• <
Nauta_top_1100x200

GUS: Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 4,3 proc. rok do roku

pc

18.10.2017 14:49 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki GUS: Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 4,3 proc. rok do roku
GUS: Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 4,3 proc. rok do roku - GospodarkaMorska.pl

Produkcja przemysłowa we wrześniu br. wzrosła o 4,3 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 6 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny w środę w komunikacie. Natomiast produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 15,5 proc. rdr.

"We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,3 proc. w porównaniu z wrześniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 15,5 proc. W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,9 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,7 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 13 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 14,9 proc." - podał GUS.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2 proc. niższym w porównaniu z sierpniem br." - dodał urząd statystyczny.

GUS poinformował, że w stosunku do września ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 15,6 proc.; komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,8 proc.; w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 12,3 proc.; w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,9 proc.

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej była wyższa we wrześniu o 7,9 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 7,4 proc., podobnie wzrosła produkcja pozostałego sprzętu transportowego a urządzeń elektrycznych – o 6,8 proc. Natomiast produkcja mebli była wyższa o 6,7 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego – o 35,5 proc. (wobec wzrostu o 17,7 proc. przed rokiem) oraz w produkcji napojów – o 10,7 proc.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była we wrześniu br. wyższa o 15,5 proc. niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 15,3 proc.) i o 11 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem br." - napisał GUS.

Zgodnie z danymi urzędu, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 17,9 proc. wyższym niż we wrześniu ub. roku i o 0,3 proc. niższym w porównaniu z sierpniem br.

"W stosunku do września ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 21,8 proc., w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 12,8 proc., a w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 9,5 proc." - czytamy w komunikacie GUS.

GUS zauważył, że w porównaniu z sierpniem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił w jednostkach wykonujących głównie roboty związane ze wznoszeniem budynków – o 14 proc., związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – po 9,6 proc.

Zgodnie z danymi GUS za sierpień, produkcja przemysłowa wzrosła o 8,8 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 5,9 proc. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła zaś o 23,5 proc. rdr.

Ekonomiści z PKO BP spodziewali się wzrostu produkcji przemysłowej we wrześniu o 5,4 proc. rdr, wskazując na negatywne efekty kalendarzowe we wrześniu i zastrzegając, że trend pozostaje jednak mocny. Oczekiwali jednocześnie wzrostu produkcji budowlano-montażowej o 21 proc. "Utrzymanie silnego wzrostu w budownictwie potwierdzi ożywienie inwestycji" - oceniali.

Natomiast ekonomiści z BZ WBK oczekiwali wzrostu produkcji przemysłowej o 6,1 proc. rdr. oraz budowlano-montażowej o 16,6 proc. rdr. "Choć narasta wrażenie, że niedobory na rynku pracy muszą w końcu odbić się na wynikach przemysłu i budownictwa, to według nas wrzesień wypadł dobrze jeśli chodzi o dynamikę produkcji" - tłumaczyli w środowym komentarzu.

Bardziej pesymistyczni byli ekonomiści z ING Banku Śląskiego, którzy spodziewali się spadku dynamiki produkcji przemysłowej na poziomie 4,5 proc. rdr. W ich ocenie dynamika produkcji budowlano montażowej miała wzrosnąć we wrześniu o 15,5 proc. rdr. "Dotychczas napływające dane wskazują na wciąż umiarkowane wypłaty środków unijnych" - zaznaczyli.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40250,00 $ tona -1,71% 26 lis
 Cynk 3330,00 $ tona -2,94% 26 lis
 Aluminium 2618,00 $ tona -4,45% 26 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.