• <
Proteh GlassDeep_top

LOTOS i EPRI – strategiczne partnerstwo na rzecz innowacyjności

pc

15.03.2018 04:59 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki LOTOS i EPRI – strategiczne partnerstwo na rzecz innowacyjności
LOTOS i EPRI – strategiczne partnerstwo na rzecz innowacyjności - GospodarkaMorska.pl

Grupa LOTOS S.A. w ramach swojej strategii na lata 2017- 2022 od blisko dwóch lat konsekwentnie rozwija innowacyjne projekty badawcze wspólnie z amerykańskimi ekspertami z prestiżowego Electric Power Research Institute (EPRI) z Doliny Krzemowej – jednej z najbardziej liczących się na świecie organizacji badawczych w sektorze energii. Konsekwencją współpracy jest decyzja Amerykanów o otwarciu przed-stawicielstwa w Polsce. Jest to pierwsze biuro w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), a drugie w Europie (po Dublinie). Placówka, która umożliwia EPRI rozwój współpracy badawczej w naszym kraju i regionie, zlokalizowana jest na terenie siedziby Grupy LOTOS w Gdańsku, co zwiększa efektywność działań realizowanych wspólnie przez obydwu partnerów.

Innowacje stanowią odpowiedź LOTOSU na wyzwania technologiczne, są motorem rozwoju i gwarancją wysokiej jakości produktów i usług, oferowanych przez spółkę. W innowacyjne projekty firma systematycznie inwestuje coraz większe środki własne i pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. W ramach grupy kapitałowej prowadzone są badania i rozwijane inicjatywy, dotyczące efektywności energetycznej procesów rafineryjnych, produkcji i rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych, magazynów energii, w tym możliwości magazynowania i wykorzystania wodoru w transporcie drogowym. LOTOS aktywnie angażuje się też w działalność na rzecz rozwoju elektromobilności. W swoich planach ma wyposażenie 50 stacji, zlokalizowanych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu w punkty ładowania samochodów elektrycznych. Pierwszych 12 punktów szybkiego ładowania na stacjach przy trasie Warszawa – Trójmiasto uruchomi w ramach pilotażu, już w drugiej połowie bieżącego roku.

Do realizacji innowacyjnych projektów z wymienionych powyżej obszarów koncern pozyskuje też zewnętrznych partnerów. LOTOS jest współzałożycielem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, uczestniczy w akceleratorze Space3ac, w ramach którego rozwija pierwsze wspólne projekty ze startupami, wspiera Krajową Ligę Innowacji. Intensywnie pracuje nad zbudowaniem zespołu i uruchomieniem funduszu Corporate Venture Capital. Dostosowuje też strukturę swojej grupy kapitałowej do nowych wyzwań, m.in.  zmieniając strategię, cele i rozszerzając zakres działalności LOTOS LAB. Od kilku miesięcy ta spółka stanowi nie tylko centrum badań i rozwoju, ale jest też liderem wdrożeń i komercjalizacji innowacyjnych projektów w Grupie Kapitałowej LOTOS, realizowanych w ramach zwiększonego kapitału własnego oraz środków pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł.

Współpraca pomiędzy LOTOSEM i EPRI, który dołączył do grona jego kluczowych doradców, ma na celu wsparcie polskiego koncernu w działaniach badawczo-rozwojowych.

– Gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji to jeden z filarów strategii Grupy LOTOS na lata 2017-2022, mający budować przewagę konkurencyjną spółki. Współpraca z EPRI, jednym z największych i najbardziej doświadczonych instytutów badawczych na świecie w obszarze badań nad energią, to kolejny krok w stronę osiągnięcia przez LOTOS pozycji lidera wdrożeń krajowych innowacji – mówi Marcin Jastrzębski, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania tej współpracy, która w ciągu minionego roku bardzo dynamicznie się rozwinęła, wyposażając nas w potrzebną wiedzę, doświadczenia i kontakty. Jej rezultatem jest też polskie biuro EPRI w Gdańsku. Jego otwarcie bardzo usprawni naszą kooperację, która na tym etapie rozwoju projektów, wymaga coraz większego zaangażowania ze strony partnerów. To, co jest dla nas szczególnie ważne, to dostęp EPRI do najnowszych technologii oraz bogate doświadczenia we wprowadzaniu naukowych i technicznych rozwiązań dla międzynarodowych firm z sektora energetycznego. EPRI to profesjonalny partner, który dzieląc się swoim know-how, wspiera nasze projekty – dodaje Marcin Jastrzębski.

