• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Sea Cargo Charter rozszerza swoją działalność aby przyspieszyć dekarbonizację żeglugi

rk

02.04.2024 21:53 Źródło: Sea Cargo Charter
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Sea Cargo Charter rozszerza swoją działalność aby przyspieszyć dekarbonizację żeglugi

Partnerzy portalu

Fot. Port Hamburg

Cztery lata po utworzeniu Sea Cargo Charter (SCC), inaczej Karta Ładunków Morskich ma określać globalne ramy umożliwiające dostosowanie działalności czarterowej do odpowiedzialnych zachowań środowiskowych w celu promowania dekarbonizacji międzynarodowej żeglugi. Inicjatywę wspiera 37 sygnatariuszy by wpłynąć na postęp dekarbonizacji żeglugi w całej branży morskiej, umożliwiając podmiotom czarterującym i armatorom monitorowanie i raportowanie swoich emisji w ramach wspólnych ram.

SCC ma zapewniać wspólną, globalną podstawę do oceny dostosowania działalności czarterowej do sytuacji klimatycznej. Dotyczy to zarówno podmiotów czarterujących, jak i armatorów i ma umożliwić sygnatariuszom ilościową ocenę i ujawnienie, czy ich działalność czarterowa jest zgodna z przyjętymi na szczeblu międzynarodowym celami klimatycznymi, służąc tym samym jako kluczowe narzędzie wspierające odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Rozwiązanie to ma być przydatne w zakresie dostosowania do wymogów, polityki i celów, jakie postawiła przed branżą Międzynarodowa Organizacja Morska.

– Rozszerzenie umowy Sea Cargo Charter w celu pełnego włączenia armatorów sygnalizuje nowy kamień milowy w globalnych wysiłkach na rzecz dekarbonizacji żeglugi. Mamy nadzieję, że jednocząc właścicieli i czarterujących w ramach wspólnych ram i metodologii, nasza inicjatywa może jeszcze bardziej zwiększyć przejrzystość i wspierać współpracę w całej branży, wzmacniając w ten sposób jej wpływ – powiedział Rasmus Bach Nielsen, przewodniczący Sea Cargo Charter i globalny dyrektor ds. dekarbonizacji paliw w firmie Trafigura.

– Umożliwiając szerszą współpracę w ramach SCC, wytyczamy nową ścieżkę związaną ze zrównoważonymi praktykami i przejrzystością dla branży” Poszerzanie dostępu do SCC potwierdza kluczową rolę armatorów w ograniczaniu emisji ze statków, umożliwiając zainteresowanym stronom przejrzyste raportowanie w jednolitych ramach i uzyskiwanie oczekiwanych spostrzeżeń opartych na danych w celu ograniczenia emisji CO2 – powiedział Eman Abdalla, dyrektor ds. globalnych operacji i łańcucha dostaw w Cargill Ocean Transportation.

Rozwijane w ten sposób rozszerzenie działalności na armatorów ma na celu zwiększenie wpływu i maksymalizację współpracy między partnerami biznesowymi, zapewniając skuteczniejszą realizację wytycznych IMO w związku z przyspieszeniem przejścia na żeglugę niskoemisyjną i zapewniając większą przejrzystość w całej branży. Ponadto Karta Ładunku Morskiego ma pozostawać spójna z ambitnymi celami wyznaczonymi w strategii IMO dotyczącej emisji gazów cieplarnianych. Sygnatariusze po raz pierwszy porównają swoje dostosowanie klimatyczne do celów i ambicji organizacji w swoim nadchodzącym raporcie rocznym, którego publikacja jest zaplanowana na czerwiec. 

Sea Cargo Charter jest jedną z trzech inicjatyw opartych na czterech zasadach opracowanych wspólnie ze Światowym Forum Morskim. Razem z Zasadami Posejdona i Zasadami Posejdona dt, ubezpieczeń morskich mają one wspólny cel, czyli wspieranie przejrzystości w raportowaniu emisji i w efekcie przyczynienie się do skuteczniejszej dekarbonizacji branży morskiej.  

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.