• <

Vistal Gdynia: Zawarcie umowy na wykonanie montażu mostu

Strona główna Stocznie, offshore Vistal Gdynia: Zawarcie umowy na wykonanie montażu mostu
Vistal Gdynia: Zawarcie umowy na wykonanie montażu mostu - GospodarkaMorska.pl

ew

05.06.2020 Źródło: PAP

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy AB "Kauno tiltai" z siedzibą w Kownie ("Zamawiający") a Spółką na wykonanie montażu mostu na Litwie.

Wartość umowy wynosi 850.000,00 EUR netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; karę umowną za opóźnienie w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w przypadku opóźnienia przekraczającego dziesięć dni roboczych, w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Całkowita odpowiedzialność umowna Spółki ograniczona jest do wartości umowy. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 56,01 $ baryłka  0,36% 08:55
 Cyna 23031,00 $ tona 4,69% 25 sty
 Cynk 2690,00 $ tona 1,47% 25 sty
 Aluminium 2011,00 $ tona 1,82% 25 sty
 Pallad 2317,25 $ uncja  -0,59% 08:54
 Platyna 1099,10 $ uncja  -0,77% 08:54
 Srebro 25,45 $ uncja  -0,31% 08:55
 Złoto 1848,85 $ uncja  -0,07% 08:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.