• <
kongsberg_mega_2020

IMO intensyfikuje wysiłki na rzecz ograniczenia emisji ze statków

Strona główna Stocznie, offshore IMO intensyfikuje wysiłki na rzecz ograniczenia emisji ze statków

Global Industry Alliance (GIA), wspierający żeglugę niskoemisyjną - kluczową inicjatywę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), skupiającą się na dekarbonizacji statków - planuje zintensyfikować prace nad interfejsem statek-port, w celu ograniczenia emisji ze statków.

IMO intensyfikuje wysiłki na rzecz ograniczenia emisji ze statków - GospodarkaMorska.pl

sons/offshore-energy

25.05.2020 Źródło: offshore-energy.biz

Global Industry Alliance (GIA) wspierający żeglugę niskoemisyjną - kluczową inicjatywę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), skupiającą się na dekarbonizacji statków - planuje zintensyfikować prace nad interfejsem statek-port, w celu ograniczenia emisji ze statków.

Decyzja została podjęta na ostatnim spotkaniu grupy zadaniowej GIA, które odbyło się podczas wideokonferencji w dniach 14–15 maja. Podczas spotkania 21 uczestników z branży i Sekretariat IMO omówili postępy w szeregu realizowanych projektów i wyznaczyli konkretne cele GIA do 2023 r.

Uczestnicy zgodzili się kontynuować pracę w ramach istniejących programów zadaniowych, w tym paliw alternatywnych oraz na ich dalszy rozwój.

Zgodzili się również rozpocząć całkowicie nowy proces pracy, którego celem jest stworzenie „całościowego podejścia do redukcji emisji w interfejsie statek-port”. Ma to wspierać wdrażanie przez porty działań regulacyjnych, technicznych, operacyjnych i gospodarczych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) ze statków, takich jak zapewnienie dostaw energii z lądu oraz bezpieczne i wydajne bunkrowanie alternatywnych paliw niskoemisyjnych.

Nowy system pracy określi również dodatkowe środki, które można podjąć w celu zmniejszenia emisji w interfejsie statek-port. Opiera się on na pracach podjętych przez GIA w sprawie przybywania statków "na czas" („Just-in-Time” (JIT)). Operacja JIT pozwala statkom zoptymalizować prędkość, aby dotarły do ​​portu docelowego, gdy ich miejsce postoju jest dla nich gotowe - skracając czas, jaki statki spędzają czekając poza portami z włączonymi silnikami, oszczędzając w ten sposób energię oraz obniżając koszty i emisję.

Grupa omówiła następnie, w jaki sposób mogłaby finansowo wesprzeć sektor morski po kryzysie spowodowanym COVID-19.

Było to pierwsze spotkanie grupy zadaniowej GIA, odkąd stało się częścią GreenVoyage2050, projektu realizowanego przez IMO, mające na celu promowanie globalnych wysiłków na rzecz zademonstrowania i przetestowania rozwiązań technicznych, by zmniejszyć emisję ze statków. Projekt ma również na celu wymianę wiedzy i informacji dla wsparcia strategii IMO w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

GIA to publiczno-prywatna inicjatywa IMO, która zrzesza liderów branży morskiej w celu wspierania energooszczędnego i niskoemisyjnego systemu transportu morskiego.

Sojusz został utworzony w ramach projektu IMO Global Maritime Energy Efficiency Partnerships (GloMEEP) w 2017 r. Obecnie działa w ramach GreenVoyage2050, po nowej umowie podpisanej na początku tego roku przez 14 firm, które zobowiązały się do wkładów finansowych i rzeczowych, takich jak jako dzielenie się wiedzą do 2023 r.

Źródło:
offshore-energy.biz
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.