• <
gryfia_70lat

Certified Pick up w porcie w Antwerpii wkracza w kolejną fazę. Odbiór kontenerów na podstawie tożsamości zamiast kodu PIN

ac

26.05.2021 15:05 Źródło: inf.prasowa
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Certified Pick up w porcie w Antwerpii wkracza w kolejną fazę. Odbiór kontenerów na podstawie tożsamości zamiast kodu PIN

Partnerzy portalu

Certified Pick up w porcie w Antwerpii wkracza w kolejną fazę. Odbiór kontenerów na podstawie tożsamości zamiast kodu PIN - GospodarkaMorska.pl
Fot. mat.prasowe

Nowy cyfrowy proces zwalniania kontenerów w porcie w Antwerpii, zwany Certified Pick up (CPu), wkracza w kolejną fazę. Zamiast używać kodów PIN, od lipca odbiór kontenerów będzie odbywał się na podstawie tożsamości. Proces, który zapewnia bezpieczną, przejrzystą i wydajną pracę ma zastosowanie do wszystkich kontenerów importowych, które są rozładowywane ze statków pełnomorskich.

Rejestracja obowiązkowa do 1 czerwca

Druga faza cyfrowego procesu Certified Pick up rozpocznie się 1 lipca. Od tego dnia terminale w porcie w Antwerpii będą stopniowo przechodzić na nowy sposób obsługi kontenerów, oparty na tożsamości zamiast na kodach PIN. Terminale MPET i PSA jako pierwsze będą korzystać z systemu, w którym tożsamość jest sprawdzana za pomocą Alfapass i skanu palca. Ponieważ wszyscy armatorzy muszą przyznać swoim klientom prawo do zwolnienia kontenerów, są oni proszeni o zarejestrowanie się w procesie CPu za pośrednictwem strony internetowej NxtPort do 1 czerwca 2021 r.

Bezpieczniej, przejrzyściej i wydajniej

CPu weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zapewniając bezpieczniejszy, bardziej przejrzysty i wydajniejszy proces zwalniania kontenerów w terminalach. CPu to neutralna, centralna platforma danych, w której połączone są wszystkie strony procesu importu kontenerów. W wyniku rozmów z organem zarządzającym portem zdecydowano, że wdrażanie CPu będzie odbywać się etapowo. W pierwszej fazie CPu zapewniło przejrzystość statusu kontenerów w postaci serii „zielonych świateł”, co miało na celu zwiększenie wydajności operacyjnej dla każdej strony w łańcuchu.

– Kolejna faza procesu CPu jest ważnym krokiem w tworzeniu praktycznie w pełni bezpiecznego portu. Ta nowa metoda pracy gwarantuje szybki i wydajny proces zwalniania przychodzących kontenerów, które następnie opuszczają port koleją, żeglugą śródlądową lub transportem drogowym. Fakt, że udało nam się to osiągnąć w porozumieniu z różnymi partnerami w łańcuchu portowym, po raz kolejny dowodzi siły i prężności wspólnoty portowej w Antwerpii – mówi Jacques Vandermeiren, dyrektor generalny Port of Antwerp.

– Dzięki temu nowemu sposobowi pracy jako wspólnota portowa bierzemy na siebie odpowiedzialność społeczną w walce z międzynarodowym handlem narkotykami. W ten sposób wraz z różnymi partnerami dokładamy starań, aby zapewnić dalsze bezpieczeństwo łańcucha logistycznego i przechodzimy do cyfrowego ekosystemu, który również powinien prowadzić do wzrostu wydajności firm – mówi Annick De Ridder, radna portu.

O porcie w Antwerpii

Port w Antwerpii, drugi co do wielkości port w Europie, jest ważnym podmiotem dla belgijskiej gospodarki. Ponad 300 usług liniowych do ponad 800 destynacji zapewnia globalną łączność. Port obsługuje rocznie około 231 milionów ton międzynarodowych ładunków morskich i jest siedzibą największego w Europie zintegrowanego klastra branży chemicznej. Port w Antwerpii zapewnia, bezpośrednio i pośrednio, łącznie około 143 000 miejsc pracy i ponad 20 miliardów euro wartości dodanej.

Wierny swojej misji „portu macierzystego niezbędnego dla zrównoważonej przyszłości", Zarząd Portu w Antwerpii dąży do elastycznego reagowania na szybko rozwijający się rynek morski, umożliwiając portowi odgrywanie roli wiodącego portu na świecie. W tym zakresie kładzie się nacisk na współpracę, zdolność do adaptacji, innowacje i cyfryzację oraz na trwałą wartość dodaną, jak również na odpowiedzialność wobec społeczeństwa.

Port w Antwerpii jest spółką akcyjną prawa publicznego, której jedynym udziałowcem jest miasto Antwerpia. Zatrudnia ponad 1 600 osób. Przewodniczącą Rady Dyrektorów jest radna portu Annick De Ridder. Dyrektorem generalnym i przewodniczącym Komitetu Wykonawczego, który odpowiada za bieżące zarządzanie spółką jest Jacques Vandermeiren.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.