• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

SEA Europe: Czas na wspólną pracę na rzecz Europejskiej Strategii Przemysłu Morskiego

rk

24.04.2024 13:52 Źródło: SEA Europe
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska SEA Europe: Czas na wspólną pracę na rzecz Europejskiej Strategii Przemysłu Morskiego

Partnerzy portalu

SEA Europe, stowarzyszenie reprezentujące europejski przemysł technologii morskich, obejmujące stocznie i producentów sprzętu morskiego, przedstawiło w Parlamencie Europejskim swoje zalecenia polityczne dotyczące strategii przemysłu morskiego.

Podczas okrągłego stołu, którego współgospodarzami byli eurodeputowana Catherine Chabaud i eurodeputowany Pierre Karleskind, z udziałem prawie 150 osób w pełnej sali, kilku przedstawicieli ze społeczności morskiej wyraziło pilną potrzebę stworzenia europejskiej strategii przemysłu morskiego w celu wspierania konkurencyjności stoczni i producentów sprzętu morskiego w Europie oraz uzasadnienia biznesowego dla statków wyposażonych w rozwiązania związane z dekarbonizacją żeglugi oraz cyfryzacją ich systemów. To oznacza rozwoju zarówno branży stoczniowej, jak i łańcucha dostaw w skali krajowej oraz międzynarodowej. Rozwój stoczni w tym przypadku ma również znaczenie strategiczne, gdyż obok statków powstają w nich okręty, stanowiące istotny element systemu bezpieczeństwa kontynentu.

- Europejski przemysł morski ma ogromny potencjał innowacyjny i techniczny, a my, Parlament Europejski, ale także Komisja Europejska, musimy go wykorzystać. W szczególności potencjał ekologiczny jest niedostatecznie wykorzystywany. Niestrudzenie promuję rolę naszego przemysłu morskiego w dekarbonizacji transportu morskiego, zwłaszcza poprzez napęd żaglowy. Ekologiczne statki jutra muszą być statkami europejskimi - oświadczył europoseł Pierre Karleskind.

Spotkanie odbyło się w "gorącym" okresie, gdyż w czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, co może zmienić układ sił i skład wielu instytucji europejskich. Stąd pojawił się dylemat, czy czekać z rozwojem strategii działania po wyborach, czy zająć się tym już teraz, aby w razie potrzeby dokonać płynnej wymiany kompetencji i kontynuowania prac nad koncepcji wsparcia przemysłu stoczniowego i technologii morskich w Unii Europejskiej. Zdaniem części uczestników spotkania takie prace powinny się rozpocząć niezwłocznie, a ich charakter powinien być ponad podziały polityczne i partyjne.

- Odzyskanie zdolności Europy do budowy statków poprzez zabezpieczenie zamówień od armatorów, w tym armatorów europejskich, jest konieczne - wskazał Christophe Tytgat, sekretarz generalny SEA Europe.

Aby zabezpieczyć europejską branżę technologii morskich i zapewnić jej zarówno rozwój jak i innowacyjność, wskazano trzy cele:

1) skonsolidować swoją globalną pozycję lidera w zakresie kompleksowej produkcji statków i sprzętu morskiego.
2) odzyskanie strategicznych typów statków dla europejskiej niebieskiej gospodarki, na przykład w żegludze morskiej bliskiego zasięgu, transporcie pasażerskim i rybołówstwie;
3) wejść na wschodzące rynki, takie jak morska energia odnawialna i nośniki paliw alternatywnych.

Christophe Tytgat podsumował spotkanie jako wskazujące na rosnące zainteresowanie decydentów politycznych konkurencyjnością przemysłu technologii morskich, a także jego znaczenie dla poszczególnych państw europejskich jak i Wspólnoty jako całości. Wskazał, że w zmieniającym się świecie z nowymi ryzykami i zagrożeniami, odzyskanie zdolności przemysłowych jest czynnikiem stabilności dla Europy. Dodał też, że ten cel można osiągnąć wspólnie z decydentami i innymi zainteresowanymi podmiotami ze społeczności morskiej, w szczególności armatorami, operatorami morskiej energii odnawialnej i wszystkimi zainteresowanymi sektorami gospodarki morskiej.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.