulicznie do obsługi statków z wykładanymi pomostami rufowymi ro-ro,
terminal kolejowy z trzema torami o długości 670 m każdy, przystosowany do jednorazowej obsługi 90 wagonów z kontenerami,
bocznica kolejowa z torami zdawczo-odbiorczymi (6 torów każdy o długości po 1000 m), przystosowana do formowania pociągów kontenerowych,
stanowiska do obsługi samochodów z kontenerami i z ładunkiem (bramy samochodowe - 5 wjazdowych i 4 wyjazdowe),
zbiorczo-rozdzielczy magazyn o powierzchni krytej 20.000 m2 (jednorazowa pojemność składowa 15.000 ton drobnicy) z układem torowym o pojemności 30 wagonów,
magazyn o powierzchni 1.058 m2 (pojemność składowa wynosi 4.800 ton), zawierający 2 komory uniwersalne o powierzchni 529 m2 każda
składy celne drobnicy o powierzchni 529 m2
parking dla pojazdów trasowych (powierzchnia 3 ha - centrum obsługi kierowców),
place składowe pojazdów (możliwość składowania do 6.500 samochodów),
place składowe o pojemności 20.000 TEU w pierwszej strefie przeładunkowej,
600 stanowisk dla kontenerów chłodniczych.

SPRZĘT PRZEŁADUNKOWY
8 suwnic nabrzeżowych: 2 x 13 rzędów; 2 x 17 rzędów; 4 x 19 rzędów
2 suwnice kolejowe 40 t,
20 suwnic placowych 30,5/35/40 t,
2 samobieżne żurawie portowe Liebherr LHM-400 – 100 t.
2 kontenerowe wozy podsiębierne 40t,
3 reachstackery Kalmar – 45 t.
30 ciągników siodłowych,
18 wózków widłowych o napędzie spalinowym i elektrycznym o udźwigu do 7 ton,
4 wozy czołowo-widłowych o udźwigu do 28 ton,
1 rama do przeładunku kontenerów o udźwigu 24 ton,
30 naczep kontenerowych drogowych i terminalowych.

SYSTEMY INFORMATYCZNE
Mainsail Terminal Management System (System Zarządzania Terminalem): zapewnia zarządzanie gospodarką magazynową w realnym czasie, elastyczne narzędzia do kontroli przepływu towarów oraz integrację z innymi istotnymi dla firmy systemami i użytkownikami portowymi;
Mainsail Online (Internetowy System Mainsail): zapewnia wzbogaconą, natychmiastową komunikację poprzez umożliwienie liniom żeglugowym i partnerom BCT (Bałtyckiego Terminala Kontenerowego) dostępu do wybranych danych terminalowych przez zrozumiały i łatwy w obsłudze interfejs internetowy;
Spinnaker Planning Management System (System Zarządzania Planowaniem Spinnaker): stanowisko, które udostępnia operatorowi terminala w pełni zintegrowane narzędzia planowania działań na statku, placu, w porcie i terminalu kolejowym;
Traffic Control (Kontrola Ruchu): zapewnia dynamiczną kontrolę nad sprzętem odpowiadającym za przeładunek, a ponadto rezygnuje z instrukcji drukowanych i komunikacji radiowej z operatorami na rzecz precyzyjnych instrukcji wysyłanych drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym.

Oferta

BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy oferuje:

załadunek i wyładunek kontenerów, drobnicy i pojazdów
przeładunek kontenerów, drobnicy i pojazdów
składowanie kontenerów, drobnicy i pojazdów
formowanie i rozformowywanie kontenerów
składy celne (drobnicy i samochodów)

Filmy


Operacja rozładunku nowych suwnic na nabrzeże BCT - relacja TV


BCT Gdynia Marathon 2014 - relacja GospodarkaMorska.TV


Inauguracja nowych suwnic BCT


Rekordowy kontenerowiec w BCT Gdynia


PZT transportuje olbrzymi dźwig. W Gdyni trzeba było zamknąć ruch


MSC Paris - jeden z największych kontenerowców w historii Portu Gdynia


Wizyta studyjna sektora TSL z Czech i Słowacji w Porcie Gdynia


Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 - Krzysztof Szymborski


Zobacz Charlotte Maersk, najdłuższy kontenerowiec w historii Portu Gdynia


Polskie firmy na targach Transport Logistics w Monachium [Relacja]


Pokaż więcej

Opis dodatkowy

terminal kontenerowy, port kontenerowy, załadunek i wyładunek kontenerów, załadunek i wyładunek drobnicy, załadunek i wyładunek pojazdów, przeładunek kontenerów, przeładunek drobnicy, przeładunek pojazdów, składowanie kontenerów, składowanie drobnicy, składowanie pojazdów, formowanie i rozformowywanie kontenerów, składy celne (drobnicy i samochodów), magazyn czasowego składowania, obsługa ładunków drobnicowych, kontenery, przeładunki kontenerów, kontenerowce, magazyn

Dziękujemy za wysłane grafiki.