• <
siemens_gamesa_2022

Lotos sfinalizował nabycie norweskich aktywów

JK

04.01.2016 08:46 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Lotos sfinalizował nabycie norweskich aktywów

Partnerzy portalu

Lotos sfinalizował nabycie norweskich aktywów - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 31 grudnia 2015 r. powziął informację o finalizacji nabycia aktywów wydobywczych w obszarze Sleipner zgodnie z umową zawartą pomiędzy LOTOS Norge Exploration and Production AS i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS.

Średnia wielkość produkcji z przejętych złóż (przypadająca na LOTOS Norge) wynosi 16 tys. boe/d (tj. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie) w 2015 r. Tym samym, wraz z uruchomieniem wstępnego wydobycia na bałtyckim złożu B8, LOTOS zwiększył dwuipółkrotnie swoje dzienne wydobycie – do ok. 30 tys. boe/d – przekraczając ustalony na koniec 2015 r. cel strategiczny (24 tys. boe/d).

Niezrealizowany projekt Yme wygenerował dla LOTOS Norge aktywo podatkowe, które zgodnie z norweskim prawem spółka może odmrozić. m.in. poprzez wykorzystanie przepływów pieniężnych generowanych z wydobycia węglowodorów na polach Heimdal i Sleipner.

Transakcja nabycia udziałów w koncesjach na polu Sleipner została zrealizowana bezgotówkowo, z wykorzystaniem mechanizmu odmrożenia aktywa podatkowego, wygenerowanego na projekcie Yme. Szacunkowa cena zakupu wynosi 160 mln dol. W przeliczeniu na baryłkę rezerw typu 2P (tj. pewnych i prawdopodobnych) to 7,7 dol.

Przejęty przez LOTOS Norge pakiet obejmuje udziały w polu gazowym Sleipner i składa się z 15% udziałów w złożach produkcyjnych: Slepiner Ost, Sleipner Vest, Gungne oraz Loke. Operatorem na wszystkich ww. złożach jest koncern Statoil. Udziałowcami w ww. złożach oprócz LOTOS Norge są koncerny Total i Exxon Mobil. Na wydobycie na przejętych złożach w 70% składa się gaz ziemny a w 30% kondensat, czyli lekka ropa naftowa, przeznaczona m.in. do produkcji benzyn i gazu LPG.

Rezerwy wydobywalne złóż produkcyjnych, przypadające na przejęte przez LOTOS Norge udziały, w kategorii rezerw 2P kształtują się na poziomie 20,8 mln boe. Na koniec III kw. 2015 stan rezerw 2P, należących do LOTOSU, wynosił 51,8 mln boe. Po zrealizowaniu transakcji rezerwy LOTOSU wzrosną do 72,6 mln boe (+40%).  

Nabyty przez LOTOS Norge pakiet obejmuje dodatkowo 28% udziałów w złożu Alfa Sentral, które jest w fazie przygotowania do zagospodarowania. Operatorem koncesji Alfa Sentral jest Statoil a udziałowcem (oprócz LOTOS Norge) spółka Total Norge. Zasoby wydobywalne 2C (warunkowe) przypisane udziałom LOTOS Norge w złożu Alfa Sentral wynoszą 10,3 mln boe. Zgodnie z planami wielkość wydobycia dla udziałów przypisanych LOTOS Norge wyniesie 4 tys. boe/d. Rozpoczęcie produkcji z tego złoża planowane jest na 2020 rok.

Sleipner stanowi jeden z kluczowych hubów gazowych (tj. centrów dystrybucji) na norweskim szelfie kontynentalnym i jest połączony system gazociągów m.in. z Niemcami i Wielką Brytanią.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.