• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

CMA CGM i Bpifrance chcą dekarbonizować branżę morską we Francji. Tworzą fundusz o wartości 200 mln euro

rk

25.04.2024 13:56 Źródło: CMA CGM, Bpifinance
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska CMA CGM i Bpifrance chcą dekarbonizować branżę morską we Francji. Tworzą fundusz o wartości 200 mln euro

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Celem przyspieszenia transformacji energetycznej zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej, CMA CGM i Bpifrance tworzą fundusz mający wesprzeć zmiany, jakie mają zajść w francuskim sektorze branży morskiej.

Na swoim profilu na portalu Linkedin francuski gigant branży morskiej CMA CGM podkreślił, że utworzony fundusz energetyczny będzie inwestowany w zrównoważone postępy, dekarbonizację statków rybackich i innych czy też wspieranie najnowocześniejszych innowacyjnych badań morskich, zapewniających większą wiedzę o tej tematyce i zapewniając rozwój tak naukowy, jak i technologiczny.Inicjatywa ta ma umożliwić finansowanie projektów dekarbonizacji realizowanych przez francuskie podmioty z branży stoczniowej, portowej, rybołówstwa i szeroko pojętego offshore. Będą one wspierać takie gałęzie jak transport towarowy i pasażerski, przemysł stoczniowy i remontowy, rybołówstwo, żeglarstwo, a także praca portów, w tym terminali kontenerowych.

"Ta wyjątkowa inicjatywa pokazuje nasze niezachwiane wsparcie dla transformacji branży, przyczyniając się do czystszego jutra oceanów na całym świecie i napędzając drogę do dekarbonizacji", podkreśliła firma.

Działalność w ramach nowego, dysponowanego funduszu została wcześniej zapowiedziana podczas Międzynarodowej Wystawie Rolniczej w Paryżu w 2023 roku. Współpraca między CMA CGM i Bpifrance opiera się na modelu zarządzania opartym na współpracy, który łączy liderów sektora morskiego i finansowego w celu realizacji zaplanowanych założeń.

- Dekarbonizacja jest głównym wyzwaniem dla przyszłości francuskiego przemysłu morskiego. Jako lider jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie wysiłków na rzecz dekarbonizacji naszego sektora. Dlatego chciałem, aby Grupa CMA CGM przeznaczyła 200 milionów euro na fundusz wieczysty, aby przy wsparciu Bpifrance wesprzeć najbardziej innowacyjne i skuteczne projekty w tej dziedzinie - powiedział Rodolphe Saadé, prezes i dyrektor generalny CMA CGM.

- Wspieranie francuskich przedsiębiorstw w ich transformacji ekologicznej i energetycznej jest głównym celem strategicznym Bpifrance. W tym celu opracowaliśmy kompleksowy zestaw narzędzi i unikalne kontinuum rozwiązań w zakresie finansowania i wsparcia w ramach naszego planu klimatycznego, aby przyspieszyć dekarbonizację francuskiej tkanki przemysłowej i gospodarczej. Operacyjne uruchomienie tego funduszu kapitałowego, który będzie wykorzystywany do dokonywania inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych i dłużnych wraz z CMA CGM i który ma na celu przyspieszenie wdrażania projektów transformacji energetycznej przez podmioty z sektora morskiego, jest ważnym krokiem w dekarbonizacji sektora morskiego - zaznaczył Nicolas Dufourcq, dyrektor generalny Bpifrance

Komitet odpowiadający za fundusz składa się z 7 członków z branży morskiej i sektora finansowego (CORIMER, Armateurs de France, Gican, Cluster Maritime Français, Meet2050, Comité National des Pêches i Rothschild), który podejmie decyzję w sprawie wytycznych dotyczących funduszu kapitałowego. Bpifrance będzie odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o dotacje i inwestycje dla sektora morskiego. Z kolei dział badawczo-rozwojowy Grupy CMA CGM będzie bezpośrednio nadzorował niektóre granty badawcze poprzez nawiązywanie dedykowanych partnerstw z instytutami i ośrodkami badawczymi uznanymi za wiodące w dzisiejszym sektorze morskim.

Środki będą wydatkowane w ramach funduszu PULSE, utworzonego w 2022 roku przez Rodolphe'a Saadé'a. W ciągu pięciu lat ma zapewnić przyspieszenie transformacji energetycznej CMA CGM w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Ogłoszone utworzenie tego funduszu kapitałowego stanowi ważny krok we wdrażaniu PULSE, którego strategia inwestycyjna ma opierać się na dwóch głównych filarach: innowacjach z inwestycjami w elektryfikację, efektywność energetyczną i wychwytywanie dwutlenku węgla. Dotyczy także projektów związanych z zieloną energetyką, w tym produkcją zero- bądź niskoemisyjnych paliw dla statków CMA CGM (biopaliwa i e-paliwa) oraz produkcją energii odnawialnej (fotowoltaika) dla infrastruktury lądowej.

W ciągu 18 miesięcy PULSE przeznaczył 460 milionów euro (z wyłączeniem funduszy wieczystych) na około dwadzieścia bezpośrednich lub pośrednich inwestycji w projekty technologiczne i energetyczne. W szczególności PULSE wspiera dedykowane fundusze inwestycyjne, innowacyjne start-upy i liderów przemysłowych także firmy energetyczne w produkcji niskoemisyjnych paliw alternatywnych.

Największa suma z ogłoszonej dziś puli, bo 110 milionów euro, będzie dostępna w formie dotacji na finansowanie francuskich przedsiębiorstw pragnących przyspieszyć dekarbonizację. Kolejne 50 milionów euro zostanie przeznaczonych na inwestycje kapitałowe w celu wsparcia wysiłków firm z branży morskiej w zakresie dekarbonizacji. Kolejne 20 mln euro ma z kolei zostać przekazane firmom stricte z branży rybołówstwa, aby umożliwić im dekarbonizację swoich flot. Pozostała suma, również 20 mln euro, jest przeznaczona z myślą o instytucjach naukowych i technologicznych, by wesprzeć rozwój badań morskich, które mają zapewnić podążanie branży w kierunku zrównoważonej, zeroemisyjnej przyszłości. Wszystkie te sumy pieniędzy są zarządzane przez podmioty powiązane z Bpifinance.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.