• <
Baltexpo2023_duży

ONICO z umową przedwstępną na zakup terminala LPG w miejscowości Planta

ew

29.05.2018 13:38 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki ONICO z umową przedwstępną na zakup terminala LPG w miejscowości Planta

Partnerzy portalu

ONICO z umową przedwstępną na zakup terminala LPG w miejscowości Planta - GospodarkaMorska.pl

28.05.2018 ONICO S.A. podpisało umowę przedwstępną na zakup nieruchomości terminala LPG w miejscowości Planta (Narewka, woj. podlaskie) w pobliżu polsko-białoruskiego kolejowego przejścia granicznego Siemianówka/Swisłocz.

Umowa podpisana ze spółką CALVIAC VENTURES Limited dotyczy nabycia przez ONICO zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości, na terenie których znajdują się m.in. zbiorniki i urządzenia służące do prowadzenia działalności związanej z przeładunkiem i składowaniem gazu płynnego LPG.

W ocenie Zarządu ONICO podpisanie umowy przyrzeczonej dotyczącej zakupu nieruchomości będzie miało istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, przyczyniając się do zwiększenia zdolności operacyjnych i logistycznych Spółki w zakresie obrotu gazem płynnym LPG.

Jak wynika z raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, w ubiegłym roku w Polsce konsumpcja gazu płynnego LPG wyniosła blisko 2495 tys. ton i była wyższa w ujęciu rocznym o 5,9 proc. Około 83 procent krajowej konsumpcji zaspokajana jest poprzez import, głównie z kierunków wschodnich: Rosji, Kazachstanu, Litwy i Białorusi. Łączną wartość importu w 2017 r. POGP oszacowała na 890 mln EUR.

Oprócz terminala LPG w województwie podlaskim ONICO S.A. od 2015 roku jest także właścicielem nowoczesnego terminala morskiego LPG zlokalizowanego w Porcie Morskim w Gdyni. Terminal został wybudowany w 1997 roku i zmodernizowany w 2009 roku. Posiada zdolności przeładunkowe 250 tys. ton gazu płynnego rocznie. Terminal obsługuje statki o masie do 4000 ton gazu płynnego, głębokości zanurzenia 8,40 m i długość 130 metrów. Wewnątrz terminala znajdują się dwa stanowiska wyposażone w 4 przyłącza cystern kolejowych, dwa stanowiska przeładunku cystern drogowych oraz 12 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności ok. 1500 ton. Terminal w Gdyni oferuje przeładunek gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych oraz usługi rozładunku (gazowiec), magazynowania (zbiorniki) i załadunku (cysterny kolejowe i drogowe).

etmal_790x120_gif_2020
pge_baltica_390x100_sg
gryfia_2023
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.