• <
Nauta_top_1100x200

ST3 Offshore w trudej sytuacji. Oświadczenie zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

jk

06.09.2017 07:42 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki ST3 Offshore w trudej sytuacji. Oświadczenie zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
ST3 Offshore w trudej sytuacji. Oświadczenie zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - GospodarkaMorska.pl

W związku z licznymi publikacjami prasowymi na temat spółki ST3 Offshore Sp. z o.o., w której MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest mniejszościowym udziałowcem, zarząd  MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych opublikował informacje na temat aktualnej sytuacji w spółce.

"Sytuacja ekonomiczna spółki ST3 Offshore w Szczecinie od wielu miesięcy jest bardzo trudna. Inwestycja, na którą za rządów Platformy Obywatelskiej kontrolowany wówczas przez Agencję Rozwoju Przemysłu fundusz inwestycyjny MARS wspólnie z niemieckim Bilfingerem wydał ok. 500 mln zł od kilku lat przynosi duże straty.  

Dziś fundusz MARS wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wraz z którą próbuje uratować spółkę przed upadłością, mimo że nie jest jej większościowym udziałowcem i ma ograniczone możliwości decydowania o jej losach. Jako Fundusz MARS dążymy do tego, aby nie dopuścić do upadłości spółki ST3 Offshore i uratować wszystkie miejsca pracy, które zostały stworzone w fabryce i firmach z nią współpracujących.   

Więcej na ten temat: Szczecińska spółka w złej sytuacji finansowej?

Działania restrukturyzacyjne podjęte przez Fundusz MARS oraz PGZ mają na celu zapewnienie kontynuacji działalności przez spółkę, zabezpieczenie płatności wynagrodzeń dla pracowników, zagwarantowanie ciągłości w realizacji kontraktów i regulowanie wszelkich zobowiązań wobec kontrahentów.   

Przyczyny trudnej sytuacji spółki są złożone – wynikają z licznych błędów w sposobie zarządzania spółką. Fundusz MARS wielokrotnie zwracał uwagę większościowemu wspólnikowi, że zatrudnieni przez niego menedżerowie popełniają kardynalne błędy w zarządzaniu firmą i nie panują nad kosztami. Niestety, apele te pozostawały bez odpowiedzi.   

Widząc pogarszającą się sytuację spółki, fundusz MARS złożył w czerwcu br. niemieckiemu współwłaścicielowi ST3 Offshore ofertę odkupu udziałów, aby przejąć kontrolę nad spółką i wyprowadzić ją na prostą. Niemcy postawili jednak warunki niemożliwe do spełnienia. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie sierpnia, gdy mianowani przez VTC niemieccy członkowie zarządu złożyli rezygnację z uwagi na pogarszającą się kondycję spółki i podjętą wcześniej przez VTC decyzję o zaprzestaniu jej finansowania. Niemiecki fundusz zgodził się wtedy, aby za cenę 1 euro MARS objął 80% udziałów w spółce bez przejmowania ryzyka związanego z gwarancjami wykonania kontraktów udzielonymi klientom. Plany te zostały wstrzymane z uwagi na złożony w sądzie wniosek restrukturyzacyjny oraz wniosek o upadłość ST3 Holding (dawniej Europoles Renewables) – spółki prawa niemieckiego – większościowego udziałowca ST3 Offshore.   

Fundusz Mars jako mniejszościowy udziałowiec prowadzi intensywne negocjacje z obecnym większościowym udziałowcem oraz kluczowymi klientami w celu zapewnienia Spółce finansowania bieżącej działalności oraz dalszego rozwoju. Celem tych prac jest stworzenie warunków dla Zarządu ST3 Offshore niezbędnych do realizacji założeń postępowania restrukturyzacyjnego.     

Obecnie fundusz MARS wspólnie z PGZ szukają rozwiązania finansowych problemów spółki, w której do zakończenia obecnie realizowanych kontraktów brakuje kilkudziesięciu milionów złotych. Kluczową rolę w planie ratunkowym muszą odegrać klienci ST3 Offshore.    

Aby zyskać czas niezbędny na sfinalizowanie negocjacji oraz zabezpieczyć wypłaty wynagrodzeń dla pracowników mianowany przez MARS członek zarządu ST3 Offshore złożył w ostatnich dniach w sądzie wniosek o wszczęcie restrukturyzacyjnego postępowania układowego. W przypadku spodziewanego pozytywnego finału negocjacji z klientami pozwoli to uchronić spółkę przed upadłością.   

Negocjacje pomiędzy MARS a klientami ST3 Offshore trwają. Polscy menedżerowie wskazani przez fundusz zyskali ich zaufanie, utracone przez niemieckich poprzedników. Uzgodniono już plan produkcji i nowe terminy ukończenia kontraktów. Do rozwiązania pozostały kwestie finansowe. Kontrahenci, we współpracy z funduszem oraz pracownikami ST3 Offshore, szczegółowo badają stan zobowiązań i przepływy finansowe. Jeżeli potwierdzą wyliczenia spółki i funduszu, porozumienie będzie blisko. MARS spodziewa się, że rezultaty negocjacji pojawią się w najbliższym czasie. Uzgodnione porozumienie powinno pozwolić na znaczące uregulowanie zobowiązań wobec dostawców i podwykonawców oraz kontynuację produkcji."

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.