Członkami i partnerami realizowanych przez EPRI projektów jest ponad 1000 podmiotów na świecie. Większość z nich stanowią koncerny energetyczne, ale też agencje rządowe, organy regulacyjne czy uczelnie. EPRI specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla sektora energetycznego. Prowadzi badania w zakresie elektromobilności, wytwarzania energii, jej dystrybucji, wykorzystywania i rozwoju smart grid (inteligentnych sieci energetycznych), efektywności energetycznej, cyberbezpieczeństwa, rozproszonych źródeł energii, czy ochrony środowiska. Instytut opatentował ponad 900 rozwiązań dotyczących tych dziedzin. Współpracuje m.in. z Departamentem Energii USA, Agencją Energii Jądrowej OECD oraz koncernami motoryzacyjnymi, np. Teslą. Do tej pory w Europie funkcjonowało tylko jedno przedstawicielstwo EPRI International w Irlandii. Otwarte w Polsce biuro jest drugim w Europie i pierwszym w regionie CEE. Jego pracami kieruje Jakub Szemraj.

– EPRI International uruchomiło biuro w Polsce jako element naszej ścisłej współpracy z polskim koncernem – potwierdza Kevin East, wiceprezes EPRI International. – Jesteśmy zadowoleni z otwarcia regionalnego przedstawicielstwa w Gdańsku, które koncentruje się na projektach z obszaru efektywności energetycznej w przemyśle oraz jakości energii.

– Bardzo cieszymy się na dalszą współpracę z LOTOSEM w Polsce – dodaje Mark McGranaghan, wiceprezes EPRI. – Z niecierpliwością oczekujemy rozszerzenia tej współpracy na kolejne zagadnienia badawcze w obszarze energii.

Dotychczas partnerzy, tj. LOTOS i EPRI, koncentrowali się na ocenie nowych zasobów energii oraz efektywności energetycznej obiektów przemysłowych, takich jak rafineria gdańska. Otwarcie polskiego biura pozwoli amerykańskiemu instytutowi na rozpoznanie potencjału i rozwój współpracy badawczej w Polsce i regionie CEE.

EPRI to założona w 1972 r. niezależna i niekomercyjna organizacja, prowadząca badania nad energią i środowiskiem. EPRI specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach dla rynku energii. Współpracuje z sektorem energii elektrycznej oraz jego interesariuszami, w celu zapewnienia społeczeństwu bezpiecznej, niezawodnej, taniej i przyjaznej dla środowiska energii elektrycznej. Instytut koncentruje swoje działania wokół obszarów związanych z wytwarzaniem, dostarczaniem i wykorzystywaniem energii elektrycznej. Wspiera badania nad nowymi technologiami w tym sektorze łącząc naukowców, inżynierów i ekspertów branżowych. W celu stymulowania rozwoju i planowania badań EPRI zapewnia także doradztwo technologiczne, regulacyjne i ekonomiczne. Członkowie EPRI odpowiadają za około 90% energii elektrycznej wytwarzanej w Stanach Zjednoczonych, a programy instytutu realizowane są w ponad 35 krajach. Główna siedziba EPRI znajduje się w Palo Alto w Kalifornii.

EPRI International jest spółką zależną EPRI, która koordynuje i wspiera uczestnictwo między-narodowych członków w EPRI oraz dostarcza wiedzę techniczną na potrzeby badań i analiz systemów energetycznych na całym świecie.

LOTOS natomiast to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic. LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS zaopatruje w paliwa blisko 1/3 krajowego rynku. Dzierży też pozycję drugiego spedytora kolejowego w Polsce. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43142,00 $ tona 0,81% 27 sty
 Cynk 3648,00 $ tona 0,11% 27 sty
 Aluminium 3106,00 $ tona 0,45% 27 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.