• <
Proteh GlassDeep_top

Vistal Gdynia po I kwartale 2016: poprawa rentowności, wzrost portfela zamówień o 50 proc.

PMK

16.05.2016 06:30 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Vistal Gdynia po I kwartale 2016: poprawa rentowności, wzrost portfela zamówień o 50 proc.
Vistal Gdynia po I kwartale 2016: poprawa rentowności, wzrost portfela zamówień o 50 proc. - GospodarkaMorska.pl

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, w I kwartale 2016 roku przy przychodach wynoszących 80,7 mln zł (co oznacza spadek o ponad 7% rok do roku) poprawiła zyskowność. W tym okresie zyski EBIT i EBITDA wzrosły odpowiednio o 12% (do 7,1 mln zł z 6,4 mln zł) i 9% (do 11,0 mln zł z 10,1 mln zł). Zysk netto Grupy w I kwartale 2016 roku wyniósł 4,8 mln zł wobec 5,7 mln zł w pierwszym kwartale roku ubiegłego (co oznacza spadek o blisko 17%). Wynik netto w I kwartale 2016 r. po eliminacji zdarzeń jednorazowych (zysku z tytułu różnic kursowych) w I kwartale 2015 roku i 2016 roku wzrósł rok do roku o 43% i wyniósł 4,5 mln zł wobec 3,1 mln zł.

Grupa poprawiła wskaźniki rentowności: marża EBIT wzrosła o 1,6 p.p. do 8,9%, marża EBITDA wzrosła o 2,1 p.p., osiągając poziom, 13,6%, a marża netto (po eliminacji zysku z tytułu różnicach kursowych) wzrosła o 2,0 p.p. do 5,6%.

Backlog Grupy osiągnął wartość 376,8 mln zł - tym samym Grupa odnotowała wzrost wartości portfela zleceń o blisko 50% r/r. Dodatkowo Grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 378,1 mln zł.

Zgodnie z rekomendacją zarządu, WZA Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,40 zł za akcję, co stanowi 39,9% skonsolidowanego zysku netto. Dzień dywidendy został ustalony na 29 lipca 2016, a dzień wypłaty dywidendy na 17 sierpnia 2016.

Po I kwartale 2016 roku Grupa Vistal zanotowała przy przychodach niższych o ponad 7% wzrost wskaźników zyskowności. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy po I kwartale 2016 roku wzrósł rok do roku do 68,6% (55,4 mln zł) z 60,2% rok wcześniej, z kolei sprzedaż na rynku polskim stanowiła 31,4% sprzedaży Grupy (25,3 mln zł) wobec udziału na poziomie 39,8% rok wcześniej. Oznacza to, że przychody wypracowane na rynkach zagranicznych w I kwartale 2016 roku wzrosły o 5,3%, sprzedaż na rynku polskim spadła o 27,3%.

Pomimo wzrostu konkurencji na rynkach zagranicznych oraz utrzymującej się presji cenowej na rynku polskim i przesuwaniu się w czasie realizacji projektów, Grupa odnotowała wzrost wskaźników rentowności na poziomie EBIT, EBITDA, a także wyniku brutto i wyniku netto (po eliminacji zysków z tytułu różnic kursowych).

Grupa kontynuuje ekspansję zagraniczną wykorzystując korzystny i stabilnie rozwijający się rynek infrastruktury i budownictwa. Spółka istotnie zwiększyła liczbę kontraktów montażowych za granicą, które realizuje - oprócz dostaw konstrukcji stalowych - od 2014 r. Grupa aktywnie rozwija także sprzedaż na rynku polskim, głównie w segmencie infrastruktury, w formule generalnego wykonawcy, poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych oraz ofertowanie projektów dla czołowych firm z branży infrastruktury krajowej.

W marcu 2016 roku Grupa zakończyła proces wydzielenia działu generalnego wykonawstwa z Vistal Gdynia do spółki zależnej Vistal Infrastructure, co ma na celu zwiększenie elastyczności i efektywności w pozyskiwaniu kontraktów w Polsce jak i krajach skandynawskich, gdzie spółka planuje rozwijać działalność także jako generalny wykonawca. W I kwartale 2015 roku Grupa realizowała, w formule generalnego wykonawstwa – m.in. budowę mostu w Elblągu, budowę kładki w Radomiu, remont Mostu Gdańskiego w Warszawie. Grupa odnotowuje wzrost znaczenia realizacji kontraktów w formule GW i podwykonawstwa w segmencie infrastruktura. Grupa obecnie posiada portfel zamówień o wartości 164 mln zł, z czego kontrakty o wartości ok. 74 mln zł będą realizowane w tym roku.

