• <
kongsberg_mega_2020

IMO intensyfikuje wysiłki na rzecz ograniczenia emisji ze statków

Strona główna Stocznie, offshore IMO intensyfikuje wysiłki na rzecz ograniczenia emisji ze statków

Global Industry Alliance (GIA), wspierający żeglugę niskoemisyjną - kluczową inicjatywę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), skupiającą się na dekarbonizacji statków - planuje zintensyfikować prace nad interfejsem statek-port, w celu ograniczenia emisji ze statków.

IMO intensyfikuje wysiłki na rzecz ograniczenia emisji ze statków - GospodarkaMorska.pl

sons/offshore-energy

25.05.2020 Źródło: offshore-energy.biz

Global Industry Alliance (GIA) wspierający żeglugę niskoemisyjną - kluczową inicjatywę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), skupiającą się na dekarbonizacji statków - planuje zintensyfikować prace nad interfejsem statek-port, w celu ograniczenia emisji ze statków.

Decyzja została podjęta na ostatnim spotkaniu grupy zadaniowej GIA, które odbyło się podczas wideokonferencji w dniach 14–15 maja. Podczas spotkania 21 uczestników z branży i Sekretariat IMO omówili postępy w szeregu realizowanych projektów i wyznaczyli konkretne cele GIA do 2023 r.

Uczestnicy zgodzili się kontynuować pracę w ramach istniejących programów zadaniowych, w tym paliw alternatywnych oraz na ich dalszy rozwój.

Zgodzili się również rozpocząć całkowicie nowy proces pracy, którego celem jest stworzenie „całościowego podejścia do redukcji emisji w interfejsie statek-port”. Ma to wspierać wdrażanie przez porty działań regulacyjnych, technicznych, operacyjnych i gospodarczych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) ze statków, takich jak zapewnienie dostaw energii z lądu oraz bezpieczne i wydajne bunkrowanie alternatywnych paliw niskoemisyjnych.

Nowy system pracy określi również dodatkowe środki, które można podjąć w celu zmniejszenia emisji w interfejsie statek-port. Opiera się on na pracach podjętych przez GIA w sprawie przybywania statków "na czas" („Just-in-Time” (JIT)). Operacja JIT pozwala statkom zoptymalizować prędkość, aby dotarły do ​​portu docelowego, gdy ich miejsce postoju jest dla nich gotowe - skracając czas, jaki statki spędzają czekając poza portami z włączonymi silnikami, oszczędzając w ten sposób energię oraz obniżając koszty i emisję.

Grupa omówiła następnie, w jaki sposób mogłaby finansowo wesprzeć sektor morski po kryzysie spowodowanym COVID-19.

Było to pierwsze spotkanie grupy zadaniowej GIA, odkąd stało się częścią GreenVoyage2050, projektu realizowanego przez IMO, mające na celu promowanie globalnych wysiłków na rzecz zademonstrowania i przetestowania rozwiązań technicznych, by zmniejszyć emisję ze statków. Projekt ma również na celu wymianę wiedzy i informacji dla wsparcia strategii IMO w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

GIA to publiczno-prywatna inicjatywa IMO, która zrzesza liderów branży morskiej w celu wspierania energooszczędnego i niskoemisyjnego systemu transportu morskiego.

Sojusz został utworzony w ramach projektu IMO Global Maritime Energy Efficiency Partnerships (GloMEEP) w 2017 r. Obecnie działa w ramach GreenVoyage2050, po nowej umowie podpisanej na początku tego roku przez 14 firm, które zobowiązały się do wkładów finansowych i rzeczowych, takich jak jako dzielenie się wiedzą do 2023 r.

Źródło:
offshore-energy.biz
wartsila_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.