• <
Nauta_top_1100x200

Projekt ustawy stoczniowej trafił do konsultacji społecznych

29.03.2016 14:27 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Projekt ustawy stoczniowej trafił do konsultacji społecznych
Projekt ustawy stoczniowej trafił do konsultacji społecznych - GospodarkaMorska.pl

Dwa tygodnie po prezentacji założeń projektu ustawy stoczniowej, trafiła ona do konsultacji społecznych. Nad projektem będą teraz debatowali m.in. eksperci i parlamantarzyści. Konsultacje mają potrwać przez cały 2016 rok.

Projekt Ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych był przedstawiany w Szczecinie 14 marca. Ustawa ma wejść w życie od przyszłego roku. Najwięcej zmian dotyczy podatku VAT. Przede wszystkim urzędnicy chcą rozszerzenia katalogu jednostek pływających, do budowy i wyposażenia, do których zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT w wysokości 0%.

Zerowa stawka VAT nie będzie również już uzależniona od dostaw statku tylko armatorom morskim. Dotychczasowe przepisy podatkowe ograniczają możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki VAT w przypadku dostaw statków np. na rzecz pośredników lub innych podmiotów, które nie posiadają statusu armatora morskiego. Stawka 0% VAT będzie także wprowadzona na produkcję materiałów potrzebnych do budowy statków oraz dostaw części i wyposażenia do kadłubów.

Stocznie będą miały także możliwość wyboru między podatkiem CIT a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1%. Nowy podatek obejmie budowę oraz przebudowy jednostek. Wybór tej formy opodatkowania, po złożeniu oświadczenia przez przedsiębiorcę, będzie obowiązywać przez kolejne 3 lata.

Zmienione zostaną także przepisy odnośnie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), które będą mogły teraz obejmować grunty przeznaczone na produkcję okrętową, działalność w zakresie budownictwa okrętowego i produkcji komplementarnej. Te grunty nie mogą tylko być własnością Skarbu Państwa, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego albo związku komunalnego lub być w użytkowaniu wieczystym zarządzającego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

Ustawa daje także możliwość zwiększenia obszaru strefy na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w przypadku, gdy ma to na celu rozwój budownictwa okrętowego i przemysłów komplementarnych. Minister będzie mógł także ustalać plan rozwoju takiej strefy.
Stocznie i inne firmy będą mogły również korzystać z większej niż dotychczas pomocy regionalnej w ramach kredytu na innowacje technologiczne. To wszystko dzięki zmianom w  ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
Ministerstwo przedstawiło też prognozowane efekty tych zmian. Poza rozwojem przemysłu stoczniowego, politycy liczą też na rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych opracowujących innowacyjne typy statków,  szczególnie pod względem rozwiązań proekologicznych oraz wzrost zatrudnienia i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników przemysłu okrętowego i w produkcji komplementarnej.

Nowa ustawa ma także zapewnić konkurencyjne zasady funkcjonowania polskiego przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej w warunkach ostrej i nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych – w szczególności ze strony silnie wspierających produkcję okrętową państw Azji Wschodniej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.