W I kwartale 2016 roku największy udział (51,4% wobec 20,9% rok wcześniej) w przychodach Grupy - pomimo trudnej sytuacji panującej na rynku oil&gas - stanowi sprzedaż segmentu marine  i offshore. Wartościowo sprzedaż wzrosła o 23,2 mln zł r/r. Jest to związane z realizacją przez Grupę znaczącego zlecenia (o wartości 75,5 mln zł) na budowę elementów norweskiej platformy wydobywczej na polu Johan Sverdrup oraz zwiększeniem liczby realizowanych kontraktów w infrastrukturze portowej, takich jak wytwarzanie konstrukcji dźwigowych.

Udział segmentu infrastruktura w strukturze przychodów Grupy spadł w I kwartale 2016 roku do 38,9% wobec 63,1% r/r, a sprzedaż sięgała poziomu 31,4 mln zł wobec 55,2 mln zł rok wcześniej. Spadek sprzedaży i udziału tego segmentu w przychodach Grupy związany był głównie z przesunięciem czasu realizacji kontraktów z I kwartału na następne, z przyczyn niezależnych od Vistal. Infrastruktura zagraniczna stanowiła 54% (17,1 mln zł) sprzedaży Grupy w tym segmencie, a infrastruktura w Polsce 46% (14,3 mln zł).

W obszarze budownictwa specjalistycznego (głównie budownictwo kubaturowe) Grupa w I kwartale odnotowała sprzedaż na poziomie 4,7 mln zł wobec 10,8 mln zł.

Inwestycje

Capex Grupy na rok 2016 wynosi 18,1 mln zł. W I kwartale tego roku Grupa Vistal zrealizowała inwestycje o wartości 4,5 mln zł. Grupa w ramach inwestycji realizowała m.in. rozbudowę zakładu w Czarnej Białostockiej (na terenie spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o.) oraz modernizację tego zakładu (co ma pomóc w rozwoju sprzedaży Grupy w segmencie budownictwo), wyposażenie wytwórni na Nabrzeżu Indyjskim oraz  inne inwestycje odtworzeniowe.

W ramach projektu rozbudowy zakładu w Czarnej Białostockiej w maju 2016 roku Grupa uruchomiła nowa halę produkcyjną (Hala Przygotowania Produkcji) o pow. 1.500 m², która zwiększa moce przerobowe zakładu o 50%. Na terenie nowo uruchomionej hali wytwarzane będą półprodukty stalowe do dalszej produkcji zarówno na potrzeby Grupy Vistal jak i firm zewnętrznych. Elementy te będą wykorzystywane przez Grupę Vistal w realizacji kontraktów dla segmentu budownictwo oraz segmentu energetycznego.

- W I kwartale 2016 roku pomimo niższej sprzedaży Grupy, która wynika głównie z niezależnych od spółki opóźnień w realizacji krajowych projektów infrastrukturalnych, poprawiliśmy wskaźniki rentowności, które w ubiegłym roku choć solidne, były jednak niższe. Cieszy nas wzrost dynamiki sprzedaży na trudnym rynku oil&gas. Jesteśmy w trakcie negocjacji kilku kolejnych kontraktów w tym obszarze. Dużą liczbę kontraktów negocjujemy także w segmencie infrastruktury, którego udział w sprzedaży w tym kwartale był niższy rok do roku. Widzimy wciąż dobre perspektywy dla tego segmentu zarówno za granicą jak i na rynku krajowym, szczególnie w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej, w związku z rozdaniem środków z UE. Rozwijamy działalność w formule Generalnego Wykonawcy, co pokazują zamówienia o wartości 164 mln zł. Kontynuujemy strategię dywersyfikacji geograficznej oraz produktowej i rozwijamy kolejne obszary działalności, m.in. budownictwo kubaturowe. Między innymi z myślą o tym sektorze jak i sektorze energetycznym w maju uruchomiliśmy nową halę produkcyjną w Czarnej Białostockiej, która zwiększy moce produkcyjne lokalnego zakładu o 50% i pozwoli nam wytwarzać półprodukty nie tylko na własne potrzeby i kooperantów, ale także firm zewnętrznych, co  będzie naszą nową usługą na rynku polskim – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA.

- Obserwujemy dobrą koniunkturę zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych. Udział eksportu w przychodach Grupy w I kwartale 2016 roku wzrósł do 68%. Zgodnie z rekomendacją zarządu i decyzją WZA sukcesem chcielibyśmy podzielić się z inwestorami. Po raz drugi od wejścia spółki na GPW wypłacamy naszym akcjonariuszom dywidendę, chcemy kontynuować politykę dywidendową w kolejnych latach - mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 44192,00 $ tona 2,71% 20 sty
 Cynk 3673,00 $ tona 2,00% 20 sty
 Aluminium 3109,00 $ tona 2,44% 20 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.