• <
smartre_2023

HYDRO-NAVAL postawił na rewolucyjny system inteligentnej fabryki

JK

13.01.2016 10:02 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki HYDRO-NAVAL postawił na rewolucyjny system inteligentnej fabryki

Partnerzy portalu

HYDRO-NAVAL postawił na rewolucyjny system inteligentnej fabryki - GospodarkaMorska.pl

HYDRO-NAVAL jest w trakcie wdrażania nowego systemu zarządzania produkcją – IPOSystem (Intelligent Production Organization System).  Jest to innowacyjne rozwiązanie, które samodzielnie zarządza procesami przemysłowymi. Dzięki jego wprowadzeniu wydajność pracy podniesie się o około 30 proc.

Pracą zarządza „robot”

IPOsystem zwalnia z konieczności realizacji skomplikowanych procesów planistycznych, logistycznych i dozoru na halach produkcyjnych. Przejmuje cały proces zarządzania produkcją wybierając optymalne rozwiązania i kolejność realizacji poszczególnych zadań w oparciu o dane dotyczące terminu realizacji zlecenia i najlepszego wykorzystania czasu poszczególnych pracowników, a także automatycznie przekazuje polecenia wykonania kolejnych prac poszczególnym pracownikom. Reaguje przy tym na każdą zmianę stanu zasobów oraz każde odstępstwo od zaplanowanych terminów realizacji poszczególnych procesów. Najważniejszą cechą oprogramowania jest samodzielność, polegająca na autonomicznym podejmowaniu decyzji i zarządzaniu wszystkimi zasobami bez udziału planistów i dozoru bezpośredniego.

System w praktyce

Pracownik pierwszą pracę otrzymuje automatycznie po zalogowaniu się do systemu na początku zmiany. Pierwsze logowanie danego dnia jest potwierdzeniem zgłoszenia się pracownika do pracy. IPOsystem zawsze wydaje polecenie wykonania jednej, optymalnej na ten moment pracy.

System nie wyda pracownikowi kolejnej pracy dopóki nie zakończy on aktualnie wykonywanej pracy w terminalu. W tym celu, po zalogowaniu i wyświetleniu realizowanej obecnie pracy, kończy ją w systemie. System może wymagać od pracownika wprowadzenia dodatkowych informacji np. o wykonanej liczbie sztuk, brakach, występujących problemach itp. Po zaznaczeniu zakończenia pracy w terminalu, system w przeciągu ok. 5 sek. automatycznie wyda pracownikowi kolejne polecenie wykonania kolejnej pracy. W ten sposób system steruje wszystkimi pracownikami przez cały czas trwania zmiany.


Kopalnia wiedzy

System automatycznie rozdziela prace wszystkim pracownikom produkcyjnym poprzez terminale zlokalizowane na hali produkcyjnej, oraz zbiera informacje zwrotne o przebiegu procesu produkcyjnego. Wszelkie zasoby (ludzkie i technologiczne), a także realizowane przez nie operacje w określonym kalendarzu pracy trafiają do systemu wraz ze wszystkimi zleceniami produkcyjnymi, technologiami i materiałami niezbędnymi do ich wykonania w określonym terminie. Dzięki temu zarządzający firmą otrzymuję dane, które pozwalają usprawnić procesy produkcyjne.

Lepsza wydajność

W praktyce  IPOSystem zwiększa wydajność obszaru produkcji przedsiębiorstwa o minimum 15-30 procent i  znacząco ogranicza koszty zarządzania produkcją, a także samą produkcję. We wszystkich firmach, które zdecydowały się na wdrożenie tego  rozwiązania poprawiła się wydajność, zwiększyła zyskowność, a terminy dostaw uległy skróceniu.

Wdrożenie systemu w HYDRO-NAVAL przewidywane jest na I połowę 2016 roku.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.